Petak, 25. studenog 2022. godine u 12.00 sati

u dvorani Seminar 016, Geološki odsjek, Horvatovac 102a, Zagreb

KLASA: 643-02/22-01/17

URBROJ: 251-58-10610-22-

Zagreb, 15. studeni 2022.

 

 

O G L A S

 

Predmet: BASTIEN LUCIEN JEAN PROUST, obrana doktorske disertacije

 

Na temelju zaključka Vijeća Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, donesenog na sjednici od 09. studenoga 2022. godine, određuje se u sporazumu sa BASTIENOM LUCIENOM JEANOM PROUSTOM

 

Petak, 25. studenog 2022. godine u 12.00 sati

u dvorani Seminar 016, Geološki odsjek, Horvatovac 102a, Zagreb

 

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:

Izv. prof. dr. sc. Maja Matulić, PMF Zagreb

Prof. dr. sc. Biljana Balen, PMF Zagreb

Prof. dr. sc. Uwe Schlattner, French National Institute of Health and Medical Research, Grenoble Alpes University, Francuska

Zamjena:  dr. sc. Helena Ćetković, viša znanstvena savjetnica, IRB Zagreb

 

Disertacija nosi naslov:

Human NME6 protein: subcellular localization, structure and function

(Unutarstanični smještaj, struktura i funkcija proteina NME6 u čovjeka)

 

Mentorica: Dr. sc. Maja Herak Bosnar, znanstvena savjetnica, IRB Zagreb

 

 

           Pročelnica Biološkog odsjeka  

 

 

                                                                           Prof. dr. sc. Sandra Radić Brkanac, v.r.

Obavijest:                                           

  1. Članovima povjerenstva
  2. Pristupniku/ci
  3. Mentoru
  4. Na oglasne ploče
Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti