Preusmjeravanje elektroničke pošte

Ako želite preusmjeriti svoj email sa nekog servera na drugu email adresu trebate u svom home direktoriju kreirati datoteku .forward. U datoteku trebate upisati email adresu na koju želimo proslijediti poštu.


Primjer:


Prijavite se ssh-om na poslužitelj (npr. dominis.phy.hr) na koji dobivate email. U ovom primjeru email adresa na koju želimo preusmjeravanje je hrvoje.horvat@mail.org


U terminalskom promptu upišete slijedeće, te nakon svakog reda pritisnite enter:

cd
echo "hrvoje.horvat@mail.org" > .forward
chmod 755 .forward


Preusmjeravanje poste važi dok postoji datoteka .forward. Za micanje preusmjeravanja trebate učiniti slijedeće:

cd
rm .forward


 i pošta će ostajati na serveru.


 Ako želite poštu čitati u terminalu koristite jedan od programa za čitanje poste kao što su: mutt, alpine, i sl. Detalje o korištenju možete saznati korištenjem naredbe man:


Primjer:

man alpine
ili
man mutt