SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu IV. vrste -čistač-spremač, na određeno vrijeme, na pola radnog vremena, u Ekološkoj stanici „Vrlika“ pri PMF-u, Biološkom odsjeku – 1-izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 24.05.2024. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu – SURADNIK za rad na znanstveno-istraživačkom projektu: "Enzimsko inženjerstvo za održivo recikliranje bioplastike" (Razvojne istraživačke potpore NPOO.C3.2.R2-I1.06.), na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za biokemiju pri PMF-u, Kemijskom odsjeku - 1 izvršitelj

 

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 24.05.2024. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu – SURADNIK za rad na znanstveno-istraživačkom projektu: "Enzimsko inženjerstvo za održivo recikliranje bioplastike" (Razvojne istraživačke potpore NPOO.C3.2.R2-I1.06.), na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za biokemiju pri PMF-u, Kemijskom odsjeku - 1 izvršitelj- da je izabran pristupnik: Davor Mendeš.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 10.05.2024. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste - suradnik, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci, u punom radnom vremenu, u Seizmografskom odjelu Seizmološke službe, pri PMF-u, Geofizičkom odsjeku – 1 izvršitelj

 

O B A V I J E S T

  

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 10.05.2024. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste - suradnik, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci, u punom radnom vremenu, u Seizmografskom odjelu Seizmološke službe, pri PMF-u, Geofizičkom odsjeku – 1 izvršitelj - da je izabrana pristupnica: Anja Majurec.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (dalje u tekstu: PMF) na temelju članka 76. i 77. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 10.05.2024. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik za rad na projektu „Seizmotektonska istraživanja u NP Plitvička jezera“, na određeno vrijeme u trajanju od 2 mjeseca, u punom radnom vremenu, u Geofizičkom zavodu „Andrija Mohorovičić“, pri PMF-u, Geofizičkom odsjeku – 1 izvršitelj

 

O B A V I J E S T

  

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 10.05.2024. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik za rad na projektu „Seizmotektonska istraživanja u NP Plitvička jezera“, na određeno vrijeme u trajanju od 2 mjeseca, u punom radnom vremenu, u Geofizičkom zavodu „Andrija Mohorovičić“, pri PMF-u, Geofizičkom odsjeku – 1 izvršitelj - da je izabrana pristupnica: Lucija Golub.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a i na Euraxess portalu dana 15.03.2024. godine za izbor suradnika na suradničko radno mjesto viši asistent, iz područja prirodnih znanosti, polje geologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na projektu „Taložna evolucija gornjokrednih dubokomorskih bazena u Dinaridima“ u Geološko-paleontološkom zavodu, pri PMF-u, Geološkom odsjeku – 1 izvršitelj

 

O B A V I J E S T

  

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a i na Euraxess portalu dana 15.03.2024. godine za izbor suradnika na suradničko radno mjesto viši asistent, iz područja prirodnih znanosti, polje geologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na projektu „Taložna evolucija gornjokrednih dubokomorskih bazena u Dinaridima“ u Geološko-paleontološkom zavodu, pri PMF-u, Geološkom odsjeku – 1 izvršitelj  da je izabrana pristupnica: Sanja Šuica.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a i na Euraxess portalu dana 05.04.2024. godine za izbor na stručno radno mjesto  stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za fizikalnu kemiju, pri PMF-u, Kemijskom odsjeku – 1 izvršitelj

 

O B A V I J E S T

  

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a i na Euraxess portalu dana 05.04.2024. godine za izbor na stručno radno mjesto  stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za fizikalnu kemiju, pri PMF-u, Kemijskom odsjeku – 1 izvršitelj da je izabrani pristupnik: Danijel Namjesnik.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a i na Euraxess portalu dana 05.04.2024. godine za izbor suradnika na suradničko radno mjesto asistent, iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, na određeno vrijeme do 6 godina, u punom radnom vremenu, u Zavodu za analitičku kemiju, pri PMF-u, Kemijskom odsjeku- 1 izvršitelj

 

O B A V I J E S T

  

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a i na Euraxess portalu dana 05.04.2024. godine izbor suradnika na suradničko radno mjesto asistent, iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, na određeno vrijeme do 6 godina, u punom radnom vremenu, u Zavodu za analitičku kemiju, pri PMF-u, Kemijskom odsjeku - 1 izvršitelj da je izabrana pristupnica: Tea Juračić.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a i na Euraxess portalu dana 05.04.2024. godine za izbor nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana mikrobiologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za mikrobiologiju pri PMF-u, Biološkom odsjeku – 1 izvršitelj

 

O B A V I J E S T

  

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a i na Euraxess portalu dana 05.04.2024. godine za izbor nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana mikrobiologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za mikrobiologiju pri PMF-u, Biološkom odsjeku – 1 izvršitelj  da je izabrana pristupnica: Lucija Nuskern Karaica.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a i na Euraxess portalu dana 05.04.2024. godine za izbor suradnika na suradničko radno mjesto asistent, iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana organska kemija, na određeno vrijeme do 6 godina, u punom radnom vremenu, u Zavodu za organsku kemiju, pri PMF-u, Kemijskom odsjeku – 1 izvršitelj

O B A V I J E S T

  

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a i na Euraxess portalu dana 05.04.2024. godine izbor suradnika na suradničko radno mjesto asistent, iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana organska kemija, na određeno vrijeme do 6 godina, u punom radnom vremenu, u Zavodu za organsku kemiju, pri PMF-u, Kemijskom odsjeku – 1 izvršitelj da je izabrana pristupnica: Tea Frey.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a i na Euraxess portalu dana 05.04.2024. godine za izbor suradnika na suradničko radno mjesto viši asistent, iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri PMF-u, Geofizičkom odsjeku – 1 izvršitelj

 

O B A V I J E S T

  

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a i na Euraxess portalu dana 05.04.2024. godine za izbor suradnika na suradničko radno mjesto viši asistent, iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri PMF-u, Geofizičkom odsjeku – 1 izvršitelj  da je izabrani pristupnik: Marin Sečanj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU,

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na  radnom mjestu I. vrste – viši savjetnik 2 , na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci, u Uredu glavnog tajnika pri PMF-u, Službi Dekanata – 1 izvršitelj.

 

Opis poslova radnog mjesta: izrada ugovora te složenijih odluka Fakultetskog kolegija i Fakultetskog vijeća te ostalih stalnih i privremenih tijela Fakulteta, suradnja s nastavnicima, studentima i strankama u rješavanju predmeta iz djelatnosti Fakulteta, sudjelovanje u povjerenstvima za izradu nacrta općih akata Fakulteta; davanje  pravnih mišljenja o pitanjima iz djelatnosti rada Fakulteta, praćenje propisa za potrebe djelatnosti Fakulteta te stručno usavršavanje, obavljanje drugih složenijih pravnih poslova.

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=1445d966-46c5-45ea-8bf2-a5c98b352237

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU,

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši referent (za projekte), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri mjeseca, u Pododsjeku za projekte i međunarodnu suradnju pri PMF-u, Službi Dekanata – 1 izvršitelj.

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=bc45352a-3576-4993-93c0-eff8b9206982

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU,

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na slobodnom radnom mjestu II. vrste – viši referent, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca, u Odjelu za računovodstvo i financije u središnjoj službi pri PMF-u, Službi Dekanata – 1 izvršitelj.

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=14c77963-9261-4c6d-95ea-9b83a7b87b02

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 24.04.2024. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste - Voditelj ustrojstvene jedinice II. vrste, na određeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od dva (2) mjeseca, u punom radnom vremenu u Ustrojstvenoj jedinici za praćenje znanstvenih projekata i materijalnih troškova u Odjelu za računovodstvo i financije u središnjoj službi pri PMF-u, Službi Dekanata – 1 izvršitelj

 

O B A V I J E S T

  

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 24.04.2024. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste - Voditelj ustrojstvene jedinice II. vrste, na određeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od dva (2) mjeseca, u punom radnom vremenu u Ustrojstvenoj jedinici za praćenje znanstvenih projekata i materijalnih troškova u Odjelu za računovodstvo i financije u središnjoj službi pri PMF-u, Službi Dekanata – 1 izvršitelj - da natječaj nije uspio.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 01.12.2023. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada u trajanju od dva (2) mjeseca, u Odsjeku u središnjoj službi za računovodstvo i financije pri PMF-u, Službi Dekanata – 1 izvršitelj

 

 

O B A V I J E S T

  

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 01.12.2023. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada u trajanju od dva (2) mjeseca, u Odsjeku u središnjoj službi za računovodstvo i financije pri PMF-u, Službi Dekanata – 1 izvršitelj - da natječaj nije uspio.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 14.02.2024. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj II. vrste – voditelj ostale ustrojstvene jedinice, na određeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca, u punom radnom vremenu u Ustrojstvenoj jedinici za praćenje znanstvenih projekata i materijalnih troškova u Odjelu za računovodstvo i financije u središnjoj službi pri PMF-u, Službi Dekanata – 1 izvršitelj

O B A V I J E S T

  

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 14.02.2024. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj II. vrste – voditelj ostale ustrojstvene jedinice, na određeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca, u punom radnom vremenu u Ustrojstvenoj jedinici za praćenje znanstvenih projekata i materijalnih troškova u Odjelu za računovodstvo i financije u središnjoj službi pri PMF-u, Službi Dekanata – 1 izvršitelj - da natječaj nije uspio.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – INFORMATIČKI SPECIJALIST  (interni naziv: RUKOVODITELJ PODODSJEKA), na određeno vrijeme do povratka odsutnog zaposlenika s bolovanja, u punom radnom vremenu, u Pododsjeku za računarstvo (u središnjoj službi) pri PMF-u, Fizičkom odsjeku – 1 izvršitelj.

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=fc1f8a30-2b2f-4418-b023-905636d4f650

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik na projektu „Deducing plasmaspheric wind using CLUSTER satellite“, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Geofizičkom zavodu „Andrija Mohorovičić“, pri PMF-u, Geofizičkom odsjeku - 1 izvršitelj.

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=934df1c3-65bc-4596-96cb-0f9961abbcc2

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 19.04.2024. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu IV. vrste- pomoćni radnik (pomoćni vrtlar), na određeno vrijeme do šest (6) mjeseci, u nepunom radnom vremenu od četiri (4) sata, u Botaničkom vrtu pri PMF-u, Biološkom odsjeku – 2 izvršitelja

 

O B A V I J E S T

  

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 19.04.2024. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu IV. vrste- pomoćni radnik (pomoćni vrtlar), na određeno vrijeme do šest (6) mjeseci, u nepunom radnom vremenu od četiri (4) sata, u Botaničkom vrtu pri PMF-u, Biološkom odsjeku – 2 izvršitelja - da su izabrani pristupnici:  Alenka Marković i Gabriel Jakuš.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 77. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

 

na suradničko radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

objavljuje

 

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto

 

NAZIV RADNOG MJESTA: razvojni inženjer za programsku podršku

BROJ RADNIKA: 1 (jedan)
TRAJANJE RADNOG ODNOSA:
 određeno vrijeme u trajanju od jedne (1) godine


POTREBNI UVJETI:

-          završen preddiplomski ili diplomski studij informatičke struke;

-          jedna (1) godina radnog iskustva u struci;

-          aktivno služenje engleskim jezikom u govoru i pismu;

-          poželjno iskustvo rada u programskim jezicima JavaScript i nekih od njegovih frameworka (Angular, React), PHP, JQuery, Java;

-          poželjno iskustvo u radu s bazama podataka: PostgreSQL, MySQL, MSSQL;

-          poželjno poznavanje osnova rada na Linux platformi te rada s web poslužiteljima Apache i/ili Tomcat.

DOKAZI UZ PONUDU: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, potvrdu poslodavca ili ugovore o radu iz kojih je vidljivo obavljanje poslova za koje se traži radno iskustvo, dokaz o znanju engleskog jezika.


Ponude s naznakom „Za radno mjesto razvojni inženjer za programsku podršku“ dostavljaju se na e-mail adresu: kadrovska@dekanat.pmf.hr

Autor: Admin 2 dekanat

Obavijesti