Predavanje - Odaziv zagrebačke klime...

Znanstveno vijeće za zaštitu prirode i okoliša organizira i poziva Vas na predavanje Odaziv zagrebačke klime na globalno zatopljenje i urbanizaciju koje će se održati u Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Strossmayerov trg 14, u utorak, 5. prosinca 2023. s početkom u 13 sati. 

Predavanje će održati izv. prof. dr. sc. Ivana Herceg Bulić s Geofizičkog odsjeka Prirodoslovno – matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
Moderator predavanja je akademik Goran Durn. 
 

U nastavku možete pročitati sažetak predavanja i životopis autorice.

Odziv zagrebačke klime na globalno zatopljenje i urbanizaciju 
Zbog svoje važnosti za živi svijet, klima i klimatske promjene predmet su brojnih znanstvenih istraživanja i česta su tema u javnosti. Klima je prostorno i vremenski promjenjiva, pri čemu se uz prirodnu varijabilnost javlja i ona uzrokovana ljudskim djelovanjem. Razumijevanje klime i njenih promjena, njihovo matematičko formuliranje i numeričko rješavanje iziskuju kontinuirano praćenje i proučavanje klimatskih procesa. Klimatska obilježja Europe, a time i Hrvatske, značajno su uvjetovana fenomenima koji imaju globalni utjecaj. Primjerice, tropski oceani generiraju klimatsku varijabilnost na planetarnoj skali. S druge strane, otapanje arktičkog leda se odvija na ograničenom području, ali su posljedice tog procesa dalekosežne za cijeli klimatski sustav. Zbog toga je poznavanje procesa s globalnim klimatskim učincima vrlo važno. 
Pored globalnih klimatskih utjecaja, u ovom će predavanju biti diskutirane i lokalne toplinske promjene grada Zagreba. Naime, obilježja klimatskih uvjeta u urbanim sredinama važna su tema zbog intenzivne urbanizacije, guste naseljenosti i brojnih nepoželjnih posljedica. Iako je iz perspektive globalnog klimatskog sustava gradska klima lokalni problem, interakcijom urbane klime i atmosferskih procesa velike prostorne skale može se povećati toplinsko opterećenje grada i generirati iznimno nepovoljne klimatske uvjete. Meteorološka mjerenja ukazuju na zatopljenje grada Zagreba i njegove okolice. Ipak, nisu sva područja jednako zagrijana. Morfologija grada i lokalni klimatski čimbenici stvaraju posebne mikroklimatske uvjete koji uzrokuju prostornu promjenjivost klimatskih parametara te se u gradu uočavaju mikro-urbani toplinski otoci, ali i hladnija područja. Dva efekta imaju značajan utjecaj na toplinsko opterećenje urbanih sredina: globalno zatopljenje i urbanizacija. Iako je nemoguće u potpunosti razlučiti njihov pojedinačni utjecaj na gradsku klimu, analizom izmjerenih meteoroloških podataka te uz primjenu klimatskog modeliranja može se procijeniti njihov međusobni odnos. Stoga će se u ovom predavanju pokušati dati i odgovor na pitanje: je li zagrebačka klima danas toplija prvenstveno zbog globalnog zatopljenja ili urbanizacije? 

Izv. prof. dr. sc. Ivana Herceg Bulić – životopis 
Ivana Herceg Bulić je izvanredna profesorica na Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorat iz fizike – geofizike obranila je 2008. godine s radom iz područja klimatske varijabilnosti 'Prinudno djelovanje ekvatorskog Pacifika na atmosferu sjeverne hemisfere'. Na Geofizičkom odsjeku radi od 1997. godine i od tada se bavi dinamičkom klimatologijom, klimatskom varijabilnošću, klimatskim modeliranjem, a istraživanje je posebno usmjereno na proučavanje fizikalnih mehanizama daljinskih veza koje omogućavaju atmosferski odziv na prinudno djelovanje tropskih oceana. Usavršavala se u nekoliko navrata u inozemnim institucijama, od čega se posebno ističu boravci u Međunarodnom institutu za teorijsku fiziku (ICTP) u Trstu, Italija, gdje je i pridružena istraživačica grupe Earth System Physics. Osim daljinskih veza i polja atmosferskog odziva velike prostorne skale, znanstveno-istraživački rad Ivane Herceg Bulić je usmjeren na lokalna klimatska obilježja i urbanu klimatologiju. Zadnjih se godina intenzivno bavila empirijskom analizom i modeliranjem urbane klime te utjecajem globalnih procesa i urbanizacije na klimatska obilježja gradova. Na tu je temu vodila dva znanstveno-istraživačka projekta: „Klimatske promjene i varijabilnost u Hrvatskoj – od globalnih utjecaja do lokalnih zelenih rješenja – CroClimGoGreen“ financiranog od Hrvatske zaklade znanost te „Klimatska ranjivost Hrvatske i mogućnosti prilagodbe urbanih i prirodnih okoliša - Klima-4HR)“ financiranog od EU fonda za regionalni razvoj. Pored znanstveno-istraživačkog rada, Ivana Herceg Bulić sudjeluje u nastavi (dodiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj), predaje kolegije iz područja geofizičke dinamike fluida, klimatologije i meteorologije te je mentorica diplomskih i doktorskih radova. Aktivna je u organizaciji znanstvenih skupova te redovito sudjeluje u promociji znanosti i struke. Posebno je posvećena radu sa studentima i potiče njihovo uključivanje u znanstveno-istraživačka istraživanja putem studentske prakse. Zajedno sa studentima Geofizike je 2020. godine organizirala akciju „PMF pedalira i mjeri temperaturu grada” pri čemu su provedena prva mobilna mjerenja temperature zraka u Zagrebu.
 

Autor: Marijana Šurina
Popis obavijesti