Četvrtak 14.07.2022. u 13,00 sati

u velikoj dvorani Geološko-paleontološkog zavoda (008),

Horvatovac 102A, Zagreb

KLASA: 643-02/22-01/17

URBROJ: 251-58-10610-22-

Zagreb, 30. lipanj 2022.

 

O G L A S

 

Predmet: RENATA BIBA, obrana doktorske disertacije

 

Na temelju zaključka Vijeća Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, donesenog na sjednici od 29. lipnja 2022. godine, određuje se u sporazumu s RENATOM BIBOM

 

Četvrtak 14.07.2022. u 13,00 sati

u velikoj dvorani Geološko-paleontološkog zavoda (008),

Horvatovac 102A, Zagreb

 

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:

Prof. dr. sc. Mirta Tkalec, PMF, Zagreb

Prof. dr. sc. Mirjana Pavlica, PMF, Zagreb

Prof. dr. sc. Daniel Mark Lyons, znanstveni savjetnik, IRB, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Mario Cindrić, znanstveni suradnik, IRB, Zagreb

 

Disertacija nosi naslov:

 

Fiziološki i proteomski odgovori klijanaca duhana (Nicotiana tabacum) na izlaganje nanočesticama srebra stabiliziranim različitim omotačima,

(Physiological and proteomic responses of tobacco (Nicotiana tabacum) seedlings exposed to differently coated silver nanoparticles)

 

Mentor 1: prof. dr. sc. Biljana Balen, PMF, Zagreb

 

        

Pročelnica Biološkog odsjeka

           

 

                                                                         Prof. dr. sc. Sandra Radić Brkanac, v.r.

 

Obavijest:                                           

  1. Članovima povjerenstva
  2. Pristupniku/ci
  3. Mentoru
  4. Na oglasne ploče
Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti