Utorak, 01. ožujak 2022. godine u 14,00 sati

u Vijećnici Biološkog odsjeka PMF-a,

Rooseveltov trg 6, Zagreb

KLASA: 643-02/22-01/17

URBROJ: 251-58-10610-22-

Zagreb, 18. veljače 2022.

 

O G L A S

 

Predmet: ANA BOKULIĆ, obrana doktorske disertacije

 

Na temelju zaključka Vijeća Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, donesenog na sjednici od 09. veljače 2022. godine, određuje se u sporazumu s  ANOM BOKULIĆ, dan obrane doktorske disertacije,

 

Utorak, 01. ožujak 2022. godine u 14,00 sati

u Vijećnici Biološkog odsjeka PMF-a,

Rooseveltov trg 6, Zagreb

 

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:

Prof. dr. sc. Domagoj Đikić, PMF, Zagreb

Izv. prof. dr. sc. Donatella Verbanac, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb

Dr. sc. Martina Bosnar, viša znan. suradnica, Fidelta d.o.o., Zagreb

Zamjena: dr.sc. Julija Erhardt, znan. suradnica, PMF, Zagreb

 

Disertacija nosi naslov:

 

Izolacija i karakterizacija divljega tipa stanica MDCK s niskom zraženošću gena mdr1 i njihova primjena u istraživanju membranske propusnosti

 

(Isolation and characterisation of MDCK cells with low expression of mdr1 gene and their use in membrane permeability screening)

 

Mentor: dr. sc. Astrid Milić, znan. sur., Fidelta, Zagreb

 

  Pročelnica Biološkog odsjeka

 

 

                                                                        Izv. prof. dr. sc. Sandra Radić Brkanac, v.r.

Obavijest:                                           

  1. Članovima povjerenstva
  2. Pristupniku/ci
  3. Mentoru
  4. Na oglasne ploče
Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti