Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Obavijesti

Društveno korisno učenje u biologiji

Šifra: 204805
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dijana Škorić - Predavanja
prof. dr. sc. Ines Radanović - Predavanja
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Silvija Černi - Seminar
doc. dr. sc. Sandra Hudina - Seminar
izv. prof. dr. sc. Mirela Sertić Perić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kolegij Društveno korisnog učenja (DKU) u biologiji se bavi metodom učenja koja pretpostavlja da će studenti svoja akademska znanja iz biologije primijeniti u zajednici. Kroz kontakt s nekom organizacijom civilnog društva (OCD) studenti definiraju društveni problem u čije rješavanje se mogu uključiti (predavanja, radionice, rad s ljudima u zajednici općenito), a za taj rad dobiju ocjenu i bodove na kolegiju nakon kritičkoga promišljanja cijelog procesa. Upravo zato je predviđeno razmjerno malo predavanja na kojima ćemo studente upoznati s osnovama o DKU, a rad u zajednici i na kritičkom promišljanju obavljenog se vodi kao seminari. Volontiranje je dobra baza, no DKU je više od toga, jer uključuje promišljanje i izvještavate u okviru kolegija o tome što ste radili i koliko ste naučili primjenom DKU projekta. Očekuje se dakle značajan osobni angažman studenta, ali su koristi i za studenta i za društvo velike.
Otvoren je pristup i studentima drugih smjerova na Biološkom odsjeku i sastavnicama Sveučilišta.

Pri izvedbi kolegija neophodno je sudjelovanje društvenih partnera / organizacija civilnog društva (OCD):
- Bioteka-udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti - Jelena Likić, prof. biologije i Kristina Duvnjak, prof. biologije
- Nacionalni parkovi i parkovi prirode
- Škole
- Drugi zainteresirani OCD.
Studenti će, prema vlastitom interesu u izboru projekta, kroz rad na projektu pomoći partnerskoj neprofitnoj organizaciji ili instituciji u pronalaženju rješenja za prethodno utvrđene probleme vezane uz biološku struku. Moguća je suradnja i s drugim zainteresiranim nastavnicima Biološkog odsjeka i drugih visokoškolskih ustanova, za podršku uvođenja DKU u njihove kolegije u cilju promocije društveno-korisnog dijela misije Sveučilišta.
PREDAVANJA
1. Društveno korisno učenje (DKU) kao nastavna metoda kojom studenti znanje i vještine stečene kroz studij primjenjuju na razvoj projekta kojim se rješava konkretan društveni problem (Mikelić Preradović, 2009)
2. DKU ciklus.
3. Postavljanje logičkog okvira DKU projekta.
4. Suradnja s predstavnicima OCD pri prepoznavanju problema i utvrđivanju potrebe za rješavanje problema
5. Tipovi suradnje s krajnjim korisnicima (nacionalni park, park prirode, nastavnici i škole, muzeji i sl.
6. Pravila podjele posla na zadatke te važnost poznavanja njihove međuovisnosti, Planiranje trajanja projekta s obzirom na trajanje zadataka (PERT).
7. Upravljanje projektom DKU.
8. Principi izrade studentskog plana DKU projekta.
9. Projektni timovi.
10. Kritičko promišljanje uz DKU. Tipovi aktivnosti kritičkoga promišljanja.
11. Kritičko pisanje, osvrti i dnevnik rada.
12. Pisanje projektnog izvješća. Aktivnosti, podaktivnosti, održivost, transfer znanja i produkti DKU projekta.
13. Opis mjerljivih i objektivnih indikatora pomoću kojih se pratila uspješnost određenih aktivnosti te materijalnih ili nematerijalnih objekata proizvedenih kao rezultat DKU projekta.
14. E-portfolio u svrsi prezentacije i evaluacije DKU projekta.
15. Vrednovanje učenja, vrednovanje konkretnih rezultata DKU projekta te vrednovanje iskustva sudjelovanja i izrade DKU projekta.
SEMINAR
Projekti DKU-a odnose se isključivo na rješavanje konkretnih problema zadanih kolegijem i dio su seminarske nastave kolegija uz kontinuiranu suradnju s OCD-om pri planiranju i provedbi DKU projekta. Seminarska nastava kombinirati će se s predavanjima o aktivnostima DKU-a, upravljanju projektima, timskim radom i aktivnostima kritičkoga promišljanja.
1.- 3. Priprema projekta društveno korisnog učenja.
4. - 13. Provedba projekta i priprema materijala za održivost DKU u suradnji s OCD u objektima zaštite prirode, udrugama za promicanje zaštite prirode i promocije biologije ili drugim društvenim organizacijama ili školama.
14. Prezentacija i evaluacija provedenih DKU projekata .
15. Kritički osvrt na unaprjeđenje primjene znanja i vještina u stručnosti biologa uz DKU projekt.
Literatura:
 1. udžbenik
 2. Npr. http://inf.ffzg.unizg.hr/index.php/hr/drustveno-korisno-ucenje
3. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Ekologija i zaštite prirode
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Dijana Škorić:

  Prema dogovoru (Molim, dogovarati termin putem e-maila.)

  Lokacija:
 • prof. dr. sc. Ines Radanović:

  Srijeda 10.00 - 12.00

  Lokacija: