u petak, 23. rujna 2022. u 12.30 sati

Sveučilište u Zagrebu

PMF-Matematički odsjek

Bijenička 30

10000 Zagreb

 

KLASA: 643-02/22-01/5

URBROJ: 251-58-10310-22-181           

Zagreb, 14. rujna 2022.

 

O G L A S

 

 

 

 

Predmet:  Ivan Biočić

                      obrana doktorske disertacije

 

 

Na temelju zaključka Vijeća PMF-Matematičkog odsjeka, Sveučilišta u Zagrebu, donesenog na sjednici od 14. rujna 2022. godine, obrana doktorske disertacije Ivana Biočića, asistent na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno- matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održat će se

 

u petak, 23. rujna 2022. u 12.30 satiu predavaonici br. A001 PMF-Matematičkog odsjeka u Zagrebu, Bijenička cesta 30.

 

 

Imenovano je povjerenstvo za obranu disertacije u sastavu:

 

1.       doc. dr. sc. Vanja Wagner, PMF

2.       prof. dr. sc. Hrvoje Šikić, PMF

3.       doc. dr. sc. Azra Tafro, FŠIDT

4.       prof. dr. sc. Zoran Vondraček, PMF, zamjena

 

 

 

 

 

Naslov disertacije:

 

 

"Semilinear equations for non-local operators"

 

(Semilinearne jednadžbe za nelokalne operatore)

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti