Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Metode karakterizacija materijala

Šifra: 51559
ECTS: 5.0
Nositelji:
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Upoznavanje studenata s modernim metodama karakterizacije materijala

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:
Student bi trebao biti u stanju pripremiti uzorak i odabrati odgovarajuću metodu

SADRŽAJ PREDMETA:
1. Metode pripreme marterijala/uzoraka
2. Difrakcijske metode;
3. Mikroskopske metode;
4. Spektroskopske metode;
5. Rentgenske spektroskopije;
6. Transportna mjerenja;
7. Magnetska mjerenja;
8. Rezonantne tehnike;
9. Tehnike koje uključuju elementarne čestice;
10. Toplinske (termičke) analize;
11. Mehanička mjerenja

OBVEZE STUDENATA:
Redovito prisustvovanje predavanjima, domaće zadaće i seminari
OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:
Ocjena se temelji na aktivnosti tijekom nastave, održanom seminaru i konačnom pismenom ili usmenom ispitu
Literatura:
 1. R. W. Cahn, Concise Encyclopedia of Materials Characterization, Elsevier, 2005.
  A. R. West: Basic State Chemistry, Wiley&Sons, New York, 2002.
 2. C. Hammond, The Basics of Crystallography and Diffraction, Oxford University Press, Oxford,
  1998.
  I.Gersten, F. W. Smith, Chapter 21 Synthesis and Processing of Materials in The Physics and
  Chemistry of Materials, Wiley&Sons, New York, 2001; također Topics at the Web site:
  ftp://ftp.wiley.com/public/sci_tech_med/materials/ C21.pdf
  I. Gersten, F. W. Smith, Chapter 22 Characterization of Materials in The Physics and Chemistry
  of Materials, Wiley&Sons, New York, 2001;također Topics at the Web site:
  ftp://ftp.wiley.com/public/sci_tech_med/materials/ C22.pdf
  M. Furić, ''Moderne eksperimentalne metode, tehnike i mjerenja u fizici'', Školska knjiga ,
  Zagreb, 1992.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Eksperimentalne tehnike u fizici
7. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Fizika; smjer: istraživački

8. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Fizika; smjer: istraživački
Termini konzultacija:

Obavijesti