Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Eksperimentalne tehnike u fizici

Šifra: 63331
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Kokanović
Izvođači: Petar Sačer - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Ciljevi predmeta su upoznavanje studenata sa modernim metodama u eksperimentalnoj fizici, uključujući upoznavanje sa izvorima i utjecajima šuma, frekventnom analizom, standardnim načinima mjerenja raznih parametara (temperatura, tlak, svjetlost, magnetsko polje) te određenim metodama eliminiranja neželjenih utjecaja na mjerenja. Također, studenti će biti upoznati sa znanstvenom literaturom i modernim mogućnostima pretraživanja i analiziranja.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.4. navesti i opisati najsuvremenije znanstvene spoznaje u području svoje specijalizacije;
3. STVARANJE PROSUDBI:
3.3. pokazati poznavanje etičkih načela znanstvenih istraživanja;
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI:
4.3. koristiti engleski jezik kao jezik struke pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova
5. SPOSOBNOST UČENJA:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija što podrazumijeva dobro poznavanje engleskog kao jezika struke
5.2. samostalno pratiti razvoj novih spoznaja u polju fizike te dati stručno mišljenje o njihovom dosegu i mogućim primjenama

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po završetku kolegija Eksperimentalne tehnike u fizici student će biti sposoban:
* samostalno pretraživati i pratiti znanstvenu literaturu te tražiti scientometrijske podatke
* navesti i opisati raznih utjecaje (željene i neželjene) na eksperimentalne rezultate
* primijeniti frekventnu/Fourierovu analizu pri razmatranju raznih doprinosa mjerenjima
* kvalitativno opisati moderne metode mjerenja temperature, magnetskog polja, tlaka i svjetlosti
* navesti i opisati nekoliko načina filtriranja/razdvajanja 'korisnog' signala od okolnih utjecaja
* kvalitativno objasniti nekoliko metoda priprave uzoraka

SADRŽAJ PREDMETA:

Kolegij Eksperimentalne tehnike u fizici sadrži 4 cjelina koje se obrađuju tijekom semestra:
1.Planiranje znanstvenog istraživanja: proučavanje literature
2.Dizajn eksperimenta
3.Pregled eksperimentalne instrumentacije
4.Odabrane eksperimentalne tehnike

OBVEZE STUDENATA:

Student mora tijekom semestra prezentirati odabranu eksperimentalnu tehniku, koristeći za literaturu diplomske radove, disertacije ili radove iz specijaliziranih časopisa za eksperimentalne tehnike.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Završni ispit sastoji se od usmenog ispita. Konačna ocjena rezultat je ocjene prezetacije odabrane eksperimentalne tehnike i usmenog ispita.
Literatura:
  1. Jacob Fraden : Handbook of modern sensors, Springer 1996.
  2. H.J.J. Braddick: The Physics of Experimental Method, Chapman and Hall 1974.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Opća fizika 4
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika; smjer: istraživački
Termini konzultacija:

Obavijesti