Misija

 

 • Vrsno sveučilišno obrazovanje u području prirodoslovlja i matematike te razvoj inovativnih nastavnih programa i tehnika utemeljenih na istraživanjima i najnovijim znanstvenim spoznajama.
 • Cjeloživotno obrazovanje u području prirodoslovlja i matematike u skladu s Bolonjskim procesom  i  Lisabonskom  deklaracijom  te u skladu s potrebama društva.
 • Visokokvalitetna, međunarodno relevantna i kompetitivna temeljna znanstvena istraživanja u području prirodoslovlja i matematike uz promicanje novih interdisciplinarnih i multidisciplinarnih područja  istraživanja.
 • Doprinos razvoju gospodarstva i društva u cjelini primijenjenim i razvojnim znanstvenim istraživanjima unutar nacionalnog trokuta znanja ostvarenog suradnjom s poslovnim sektorom, posebice industrijom i financijskim institucijama.
 • Prepoznavanje i poticanje izvrsnosti u svim područjima djelatnosti te njegovanje akademske slobode koju krasi osobna odgovornost.
 • Promicanje i popularizacija prirodoslovlja i matematike u svim dijelovima društva radi prihvaćanja i usmjeravanja mlađih  generacija prema prirodnim znanostima.
 • Doprinos studenata rješavanju znanstvenih problema, popularizaciji znanosti te da osvijeste globalne društvene probleme.
 • Promicanje etičkih načela i afirmativno-kritičkog načina promišljanja, prihvaćanje društvene odgovornosti te poticanje društvenih promjena i otvorenost prema njima.
 • Razvoj i promicanje prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu sudjelovanjem u međunarodno relevantnim i kompetitivnim temeljnim, primijenjenim i razvojnim istraživanjima.  
 • Izvođenje i razvoj inovativnih nastavnih programa temeljenih na istraživanjima.
 • Pridonošenje znanosti i obrazovanju u Republici Hrvatskoj i svijetu cijelom svojom djelatnošću.


Vizija

 

 • PMF je vodeća regionalna sveučilišna ustanova za znanstveno-nastavni i visokostručni rad u području prirodoslovlja i matematike te nositelj razvoja prirodoslovlja i matematike u Republici Hrvatskoj.
 • Djelatnici PMF-a bave se međunarodno relevantnim i kompetitivnim temeljnim istraživanjima stvarajući osnovu za daljnji razvoj prirodoslovlja i matematike te pokretanje primijenjenih i razvojnih istraživanja.
 • Visoka kvaliteta studijskih programa, znanstvenoga i stručnog rada osigurana neprekidnim razvojem znanstvene i organizacijske infrastrukture.
 • PMF je u najvećem dijelom smješten u Sjevernom kampusu Sveučilišta u Zagrebu unutar kojega se razvija suradnja i s drugim sastavnicama i javnim znanstvenim institutima.
 • Sveučilišni studijski programi unutar Sveučilišta u Zagrebu utemeljeni na znanosti, inovativnosti i postignutom novom znanju pridonose društvenom i gospodarskom razvoju Republike Hrvatske.
 • Studenti i djelatnici čine akademsku zajednicu koju krase sloboda istraživanja i stvaralaštva, uzajamno povjerenje i poštovanje te suradnja.
 • PMF je međunarodno prepoznatljivo i relevantno središte izvrsnosti za znanstveno-nastavni i visoko- stručni rad u području prirodoslovlja i matematike, a studenti i djelatnici uključeni su kao ravnopravni sudionici u europski istraživački prostor.