Obavijesti

Natječaj Erasmus+ SMS studenti...

Objavljen je novi Natječaj za Erasmus+ studenti studijski boravak (SMS) za programske zemlje (EU-KA131) za akademsku godinu 2024./25
Rok za prijavu je: 4. ožujka 2024.

Natječaj i upute dostupne su na sljedećoj poveznici: https://www.unizg.hr/nc/vijest/article/erasmus-natjecaj-za-mobilnost-studenata-za-studijski-boravak-programske-zemlje-ka131-eu-ak-go-2/
 

Autor: Marijana Šurina
Natječaj za stipendiju za studentsku...

Sveučilište u Zagrebu objavljuje natječaj za studentske razmjene u ak. god. 2024./2025. u okviru bilateralne međusveučilišne razmjene.

Natječaji za dodjelu stipendija iz sveučilišnih sredstava redovitim studentima Sveučilišta u Zagrebu za jednosemestralnu studentsku razmjenu u semestrima partnerskih sveučilišta za akademsku godinu 2024./2025. dostupni su na poveznicama:

Prvi dio natječaja:

https://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-stipendiju-za-studentsku-razmjenu-u-ak-god-20242025/

Drugi dio natječaja:

https://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-stipendiju-za-studentsku-razmjenu-u-ak-god-20242025-drugi-dio/

Autor: Marijana Šurina
2. krug natječaja za Erasmus+ stručnu...

Ovim putem javljamo da je objavljen novi Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ (KA131) - 2. krug Natječaja za ak. god. 2023./24.

Tekst Natječaja nalazi se na sljedećoj poveznici: https://www.unizg.hr/nc/vijest/article/2-krug-natjecaja-za-mobilnost-studenata-erasmus-strucna-praksa/ 

Drugi krug Natječaja je namijenjen studentima koji sa stručnom praksom žele početi u razdoblju od 12.2.2024.- 1.8.2024.

Završetak mobilnosti je najkasnije 30.9.2024.

Autor: Marijana Šurina
Natječaj za Erasmus+ KA107 stručnu...

 

Središnji ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu raspisao je Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u ŠVICARSKOJ za RAZVOJ DIGITALNIH VJEŠTINA (tzv. „TRAINEESHIP IN DIGITAL SKILLS”) u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) za razdoblje mobilnosti od 21.06.2021. do 30.04.2022.

Natječaj je ograničenog karaktera s obzirom na VRSTU PRAKSE - RAZVOJ DIGITALNIH VJEŠTINA (tzv. „TRAINEESHIP IN DIGITAL SKILLS”) i zemlju u kojoj se obavlja praksa: samo ŠVICARSKA.
Natječaj je namijenjen isključivo studentima Sveučilišta u Zagrebu čiji je fakultet prijavio ovu aktivnost kao prihvatljivu za svoje studente. Riječ je o sljedećih deset (10) fakulteta: Arhitektonski, Ekonomski fakultet, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Fakultet prometnih znanosti, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Filozofski fakultet - studenti 2 odsjeka: Odsjek za lingvistiku, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Geodetski fakultet, Građevinski fakultet, Prirodoslovno-matematički fakultet - studenti 4 odsjeka: Biološki odsjek, Fizički odsjek, Geofizički odsjek, Matematički odsjek.

 

Tekst Natječaja i više informacija o uvjetima prijave dostupni su na mrežnim stranicama za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, poveznica.

 

Skrećemo pozornost da se prijave rade samo online. Student mora voditi brigu da dokumente pošalje fakultetskom ECTS-/koordinatoru za međunarodnu suradnju da ih on/ona dostavi najmanje 45 dana prije odlaska na stručnu praksu.

Autor: Admin 2 dekanat