Korištenje novog e-mail servera


Korisnički računi na FO

 • Za dobivanje korsničkih računa treba se javiti u računalski centar, soba 101.
 • Svaki djelatnik može na svom računalu imati više korisničkih računa koje sam stvara i za koje odgovara FO-u. 

  AAI@EduHr korisnički računi

WWW stranice PMF/FO

Komercijalni softver kojeg imamo pravo instalirati na svoja računala 

 • Antivirusna zaštita (za Windows 7 operativni sustav) - Microsoft Forefront Endpoint klijent.
 • Azure Dev Tools for Teaching (prije toga poznat kao Microsoft Imagine, tj. DreamSpark, orginalno MSDN-AA) - autorizacija AAI@EduHr elektroničkim identitetom za korisnički račun javite se u pododsjek za računarstvo
 • Statistika.
 • Mathematica
 • Djelatnici mogu koristiti besplatni programski paket Office 365 online, a uz to je svakom djelatniku omogućena i instalacija alata Office 365 ProPlus na pet računala i mobilnih uređaja (tableta, pametnih telefona). Besplatan pristup alatima, koji se nalaze u oblaku i pružaju mnoštvo funkcionalnosti vezano uz zajednički rad, moguć je uz korištenje elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr. Pristup je preko Office 365 portala: https://login.microsoftonline.com/

Ostalo

 • Kako omogućiti gostu spajanje na internet?
         Kad imate gosta kojem želite na neko vrijeme omogučiti korištenje usluga FO, javite se u pododsjek za računarstvo FO, soba 101. U dogovoru sa Vama, biti će obavljene sve radnje potrebne za rad Vašeg gosta.

 • Postavljanje automatskog email dgovora.
         Upute za servis koji će vam omogućiti automatsko odgovaranje na mailove kad ste izvan ureda.
 • Kako složiti forward na @pmf.hr domeni?
         Logirajte se na outlook.office.com/pmf.hr i slijedite upute u dokumentu.