Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Mikroskopska istraživanja minerala i stijena

Šifra: 40951
ECTS: 5.0
Nositelji: mr. sc. Dražen Kurtanjek , v. pred.
Izvođači: mr. sc. Dražen Kurtanjek , v. pred. - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
1. Refeksija i lom svjetlosti, indeks loma, optički izotropni i anizotropni kristali, dvolom, optička indikatrisa, polarizacija svjetlosti, polarizacijski mikroskop, mikroskopski preparati
2. Promatranje minerala u ortoskopskim uvjetima bez uključenog analizatora: reljef, šagren, Beckeova linija, boja, pleokroizam, pseudoapsorpcija
3. Promatranje minerala u ortoskopskim uvjetima s uključenim analizatorom: potamnjenje (paralelno, simetrično, koso), interferencijske boje, određivanje vibracijskog smjera polarizatora, kompenzacijske pločice; promatranje minerala u konoskopskim uvjetima
4. Granati, neprozirni (opáki) minerali
5. Kvarc, kalcit
6. Olivini, pirokseni i amfiboli
7. Filosilikati (tinjci i kloriti)
8. Feldspati
9. Magmatske stijene: ultrabazične i bazične
10. Magmatske stijene: neutralne i kisele
11. Metamorfne stijene vrlo niskog i niskog stupnja metamorfizma
12. Metamorfne stijene srednjeg i visokog stupnja metamorfizma
13. Piroklastične stijene
14. Klastične sedimentne stijene
15. Organske i kemijske sedimentne stijene

Ishodi učenja:

- detaljno savladano teorijsko znanje i kritično razumijevanje teorije i načela usvojenih u prijašnjim semestrima i kolegijima dobiva svoju praktičnu komponentu kroz ovaj kolegij;
- razvijaju se nove vještine kao odgovor na nova znanja i tehnike;
- s aktivnim pristupom kolegiju usvojena osnovna znanja omogućiti će rješavanje zadataka kroz multidisciplinarni pristup;
- kritičko razmišljanje u rješavanju problema uključujući informacije iz stručnih i znanstvenih izvora;
- po završetku kolegija studenti će razviti sposobnosti analitičkog i kritičkog promišljanja i korištenja usvojenih informacija, povećati će komunikacijske sposobnosti, sposobnosti u timskom i individualnom radu.
Literatura:
 1. Barić, Lj. & Tajder, M (1967): Mikrofiziografija petrogenih minerala, Školska knjiga, Zagreb, p. 235
 2. Pichler, H. & Schmitt-Riegraf, C. (1987): Gesteinsbildende Minerale im Duennschliff, Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, p. 230
 3. Vernon, R. H. (2004): A practical quide to rock microstructure, Cambridge University Press, Cambridge, p. 594
 4. MacKenzie, W. E., Adams, A. E. (1994): A color atlas of rocks and minerals in thin section, John Wiley and Sons, New York, p.192
 5. Ehlers, E. G. (1987): Optical mineralogy, Theory and techniques, Blackwell Scientific Publications, Oxford, p. 157
 6. Ehlers, E. G. (1987): Optical mineralogy, Mineral descriptions, Blackwell Scientific Publications, Oxford, p. 286
 7. Passchier, C. W., Trouw, R. A. J. (1996): Micro-tectonics, Springer, Berlin, p. 289
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Petrologija
6. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Znanosti o okolišu
Termini konzultacija:
 • v. pred. mr. sc. Dražen Kurtanjek:

  Konzultacije će se održavati nakon predavanja i prema dogovoru.

  Lokacija: 6 MPZ

Obavijesti

Nastava u ak. godini 2020./21.

Zbog specifičnih uvjeta održavanja nastave, molimo da e-mailom kontaktirate oba nositelja kolegija prije njegova upisa putem Studomata.
Ovisno o broju upisanih studenata dogovorit će se prilagođeni načini odvijanja teorijske i praktične nastave te studentske obaveze za uspješno aposolviranje kolegija.