Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Opća paleontologija

Šifra: 37634
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Alan Moro
Izvođači: prof. dr. sc. Alan Moro - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI UČENJA:Poznavanje i razumijevanje osnovnih paleontoloških metoda.Osnovno poznavanje odnosa sedimenta i fosilnog ostatka.Sposobnost prepoznavanja osnovnih karakteristika fosilnih ostataka za svaku fosilnu skupinu.Poznavanje i razumijevanje osnova paleoekologije, paleogeografije i biostratigrafije.Osnove poznavanja i razumjevanja izumiranja i evolucije kroz geološku povijest.
SADRŽAJ PREDMETA:Uvod: Što je paleontologija, upoznavanje s osnovinim pojmovima (biostratigrafija, fosili,načini fosilizacije), primjena paleotologije. Paleontološka taksonomija, Monera, Protozoa, Protophyta. Alge, Plantae. Spužve, koralji, školjkaši, puževi, glavonošci. Polymeria, Oligomeria. Vertebrata. Početci života, Kambrijska radijacija, paleozoiski događaji: podrijetlo života, život u arhaiku, prvi skeleti, podrijetlo vertebrata. Mezozoik i kenozoik: marinski razvoj, razvoj angiospermi, pojava ptica, razvoj tercijarnih sisavaca, evolucija hominida, neandretalci. Evolucija vrsta i formi, izumiranje i obnavljanje nakon masovnog izumiranja, oblici diverziteta. Tafonomija: fosilni materjal, fosilni procesi, prezervacija u različitim ekološkim okolišima. Paeoekologija i geološko vrijeme. Fosili kao živi organizmi: stromatoliti, sesilni invertebrati, dinosauri. Fosili kao okolišni indikatori: batimetrija, klima. Sistematika, filogenija i stratigrafija, raznolikost, sekvencijska stratigrafija i fosili.
Literatura:
  1. Briggs, D.E.G & Crowther, P.R. (2003): Paleobiology II, Blackwell.
  2. Sremac, J. (1999): Opća Paleontologija, skripta, PMF.
  3. Kochansky_Devide, V. (1964): Paleozoologija , Školska Knjiga
  4. Sokač, A. (1994): invertebratni fosili, skripta RGNF.
  5. Mc Kerrow W.S. (1981): The Ecology of Fossils- an ilustrated guide. MIT Press.
2. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Znanosti o okolišu
Termini konzultacija:

Obavijesti

Repozitorij

Repozitorij je prazan