Znanost in Vivo - mikroplastika

U četvrtak, 30. studenoga 2023. u 16 sati, održat će se 2. skup „Znanost in vivo“ (predavaonica P1, Kemijski odjek PMF-a, Horvatovac 102a).
Tema ovog susreta je MIKROPLASTIKA, a program se sastoji od 3 predavanja.

Predavači:
Aleksandra Maršavelski, Kemijski odsjek 
Hana Fajković, Geološki odsjek  
Ana Previšić, Biološki odsjek  

Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže!

Autor: Marijana Šurina
Popis obavijesti