Korisnički računi na računalnom sustavu FO 

Korisnički računi potrebni za rad na računalima FO

Student na FO imaju korisnički račun AAI@EduHr sa kojim pristpaju raznim servisima na sveučilištu i studenskim poslužiteljuima

AAI@EduHr korisnički računi

Uz AAI@EduHr korisnički račun, studentima je na raspolaganju korištenje informatičke opreme i resursa unutar  CARNetove mreže usluga. Više informacija o usluzi možete dobiti na  CARNetovim   stranicama.
Izdvajamo kratki popis usluga koje studenti FO mogu koristiti korištenjem svojeg AAI@EduHr računa.

ISVU korisnički računi

Od 1. listopada 2015. godine za prijavu za rad s ISVU moguće je koristiti isključivo AAI@EduHr elektronički identitet.

Studentima se omogučava rad putem studomata kao što su: prijavljivanje ispita, upisivanje semestra i druge aktivnosti koje su omogućene na studomatu.

Korisnički računi na studentskom poslužitelju

Studenti  putem ovog računa koriste službeni e-mail, računala u učionicama, knjižnici i holu FO. Studenti na studentskom poslužitelju mogu imati svoje web stranice.

Za preusmjeravanje službenog e-maila s poslužitelja dominis.phy.hr na neki drugi, vidi uputstva.

Za čitanje i slanje e-maila možete koristiti CARNET Webmail i Thunderbird. Ako želite poštu čitati u terminalu koristite jedan od programa za čitanje poste kao što su: mutt i alpine. Detalje o korištenju možete saznati korištenjem naredbe man:

Na serveru je uvedena kvota za korisnike, stanje kvote možete provjeriti koristeći se naredbom "quota -v -s login". Za spajanje na server preporučujemo program Putty.

Novi e-mail server

Obavještavamo Vas da se mail server Dominis gasi te više nećete moći primati e-poštu na postojeći Dominis e-mail (korisnik@dominis.phy.hr).

Umjesto Dominis mail servera koristiti će se Microsoftov mail servis za PMF. Novom e-mailu (korisnik.phy@pmf.hr) možete pristupiti preko web adrese: https://outlook.office.com/phy.hr , sa svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom. Vaša nova e-mail adresa je istovjetna Vašoj AAI korisničkoj oznaci.

Pristupiti novom mailu moguće je preko:

  • web preglednika (Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge…)
  • programa Outlook
  • programa Mozilla Thunderbird i sličnih

Dodatne upute za pristup novom mailu možete pronaći u nastavku.

Za korisnike Mac os, a koji koriste native mail klijent kad se dodaje novi account
treba ici na dodavanje racuna i odabrati opciju “Exchange” ili “Microsoft exchange” i zatim odabrati “Automatic configuration”.

SERVISI SRCA i CARNETA

Studentima su na raspolaganju servisi SRCA (https://www.srce.unizg.hr/studenti) i CARNETA (https://www.carnet.hr/tema/usluge/)

Pravila ponašanja

  • Student se u informatičkim sustavima predstavlja svojim korisničkim imenom i lozinkom.
  • Student se ne smije koristiti tuđim korisničkim identitetom.
  • Student je dužan čuvati svoje korisničke račune od moguče zloupotrebe.
  • Student je dužan svaku sumnju na zloupotrebu svog korisničkog računa prijaviti.

 

Besplatan software

Studenti mogu koristiti besplatni programski paket Office 365 online, a uz to je svakom studentu omogućena i instalacija alata Office 365 ProPlus na pet računala i mobilnih uređaja (tableta, pametnih telefona). Besplatan pristup alatima, koji se nalaze u oblaku i pružaju mnoštvo funkcionalnosti vezano uz zajednički rad, moguć je uz korištenje elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr. Pristup je preko Office 365 portala: https://login.microsoftonline.com/
 
Također, studenti FO imaju pravo na koristenje "Microsoft Azure Dev Tools for Teaching" software-a (prije toga poznat kao Microsoft Imagine, tj. DreamSpark, orginalno MSDN-AA). Preuzimanja i ključevi su dostupni na ovoj poveznici: https://aka.ms/devtoolsforteaching

Autorizacija se također odvija putem AAI@EduHr elektroničkog identiteta (ako ste već prijavljeni na Office 365, sustav će Vas automatski autorizirati). Za korisnički račun javite se u pododsjek za računarstvo (osobno ili elektroničkom poštom na msdn@phy.hr).

 

Studenti mogu slobodno koristiti sve dostupne programe uz tri uvjeta:

  1. programi se ne smiju koristiti u komercijalne svrhe
  2. programi se ne smiju davati na korištenje trećim osobama
  3. nakon prestanka statusa studenta na fakultetu, smiju se nastaviti koristiti samo već prije instalirani programi (u nekomercijalne svrhe)