Utorak, 20. rujna 2022. godine u 13.00 sati

u Vijećnici Biološkog odsjeka PMF-a,

Rooseveltov trg 6, Zagreb

KLASA: 643-02/22-01/17

URBROJ: 251-58-10610-22-

Zagreb, 16. svibanj 2022.

 

O G L A S

 

Predmet: SLAVEN BABIĆ, obrana doktorske disertacije

 

Na temelju zaključka Vijeća Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, donesenog na sjednici od 07. rujna 2022. godine, određuje se u sporazumu sa SLAVENOM BABIĆEM

 

Utorak, 20. rujna 2022. godine u 13.00 sati

u Vijećnici Biološkog odsjeka PMF-a,

Rooseveltov trg 6, Zagreb

 

 

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:

Izv. prof. dr. sc. Inga Urlić, PMF, Zagreb

Prof. dr. sc. Biljana Balen, PMF, Zagreb

Izv. prof. dr. sc. Ivan Dobrić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Mario Starešinić, KB Merkur

 

Disertacija nosi naslov:

 

Prevencija smrti stanica uslijed termičke osteonekroze primjenom  novodizajniranih medicinskih svrdala

Prevention of cell death due to thermal osteonecrosis by using newly designed medical drills

 

Mentor: prof. dr. sc. Aljoša Matejčić, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

 

           Pročelnica Biološkog odsjeka      

 

 

                                                                          Prof. dr. sc. Sandra Radić Brkanac, v.r.

 

Obavijest:                                           

  1. Članovima povjerenstva
  2. Pristupniku/ci
  3. Mentoru
  4. Na oglasne ploče
Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti