O vanjskom suradniku

doc. dr. sc. Selma Supek

Zvanje: docent
Lokacija: 323
Telefon:4605569
Telefon kućni:5569
E-mail: E-mail
Osobna stranica na Webu: http://www.phy.pmf.unizg.hr/~selma/CV%20-%20Selma%20Supek/
Zavod/služba: Fizički odsjek

Nastava

integrirani prijediplomski i diplomski

Predmet

Konzultacije

Konzultacije se održavaju u F-323 sat prije održavanja predavanja. Uz taj termin studenti se mogu, po potrebi, najaviti  putem emaila i dogovoriti dodatne termine za razgovor.

Životopis

Supek Selma, docentica, rođena je 12. svibnja 1955. Diplomirala je 1981. na Fizičkom odsjeku PMF-a u Zagrebu (Kolektivna pobudenja bioloških makromolekula, teorijske predodžbe i eksperimentalni uvid), magistrirala 1987. na Poslijediplomskom združenom studiju prirodnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (Ispitivanje kvalitete molekulskih valnih funkcija računanjem jednoelektronskih svojstava) i doktorirala 1993. na Fizičkom odsjeku PMF-a (Multi-source Modeling in Magnetoencefalography: Simulation and Empirical Studies).

Od 1981. do 1982. bila je naslovna asistentica na Fizičkom odsjeku PMF-a, a od 1983. do 1985. asistentica u Višoj grafičkoj školi. Od 1985. je asistentica, a od 1998. docentica na Fizičkom odsjeku PMF-a. Od 2014. je voditeljica Grupe za neurodinamičko oslikavanje mozga Zavoda za eksperimentalnu fiziku. Od 1987. do 1993. je bila Graduate Research Assistant u Los Alamos National Laboratory, SAD. Nakon povratka u Hrvatsku nastavila je tu suradnju i uspostavila nove suradnje u Americi (MIND Research Network, University of New Mexico, University of California San Diego), Italiji (ITAB Chieti, University of Rome), Njemačkoj (University of Heidelberg, TU Ilmenau, University of Jena) i Finskoj (BioMag Laboratory HUTCH, Aalto University BECS).

Njezin je istraživački interes usmjeren na funkcionalno oslikavanje mozga i uključuje razvoj i evaluaciju nelinearnih pristupa prostorno-vremenskoj rezoluciji magnetoecefalografije (MEG), MEG/EEG istraživanja senzornog i kognitivnog procesiranja te translacijska istraživanja. Bila je voditeljica nacionalnih (MZOS 2007. – 2014. i MZT 2002. – 2006.) i međunarodnih projekata (NATO PDD(CP) – PST.EAP.CLG981130 2005. – 2009.) te članica MC i WG pet COST akcija: B27, BM0601, BM0605, TD0904, TD1007. Sudjelovala je u NIH/NEI EY08610 1990. – 1996. i MZT 1994. – 2002. projektima. Urednica je monografije o MEG-u (Springer-Verlag, 2014.). Objavila je 41 znanstveni rad u časopisima i zbornicima, uredila 8 konferencijskih zbornika te objavila 98 sažetaka na međunarodnim i domaćim konferencijama. Održala je 22 pozvana predavanja na međunarodnim skupovima i školama, 6 seminara na međunarodnim institucijama i 27 javnih predavanja i seminara.

Od 1996. uspostavila je novi dodiplomski kolegij Osnove biofizike i novi kolegij Biofizika na Fizičkom odsjeku PMF-a. Uvela je metode za funkcionalno oslikavanje mozga, naročito MEG, u istraživačke i nastavne programe doktorskih studija Fizičkog odsjeka PMF-a, Medicinskog fakulteta i JEKON-a, prvog sveučilišnog internacionalnog interdisciplinarnog poslijediplomskog programa  Sveučilišta u Zagrebu (ukupno 6 kolegija). Pod njezinim mentorstvom su obranjene 2 doktorske disertacije te 26 diplomskih radova. Utemeljila je i vodila seriju intenzivnih poslijediplomskih međunarodnih tečajeva Mind and Brain u okviru Interuniverzitetskog centra u Dubrovniku. Sudjelovala je u osnivanju i bila su-koordinatorica (2003. – 2004.) JEKON-a.

Bila je gost-urednik i članica uredničkog odbora časopisa, ad-hoc recenzentica 19 znanstvenih časopisa, serije knjiga, konferencijskih članaka i sažetaka međunarodnih konferencija, članica odbora za nagrade, recenzentica i članica panela za nacionalne i EU projekte (Tempus III JEP, H2020, COST Association) i sudjeluje u praćenju izvođenja FP7 FET projekta. Članica je više međunarodnih i domaćih stručnih društava. Organizirala je i bila predsjedavateljica međunarodnih znanstvenih skupova (NFSI-99, Biomag2010), organizirala je 8 simpozija i radionica i predsjedavala brojnim sekcijama vodećih međunarodnih konferencija te bila članica njihovih znanstvenih odbora. Od 2008. je članica International Advisory Board za seriju međunarodnih konferencija Biomag (IAB Chair 2010. – 2012; IAB Secretary General 2012. – 2014.). Članica je sveučilišne Koordinacije za biomedicinsko inženjerstvo od 2012., a od 2015. je članica Odbora za neuroznanost i bolesti mozga Razreda za medicinske znanosti HAZU. Na njezinu inicijativu je uspostavljena James Zimmerman Prize u suradnji sa International Federation for Medical and Biological Engineering koja se od 2010. dodjeljuje svake druge godine tijekom Biomag konferencija.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.