MEĐUNARODNA PRIRODOSLOVNA OLIMPIJADA MLADIH IJSO

 

Predstavnici Hrvatske, učenici do 16. godina sudjeluju od 2014. godine na Međunarodnoj prirodoslovnoj olimpijadi mladih (IJSO – International Junior Science Olympiad; https://www.ijso.ae/).

Osnovni ciljevi ovog natjecanja su:

- promicati i nagraditi težnju za izvrsnošću u znanstvenim izazovima
- izazvati, potaknuti i ohrabriti darovite učenike da razvijaju svoje talente u prirodnim znanostima
- osnivati prijateljstva i odnose među učenicima diljem svijeta od najranije dobi.

Natjecanje traje deset dana tijekom kojih se održavaju tri testiranja: test sa zadacima višestrukog izbora, test sa računskim zadacima i eksperimentalni zadatak koji rješavaju tročlani timovi natjecatelja. Ispituje se znanje iz kemije, fizike i biologije. 

Izbor hrvatskih natjecatelja za Olimpijadu provodi se kroz sustav školskih, županijskih i državnih natjecanja u organizaciji i pod nadzorom Agencije za odgoj i obrazovanje i stručnih državnih povjerenstava za pojedina područja. Nakon održanih natjecanja na testiranje, u organizaciji mentora sa Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pozivaju se učenici koji su postigli najbolje rezultate na državnim natjecanjima iz fizike, kemije i biologije. Učenici se pripremaju za natjecanje na Kemijskom, Fizičkom i Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Osim rješavanja računskih zadataka i usvajanja teorijskih znanja koje se navodi u silabusu međunarodne prirodoslovne olimpijade, učenici imaju priliku steći i laboratorijske vještine.

Mentori i voditelji 

 

Učenici (natjecatelji)

koji su sudjelovali na IJSO od 2014. godine


Obavijesti

POZIV na pripreme i izbor olimpijskih...
Autor: Marijana Šurina