Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Održivi razvoj u nastavi prirodoslovlja

Šifra: 47308
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Mirela Sertić Perić - Predavanja
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Mirela Sertić Perić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI
Studenti će moći:
-objasniti razloge i potrebu provedbe obrazovanja za održivi razvoj
-analizirati sadržaje, oblike i metode poučavanja u obrazovanju za održivi razvoj
-primijeniti protokole za mjerenja u okolišu prema Programu GLOBE
-vrednovati primjere nastavne izvedbe i školskih kurikuluma primjenom Kriterije kvalitete za škole u obrazovanju za održivi razvoj
-primijeniti tehnike interaktivnog poučavanja u simulaciji nastavnog sata s temom održivog razvoja

SADRŽAJ PREDMETA
PREDAVANJA
1. Upoznavanje teme kolegija, uz prezentiranje dosadašnjeg znanja o održivom razvoju (dosjećanje, uočavanje i klasificiranje problema suvremenog svijeta na globalnoj razini)
2. Promjene zemljišnog pokrova, vrste promjena, uzroci i posljedice promjena; način praćenja promjena pokrova: daljinsko istraživanje i provjera na Zemlji; kartiranje pokrova
3. Upoznavanje temeljne ideje i sadržaja međunarodnog, znanstveno obrazovnog Programa GLOBE
4. Protokoli za fenološka opažanja i teoretska priprema za rad na terenu
5. Model istraživačkog učenja i prikaz projekata hrvatskih GLOBE škola
6. Atmosfera i atmosferska mjerenja prema GLOBE protokolima
7. Internetske stranice Programa GLOBE, hrvatske stranice Programa GLOBE
8. Povijest razvoja ideje o održivom razvoju, međunarodni skupovi i sporazumi, desetljeće obrazovanja za održivi razvoj
9. Teorija ekološkog otiska i primjena u školi
10. Sastavnice održivog razvoja
11. Teme obrazovanja za održivi razvoj i kompetencije koje učenici razvijaju
12. Vrijednosti, stavovi i ponašanje kao ciljevi obrazovanja za održivi razvoj
13. Kriteriji kvalitete za škole u obrazovanju za održivi razvoj
14. Obrazovanje za održivi razvoj, načini primjene za različite dobne skupine
15. Teme obrazovanja za održivi razvoj u nastavnim programima prirode, biologije i kemije
SEMINAR
1. Analiza problema i izazova suvremenog svijeta, pogled u budućnost (kombinacija grupnog i individualnog rada)
2. Upoznavanje MUC klasifikacijskog pokrova; izrada vlastitog klasifikacijskog sustava i rasprava o načelima klasifikacije; rasprava o metodičkim aspektima primijenjene radionice
3. Analiza satelitske snimke i priprema za manualno kartiranje; izrada vlastitog pribora za biološka i biometrijska mjerenja
4. Postavljanje mjerne plohe, orijentacija u prostoru, određivanje GPS koordinata, skica područja, obavljanje biometrijskih mjerenja i mjerenja temperature i vlažnosti zraka, temperature tla, površinske temperature različitih objekata
5. Analiza prikupljenih podataka i oblikovanje istraživačkih pitanja
6. Primjena GLOBE protokola za mjerenje temperature zraka, vlažnosti zraka, količine oborina i naoblake
7. Unos podataka za biološka i biometrijska te atmosferska mjerenja u GLOBE bazu podataka, pregled internetskih stranica programa GLOBE
8. Protokoli za istraživanje tla prema Programu GLOBE
9. Izračun vlastitog ekološkog otiska
10. Metode rada za razvoj kompetencija za održivi razvoj i metodička analiza
11. Dramatizacija problemske situacije i metodička analiza
12. Priprema i izvedba nastavnog sata na zadanu temu
13. Analiza prikazanih simulacija nastavnih satova i vrednovanje
14. Analiza kriterija kvalitete za škole u obrazovanju za održivi razvoj
15. Analiza školskih kurikuluma s obzirom na kriterije kvalitete za škole u obrazovanju za održivi razvoj
Literatura:
  1. Obrazovanje za održivi razvoj, priručnik za nastavnike
    Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb (2010) www.azoo.hr
  2. UNEP: Održiva potrošnja i proizvodnja www.mzopug.hr
  3. Program GLOBE, priručnik za nastavnike (www.globe.gov i http://public.carnet.hr/globe )
  4. Kriteriji kvalitete održivog razvoja za škole, Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb (2005) www.azoo.hr
  5. Lay V. (2007.): Razvoj sposoban za budućnost. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb
  6. Breiting S., Mayer M., Mogensen F.(2005.): Quality Criteria for ESD Schools. Austrian Federal Ministry od Education, Science and Culture, Vienna.; www.ensi.org/Publications
  7. Espinet M., Mayer M., Rauch F., Tschapka J. (2005.): Tools for ESD schools. Austrian Federal Ministry of Education, Science and Culture, Vienna; www.ensi.org/Publications
  8. UNESCO (2005.): Guidelines and Recommendations for Reorienting Teacher Education to Adress Sustainability, (ED/PEQ/ESD), Paris, http://portal.unesco.org/education
9. semestar Ne predaje se
Izborni predmeti biologija / kemija / nastava - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Izborni predmeti nastava - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti