Diplomski studiji

BIOLOgija

Na Biološkom odsjeku postoje četiri diplomska studija - Eksperimentalne biologije, Molekularne biologije, Ekologije i zaštite prirode te Znanosti o okolišu. Stečena znanja na diplomskim studijima eksperimentalne i molekularne biologije omogućuju zapošljavanje u znanstvenim institucijama, u medicinskim, farmaceutskim, dijagnostičkim, forenzičkim i drugim laboratorijima te u biotehnološkim kompanijama - u državnim institucijama, ali i u privatnom poduzetništvu. Magistri znanosti o okolišu te ekologije i zaštite prirode osposobljavaju se za poslove vezane uz zaštitu bioraznolikosti, prirode i okoliša, poput voditelja stručnih službi u nacionalnim parkovima i parkovima prirode, zaposlenika u Državnoj upravi za uređenje prostora i zaštitu prirode te u javnim tvrtkama za upravljanje i gospodarenje prostorom (Hrvatske vode, Hrvatske šume, Hrvatske ceste). 
 

                                                                        Saznajte više...

 

fizika

Istraživački orijentirani studij fizike sastavni je dodiplomski i diplomski petogodišnji studij, koji zahtijeva punu stručnost iz teorijske i eksperimentalne fizike, kao i osnovna znanja iz matematike i računarstva....

                                                                           Saznajte više...

 

 

 


GEOfizika

Uz kompetencije koje se stječu na preddiplomskoj razini, diplomski studijski program studentima nudi temeljito teorijsko i praktično upoznavanje osnovnih geofizičkih struka (meteorologije, fizičke oceanografije, seizmologije, geomagnetizma i aeronomije) te....                                                                                                                                      Saznajte više...

 

GEografija 

Diplomski istraživački studij geografije, u trajanju od 2 godine, nastavak je temeljnog studija. Na ovom stupnju predviđena je određena specijalizacija na više studijskih programa....                                                                                                                                                                                                                  Saznajte više...

 

 


GEOLOGijA

Nakon Preddiplomskog studija Geologija na Geološkom odsjeku moguće je odabrati smjerove Diplomski studij Geologija i Diplomski studij Geologija zaštite okoliša. Završetkom ovog dvogodišnjeg diplomskog studija stječe se 120 ECTS-a, a studij završava izradom i obranom Ocjenskog (diplomskog) rada.                                                                               

  Saznajte više...

 

kemija

                                                                                   Saznajte više...

 

 


matematika

                                                                                   Saznajte više...