Obavijesti

srijeda, 04. listopada 2023. u 10:00 sati,

 

predavaonica br. 2, zgrada Kraša, Ravnice 48, 10 000 Zagreb

 

Autor: Admin 2 dekanat

 

PETAK, 06. listopada 2023. godine u 11.00 sati

u dvorani BO-P3 soba 213, PMF, Ravnice 48, Zagreb

Autor: Admin 2 dekanat