VREDNOVANJE DOKTORSKIH STUDIJSKIH PROGRAMA

NOVI DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAMI

 

IZMJENE I DOPUNE POSTOJEĆIH DOKTORSKIH STUDIJSKIH PROGRAMA

  • Izmjene i dopune akreditiranih poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studijskih programa na Sveučilištu u Zagrebu odobravaju se na temelju Odluke Senata kojom se usvajaju predložene izmjene i dopune u programu.
  • Zahtjev za vrednovanje studijskog programa s obrascima i pripadajućom dokumentacijom dostavlja se u elektroničkom obliku Povjerenstvu za upravljanje kvalitetom PMF-a (kvaliteta-pmf@dekanat.pmf.hr). Ako Povjerenstvo ocijeni da obrasci dobro napisani, predložit će njihovu doradu. Povjerenstvo dostavlja mišljenje Fakultetskom vijeću o predloženim izmjenama studijskog programa.
  • Zahtjev za vrjednovanje studijskog programa s obrascima i dokumentacijom u elektroničkom (CD) i tiskanom obliku dostavlja se u Ured dekana (dekanat@pmf.hr). Materijali se upućuju na sjednicu Fakultetskog vijeća koje donosi odluku o prihvaćanju prijedloga studijskog programa.

        Obrasci i popis dokumentacije - izmjene i dopune doktorskih studijskih programa

 

  1. U slučaju promjena studijskog programa do 20%, Radna skupina Odbora za upravljanje kvalitetom razmotrit će upite, pa ih potom slati Odboru za doktorske programe na raspravu, usvajanje ili odbacivanje.
  2. U slučaju promjena između 20% i 40% studijskoga programa potrebna je suglasnost Odbora, a zahtijeva se djelomično provođenje postupka vrednovanja studijskog programa uz mišljenje jednog recenzenta.
  3. U slučaju promjena više od 40%, prijedlog studijskog programa podliježe ponovnom vrednovanju i akreditaciji.