SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 77. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

 

na suradničko radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 4 izvršitelja.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 01.09.2023. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Odsjeku za kadrovske poslove u (područnoj) službi pri Službi dekanata PMF-a - 1 izvršitelj.

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 01.09.2023. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Odsjeku za kadrovske poslove u (područnoj) službi pri Službi dekanata PMF-a - 1 izvršitelj - da je izabrana pristupnica: Iva Mandić Seferagić.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (dalje u tekstu: PMF) na temelju članka 32. Statuta Fakulteta raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

  za izbor

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (dalje u tekstu: PMF) na temelju članka 73. i  32. Statuta Fakulteta raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

  za izbor

 

nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku, pri Fizičkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj    

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

    https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=0acd3be2-db48-43fe-a5f8-4b12ebd22ada

 

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a i Euraxess portalu dana 14.06.2023. godine za izbor na stručno radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, na određeno vrijeme do povratka odsutne zaposlenice s rodiljnog dopusta, u punom radnom vremenu, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a i Euraxess portalu dana 14.06.2023. godine godine za izbor na stručno radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, na određeno vrijeme do povratka odsutne zaposlenice s rodiljnog dopusta, u punom radnom vremenu, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj da je izabran pristupnik: Tomislav Friganović.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a i Euraxess portalu dana 14.06.2023. godine za izbor na suradničko radno radno mjesto viši asistent iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana biofizika i medicinska fizika( teorijska), za rad na HRZZ projektu IP-2019-04-5967 “ Ravnoteža sila i momenta sila u diobenom vretenu“ ( “ Balance of forces and torques in the mitotic spindle- “ SpindleForceBalance“) na određeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci, u punom radnom vremenu, u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a i Euraxess portalu dana 14.06.2023. godine za izbor na suradničko radno radno mjesto viši asistent iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana biofizika i medicinska fizika( teorijska), za rad na HRZZ projektu IP-2019-04-5967 “ Ravnoteža sila i momenta sila u diobenom vretenu“ ( “ Balance of forces and torques in the mitotic spindle- “ SpindleForceBalance“) na određeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci, u punom radnom vremenu, u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj da je izabran pristupnik: Arian Ivec.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a dana 13.09.2023. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu - ISTRAŽIVAČ na MSCA postdoctoral fellowship 2022 projektu pod nazivom “ Manybody localization in two-dimensional quasiperiodic systems – 2D -MBL-Qpsyst“ iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari, na određeno vrijeme, do kraja trajanja projekta, u punom radnom vremenu, pri Fizičkom odsjeku PMF-a- 1 izvršitelj.

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a dana 13.09.2023. godine godin za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu - ISTRAŽIVAČ na MSCA postdoctoral fellowship 2022 projektu pod nazivom “ Manybody localization in two-dimensional quasiperiodic systems – 2D -MBL-Qpsyst“ iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari, na određeno vrijeme, do kraja trajanja projekta, u punom radnom vremenu, pri Fizičkom odsjeku PMF-a- 1 izvršitelj da je izabran pristupnik: Antonio Štrkalj.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 21.07.2023. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj I.vrste– suradnika na radno mjesto viši asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, ekologija, opća biologija, biokemija i molekularna biologija, genetika evolucija i filogenija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, za rad na projektu HRZZ uspostavnom projektu UIP-2020-02-5385 ,, Prostornovremenska varijabilnost kopnenih i vodenih zajednica povremenih tekućica dinarskog krša

( DinDRY) u Zoologijskom zavodu, pri Biološkom odsjeku PMF-a 1 izvršitelj

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 21.07.2023. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu

mjestu položaj I.vrste– suradnika na radno mjesto viši asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, ekologija, opća biologija, biokemija i molekularna biologija, genetika evolucija i filogenija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, za rad na projektu HRZZ uspostavnom projektu UIP-2020-02-5385 ,,Prostornovremenska varijabilnost kopnenih i vodenih zajednica povremenih tekućica dinarskog krša ( DinDRY) u Zoologijskom zavodu, pri Biološkom odsjeku PMF-a 1 izvršitelj; da natječaj nije uspio

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, Euraxess portalu, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 24.05.2023. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu

suradnika na suradničko radno mjesto I.vrste- viši asistent iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana teorijska kemija ili iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana atomska i molekulska fizika

(teorijska), za rad na HRZZ projektu IP-2020-02-9932 ,, Efekt kvantnog tuneliranja: dinamika molekula s kvantnim jezgrama“ ( Quantum tunnel effect: dynamics of molecules with quantum nuclei“), na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, Euraxess portalu, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 24.05.2023. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnika na suradničko radno mjesto I.vrste- viši asistent iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana teorijska kemija ili iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana atomska i molekulska fizika (teorijska), za rad na HRZZ projektu IP-2020-02-9932 ,, Efekt kvantnog tuneliranja: dinamika molekula s kvantnim jezgrama“ ( Quantum tunnel effect: dynamics of molecules with quantum nuclei“), na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj da natječaj nije uspio

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, Euraxess portalu, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 26.07.2023. godine za zasnivanje radnog odnosa na suradničkom  radnom mjestu viši asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika, na određeno vrijeme do iskorištenja sredstava namijenjenih za plaću zaposlenika, a najduže do isteka trajanja projekta pod uvjetom da postoje osigurana sredstva namijenjena za plaću zaposlenika, u punom radnom vremenu, za rad na Projektu IP-2020-02-7585 „Indirektni utjecaj globalnog zagrijavanja na fiziološke parametre sisavaca prehranom biljkama uzgojenim pri visokoj temperaturi“ u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, Euraxess portalu, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 26.07.2023. godine za zasnivanje radnog odnosa na suradničkom  radnom mjestu viši asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika, na određeno vrijeme do iskorištenja sredstava namijenih za plaću zaposlenika, a najduže do isteka trajanja projekta pod uvjetom da postoje osigurana sredstva namijenjena za plaću zaposlenika, u punom radnom vremenu, za rad na Projektu IP-2020-02-7585 „Indirektni utjecaj globalnog zagrijavanja na fiziološke parametre sisavaca prehranom biljkama uzgojenim pri visokoj temperaturi“ u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj; da natječaj nije uspio.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (dalje u tekstu PMF) na temelju članka 32. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

na suradničko radno mjesto I.vrste-viši asistent iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje kemija, znanstvena grana: anorganska kemija,  na određeno vrijeme ( najduže 4 godine), u punom radnom vremenu u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj

                  Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne

                  poveznice:

  https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=6946c89a-c744-4ab7-ac59-14d1e5e00ba5

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a dana 26.07.2023. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj I.vrste– rukovoditelj pododsjeka, na određeno vrijeme do povratka odsutnog zaposlenika s bolovanja, u punom radnom vremenu u Pododsjeku za računarstvo ( u središnjoj službi) pri Fizičkom odsjeku PMF-a- 1 izvršitelj

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a dana 26.07.2023. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj I.vrste– rukovoditelj pododsjeka, na određeno vrijeme do povratka odsutnog zaposlenika s bolovanja, u punom radnom vremenu, Pododsjeku za računarstvo ( u središnjoj službi) pri Fizičkom odsjeku PMF-a- 1 izvršitelj; da natječaj nije uspio

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 30.08.2023. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu IV. vrste – namještenik (spremačica), na određeno vrijeme, do povratka odsutne zaposlenice s bolovanja, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada u trajanju od jedan (1) mjesec u Pododsjeku za stručne, administrativne, tehničke i opće poslove ( u središnjoj službi), pri Fizičkom odsjeku PMF-a– 1-izvršitelj.

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 30.08.2023. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu IV. vrste -namještenik (spremačica), na određeno vrijeme, do povratka odsutne zaposlenice s bolovanja, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada u trajanju od jedan (1) mjesec u Pododsjeku za stručne, administrativne, tehničke i opće poslove ( u središnjoj službi), pri Fizičkom odsjeku PMF-a– 1-izvršitelj da natječaj nije uspio.

 

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

objavljuje

 

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto

 

NAZIV RADNOG MJESTA: razvojni inženjer za programsku podršku

BROJ RADNIKA: 1 (jedan)
TRAJANJE RADNOG ODNOSA:
 određeno vrijeme u trajanju od jedne (1) godine


POTREBNI UVJETI:

-          završen preddiplomski ili diplomski studij informatičke struke;

-          jedna (1) godina radnog iskustva u struci;

-          aktivno služenje engleskim jezikom u govoru i pismu;

-          poželjno iskustvo rada u programskim jezicima JavaScript i nekih od njegovih frameworka (Angular, React), PHP, JQuery, Java;

-          poželjno iskustvo u radu s bazama podataka: PostgreSQL, MySQL, MSSQL;

-          poželjno poznavanje osnova rada na Linux platformi te rada s web poslužiteljima Apache i/ili Tomcat.

DOKAZI UZ PONUDU: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, potvrdu poslodavca ili ugovore o radu iz kojih je vidljivo obavljanje poslova za koje se traži radno iskustvo, dokaz o znanju engleskog jezika.


Ponude s naznakom „Za radno mjesto razvojni inženjer za programsku podršku“ dostavljaju se na e-mail adresu: kadrovska@dekanat.pmf.hr

Autor: Admin 2 dekanat

Obavijesti