Časopis Geofizika

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Strukovne udruge


Broj posjeta:
441879

 


Obavijesti

Poštovani,

obavještavamo Vas da su 2. listopada 2023. na internetskoj stranici Grada Zagreba, www.zagreb.hr, objavljeni Natječaji za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima koji su prvi put upisali prvu godinu studija za akademsku godinu 2023./2024. 

Rok za predaju prijava je 2. studenoga 2023. do 15,00 sati.

Od ove akademske godine je za provedbu Natječaja razvijen novi sustav prijave putem aplikacije eStipendije.

Kandidatkinje i kandidati aplikaciji mogu pristupiti putem online servisa za građane preko portala ePisarnica Grada Zagreba odabirom usluge e-Stipendije na sljedećoj poveznici: https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/#/

Prijave poslane poštom ili osobno u papirnatom obliku ili elektroničkom poštom (e-mailom) neće se uzimati u obzir.

Video koji pokazuje postupak prijave kroz aplikaciju eStipendije možete pogledati na poveznici https://youtu.be/RpTHlegCUMQ
Ažurne korisničke upute nalaze se u aplikaciji javnog dijela eStipendija. 

Poveznica za najčešća pitanja i odgovore:

https://zagreb.hr/najcesca-pitanja-i-odgovori/181644

 

Autor: Ružica Topić

U sklopu kolegija Seminar iz geofizike Nebojša Subanović održat će znanstveni kolokvij pod naslovom:

Utjecaj vjetroelektrana na klimu i vrijeme

Seminar će se održati 11. listopada 2023. u 13.15 u predavaonici P1 na Geofizičkom odsjeku, PMF-a u Zagrebu.

 

Autor: Josip Stipčević

Rang lista Povjerenstva za razredbeni postupak za upis na Diplomski sveučilišni studij Fizika-geofizika u akademsku godinu 2023./2024.

Redni broj

Šifra kandidata

Ukupno bodova

Moguć upis

1.

2509

507,1

DA

2.

4478

504,7

DA

3.

2701

457,1

DA

4.

4000

450,7

DA

5.

1594

438,6

DA

6.

4793

434,5

DA

7.

1909

433,5

DA

8.

1103

410,6

DA

9.

0808

365,5

DA

10.

9419

364,5

DA

11.

1407

344,1

DA

12.

2609

334,3

DA

13.

5840

333,9

DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Članovi Povjerenstva za razredbeni postupak:

Izv. prof. dr. sc. Maja Telišman Prtenjak

Izv. prof. dr. sc. Snježana Markušić                                                                                                

Dr. sc. Antun Marki, viši predavač

Autor: Maja Telišman-Prtenjak

Diplomant Dominik Šipek održat će javnu obranu svog diplomskog rada naziva

Anizotropija brzina seizmičkih S valova u području središnjih Dinarida određena analizom dvoloma SKS faze

izrađenog pod voditeljstvom doc. dr. sc. Josip Stipčevića, 05. 10. 2023. godine s početkom u  11 sati u predavaoni Geofizičkog odsjeka.

Povjerenstvo za diplomski ispit čine:

1) Doc. dr. sc. Josip Stipčević,

2) Prof. dr. sc. Marijan Herak,

3) Prof. dr. sc. Zvjezdana Bencetić Klaić,

(zamjene su Dr. sc. Tena Belinić Topić  i Izv. prof. dr. sc. Ivana Herceg Bulić)

Prvi dio ispita održat će se 03.10.2023. u 11 h u predavaoni GFO-a.

Autor: Maja Telišman-Prtenjak

Grad Zagreb je dana 26. lipnja 2023. objavio Javni poziv za dodjelu potpore obrazovanju učenika srednjih škola i studenata pod međunarodnom i privremenom zaštitom na području Grada Zagrebu za 2023., a kojeg možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Autor: Iva Vrkić
Upisi na sveučilišni diplomski studij...

Prijave za razredbeni postupak primaju se 26. i 27. rujna 2023. u Uredu za studente Fizičkog odsjeka u zgradi Fizičkog odsjeka. Prijave se podnose na posebnom obrascu koji se može dobiti u Uredu za studente ili ga možete skinuti ovdje. Izbor pristupnika za upis obavlja se na osnovi rezultata razredbenog postupka iskazanih na rang-listi. Detalji razredbenog postupka mogu se naći na poveznici. Pravo na upis steći će jedino studenti koji su prešli razredbeni prag.

Upisi će se provoditi 5. i 6. listopada 2023. u Uredu za studente Fizičkog odsjeka 10 – 13 h.

Autor: Iva Dasović
Upisi u više godine (zimski semestar...

Upisi u zimski semestar akademske godine 2023./2024. bit će od 18. rujna 2023. do 01. listopada 2023.

Autor: Arijana Balaško

Poštovani kolegice i kolege, 

Ukoliko ste položili sve ispite prijediplomskog studija, obavezni ste doći u Ured za studente te predati zamolbu za završetak studija kako bi Vam se isti službeno proveo kroz sustav i izradila potvrda o završetku studija. 

Bez službenog završetka studija, oni koji planiraju nastaviti školovanje na diplomskom studiju - neće moći predati prijavu za razredbeni postupak za upis na diplomski studij.

S poštovanjem, 

Ured za studente

Autor: Ružica Topić
Branimir Omazić i izv. prof dr. sc....

 

Branimir Omazić i izv. prof dr. sc. Maja Telišman Prtenjak objavili su znanstveni rad Application of statistical models in the detection of grapevine phenology changes u suradnji s Josipom Meštrićem s DHMZ-a  i kolegama agronomima Marijanom Bubalom s Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču, Ivanom Pršom iz Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu te Markom Karoglanom sa Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Rad je objavljen u uglednom časopisu Agricultural and Forest Meteorology (Q1). Rad promatra trendove u nastupima četiri fenološke faze vinove loze (pupanje, cvatnja, šara i berba) na četiri sorte vinove loze ('Graševina', 'Chardonnay', 'Merlot' i 'Plavac mali') opaženima u vinogradima diljem Hrvatske, kao i trendove temperature zraka, oborine te efektivne sume temperature u vegetacijskom razdoblju na meteorološkim postajama u Hrvatskoj. Rad je proizašao kao rezultat projekata SWALDRIC i CroViZone.

 

Autor: Iva Dasović

Poštovani i dragi studenti,

uskoro počinje nova, 2023./2024., akademska godina. U tijeku je usklađivanje sveučilišnih i fakultetskih pravila studiranja s novim Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti te novim Statutom Sveučilišta u Zagrebu. PMF će u ovom prijelaznom razdoblju, koliko god to bude dopušteno i moguće, primjenjivati pravila povoljnija za studente.

Svi studenti i dalje imaju obvezu završiti studij najkasnije u roku koji je dvostruko dulji od trajanja studija.

Važno je napomenuti da prema novim pravilima studenti ne gube pravo studiranja na studiju ako u prethodne dvije akademske godine nisu stekli najmanje 35 ECTS-a. To znači da takvi studenti mogu upisati novu akademsku godinu (ako time ne bi prekoračili dvostruko trajanje studija).

Studentima će biti omogućeno više od dva puta upisati isti kolegij.

Studenti će moći polagati kolegije iz ljetnog semestra za koje su ostvarili uvjete i u zimskom semestru akad. god. 2023./2024. Bez obzira koliko je puta do sada student izašao na ispit iz nekog kolegija za koji je ostvario uvjete, on može izaći na ispit u svakom ispitnom terminu do uključivo veljače 2024. 

Ponovno napominjemo da broj izlazaka na ispit iz pojedinog kolegija više nije eliminatoran, tj. u tom slučaju studenti ne gube pravo studiranja.

Studenti u redovitom statusu, koji su u prvu godinu studija prvi put upisani u akademskoj godini 2023./2024., imat će pravo najviše jednom ponavljati svaku studijsku godinu.

Molimo studente da i dalje prate objave na mrežnoj stranici na kojoj ćemo objavljivati sve važne novine.

Autor: Ružica Topić
Meteorološki izazovi 9, 16. – 17....

Hrvatsko meteorološko društvo organizira Meteorološke izazove 9 koji će se održati 16. – 17. studenog 2023. u Kongresnom centru Kraš u Zagrebu s temom Važnost agrometeorologije u potpori poljoprivrednom sektoru. Skup je otvoren za sve korisnike i pružatelje meteoroloških informacija. Prvi poziv možete pogdledati ovdje, a prijave sažetaka otvorene su do 31. kolovoza 2023.

Suorganizatori ovog skupa su Geofizički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Državni hidrometeorološki zavod, Hrvatska kontrola zračne plovidbe i Hrvatsko agrometeorološko društvo.

Autor: Iva Dasović
Studenti Geofizičkog odsjeka na EGU 2023

 

Studenti Geofizičkog odsjeka PMF-a u travnju 2023. sudjelovali su na konferenciji European Geosciences Union General Assembly 2023 u Beču kao tehnička podrška u provedbi same konferencije. Njih dvanaestoro proveli su tjedan dana u Beču na najvećoj europskoj konferenciji u području geoznanosti. Lucija Cokarić, Marija Krilanović i Ivana Zonjić pripremile su svoj osvrt na svoje iskustvo – pročitajte ga svakako u nastavku obavijesti.

A mi, njihovi nastavnici, ćemo samo reći da smo jako ponosni na njih jer su pokazali svoje sposobnosti i što su se odlučili na ovakvu aktivnost!

Autor: Iva Dasović

U akademskoj godini 2022./2023. sklopljena je polica osiguranja od posljedica nesretnog slučaja s osiguravajućom kućom UNIQA osiguranje d.d., za sve studente preddiplomskog i diplomskog studija PMF-a. Molimo studente da se u slučaju nezgode obrate studentskoj referadi na Odsjeku.

Autor: Iva Dasović

POVEZNICE