Mutageneza i karcinogeneza

Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Mutageneza i karcinogeneza

Šifra: 228509
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Inga Urlić - Predavanja
Izvođači: dr. sc. Katarina Caput Mihalić - Vježbe u praktikumu
Maja Ledinski, mag. biol. mol. - Vježbe u praktikumu
izv. prof. dr. sc. Inga Urlić - Vježbe u praktikumu

izv. prof. dr. sc. Inga Urlić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ishodi učenja:

1. Razumjeti procese koji dovode do nastanka tumora na staničnom i molekularnom nivou
2. Razumjeti vezu između maligne transformacije i genskih promjena obilježja tumorskih stanica
3. Razumjeti zajednička obilježja tumorskih stanica
4. Znati postojeće terapeutske strategije
5. Preporučiti ciljane terapije ovisno o poremećaju signalnog puta
6. Provesti test mutagenosti
7. Provesti test citotoksičnosti

Sadržaj kolegija:

1. Definiranje osnovnih pojmova vezanih uz histopatološku i molekularnu klasifikaciju tumora: histološke vrste tumora, gradus tumora, TNM klasifikacija te temelji molekularne klasifikacije. Vrste terapija - kemoterapija, radioterapija, biološke terapije (ciljana, imunoterapija, diferencijacijska terapija)
2. Vrste karcinogeneze: kemijska karcinogeneza uzrokovana kemijskim spojevima, infektivna uzrokovana bakterijama i virusima, endogenu uzrokovana starenjem i metaboličkim procesima te karcinogeneza zračenja uzrokovana izlaganjem UV i ionizirajućem zračenju
3. Uzroci genetičke nestabilnosti - promjene u genomu (mutacije, amplifikacije, rearanžmani) Epigenetička regulacija ekspresije gena, aktivnost telomeraze te epigenetičke terapije.
4. Onkogeni i tumor supresor geni - definiranje i uloga u karcinogeneze. EGFR signalni put, promjene tog signalnog puta u tumorima te terapije koje ciljaju taj signalni put. Knudsonova hipoteza, nasljedni sindromi i sporadični slučajevi tumora vezani uz inaktivaciju tumor supresora.
5. Kontrola staničnog ciklusa - faze staničnog ciklusa, CDK-ciklin kompleksi i njihova regulacija, prolazak stanice kroz kontrolne točke. Uloga Rb proteina i Aurora kinaza.
6. Izbjegavanje apoptoze - vrste stanične smrti, regulacija stanične smrti, promjene u tumorima te ciljane terapije. Uloga p53 proteina i njegova regulacija.
7. Matične stanice, diferencijacija i matične stanice raka - karakteristike matičnih stanica, signalni putevi samoobnavljanja, uloga matičnih stanica raka u obnavljanju tumora, metastaziranju te otpornosti na kemo i radioterapije. Blok u diferencijaciji kao uzrok pojave leukemija.
8. Invazivnost, metastaziranje i angiogeneza - invazija, intravazacija, transport, ekstravazacija i metastatska kolonizacija kao koraci metastaziranja, osobine pojedinog koraka, epitelno-mezenhimska tranzicija. Načini stvaranja krvotoka kod tumora, angiogeneza, vaskulogeneza, vaskularna mimikrija, intususepcija, otimanje krvotoka. Antiangiogene terapije i razlozi rezistencije.
9. Izmjena metabolizma stanica raka - Warburgov efekt, metabolizam glukoze, pozitron emisijska tomografija temeljena na pojačanom unosu glukoze, metaboličke terapije
10. Održavanje kronične upale i izbjegavanje imunološkog odgovora domaćina - dvostruka uloga imunološkog sustava u karcinogenezi. Upala kao uzročnik tumora preko NFkappaB. Tri faze imunoeditiranje, eliminacija, ekvilibrium i bijeg. Imunoterapije - terapeutska cjepiva na bazi dendritičkih stanica i peptida, monoklonska protutijela i inhibicija imunosupresije.
11. Sinteza gradiva kroz obradu raka dojke, pluća i kože - Rak dojke i hormonska karcinogeneza, histološki i molekularni tipovi raka dojke, terapije ovisno o statusu receptora. Rak pluća i kemijska karcinogeneza, pušenje cigareta kao uzrok raka pluća, histološki tipovi i signalni putevi u raku pluća.
12. Hrana i rak - hrana kao uzročnik raka i kemoprevencija, nutrigenomika.

Praktikum:

1. Amesov test za testiranje mutagena. Studenti testiraju adriamicin MNNG te neki spoj po vlastitom izboru.
2. MTT test - test vijabilnosti tumorskih stanica nakon tretmana s kemoterapeutikom
Literatura:
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Molekularna biologija
Termini konzultacija:

Obavijesti