Obavijesti

 

SRIJEDA, 26. lipnja 2024. godine u 11.00 sati

u dvorani ZMB Seminar,  PMF, Horvatovac 102a, Zagreb

Autor: Admin 2 dekanat

 

u petak, 21. lipnja 2024. u 12:00 sati

u predavaonici br. 108 PMF-Matematičkog odsjeka u Zagrebu, Bijenička cesta 30.

 

Autor: Admin 2 dekanat

 

PONEDJELJAK, 24. lipnja 2024. godine u 13.30 sati

u dvorani ZMB Seminar,  PMF, Horvatovac 102a, Zagreb

Autor: Admin 2 dekanat

 

ČETVRTAK, 20. lipnja 2024. godine u 11.00 sati

u velikoj dvorani Geološko-paleontološkog zavoda (008),  PMF, Horvatovac 102a, Zagreb

Autor: Admin 2 dekanat