PMF - Geološki odsjek

RASPORED SJEDNICA

Raspored sjednica Vijeća Geološkog odsjeka u ak. god. 2023./24. i datuma predaje materijala za Povjerenstvo za nastavu nalazi se ovdje.


Obavijesti

Student Diplomskog studija Geologija MATEJ PLAVAC, pristupit će polaganju diplomskog ispita u srijedu, 21. veljače 2024. godine u 10h u prostorijama Mineraloško-petrografskog zavoda (MPZ1) PMF-a, Horvatovac 95, Zagreb.
Tema diplomskog rada je: “Petrološke karakteristike eocenskih konglomerata Zrinske gore”
Komisiju za obranu sačinjavaju:
1.    izv. prof. dr. sc. Borna Lužar-Oberiter,
2.    doc. dr. sc. Zorica Petrinec,
3.    prof. dr. sc. Marijan Kovačić.
Zamjena: doc. dr. sc. Katarina Gobo

Autor: Zorica Petrinec

Studentica Diplomskog studija Geologija PAULINA KELAVA, pristupit će polaganju diplomskog ispita u petak, 23. veljače 2024. godine u 11h u prostorijama Mineraloško-petrografskog zavoda (MPZ1) PMF-a, Horvatovac 95, Zagreb.
Tema diplomskog rada je: “Mineraloška i petrološka obilježja bazičnih magmatskih stijena s područja Vrličkog i Sinjskog polja”
Komisiju za obranu sačinjavaju:
1.    doc. dr. sc. Zorica Petrinec,
2.    doc. dr. sc. Andrea Čobić,
3.    doc. dr. sc. Maja Martinuš.
Zamjena: prof. dr. sc. Blanka Cvetko Tešović

Autor: Zorica Petrinec

Studentica Diplomskog studija Geologija zaštite okoliša DINA JAGEČIĆ, pristupit će polaganju diplomskog ispita u četvrtak 22. veljače 2024. godine u 14h u prostorijama Geološko-paleontološkog zavoda (GPZ 016) PMF-a, Horvatovac 102b, Zagreb.
Tema diplomskog rada je: “Karakteristike i interpretacija sedimentnih facijesa u odabranim zaljevima i riječnim ušćima Jadranskog mora”
Komisiju za obranu sačinjavaju:
1.    izv. prof. dr. sc. Kristina Pikelj,
2.    prof. dr. sc. Marijan Kovačić,
3.    prof. dr. sc. Blanka Cvetko Tešović
Zamjena: doc. dr. sc. Igor Felja.
 

Autor: Zorica Petrinec

Studentica Diplomskog studija Geologija zaštite okoliša Nives Kušurin pristupit će polaganju diplomskog ispita u četvrtak 22. veljače 2024. godine u 13h u prostorijama Geološko-paleontološkog zavoda (GPZ 008)  PMF-a, Horvatovac 102b, Zagreb.
Tema diplomskog rada je: “SEDIMENTOLOŠKE I GEOMORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE PRIJELAZNIH I PRIOBALNIH OKOLIŠA OTOKA RABA”
Komisiju za obranu sačinjavaju:
1.    Doc. dr. sc. Igor Felja,
2.    Izv. prof. dr. sc. Hana Fajković,
3.    Izv. prof. dr. sc. Borna Lužar-Oberiter
Zamjena: izv. prof. dr. sc. Kristina Pikelj.

Autor: Zorica Petrinec

Student Diplomskog studija Geologija LUKA KUHAR pristupit će polaganju diplomskog ispita u petak 23. veljače 2024. godine u 10 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog  zavoda  PMF-a, Velika predavaonica (-008), Horvatovac 102a, Zagreb.
Diplomski rad nosi naslov: «TAFONOMSKA I PALEOEKOLOŠKA ANALIZA OSTATAKA VELIKIH PTICA IZ ŠPILJA ŠANDALJA II I VLAKNO»
Komisiju za obranu sačinjavaju:
1.    Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Mezga, PMF- GPZ
2.    naslovna Doc.dr.sc. Ankica Oros Sršen, HAZU
3.    Prof.dr.sc. Marijan Kovačić, PMF - MPZ
Zamjena: Prof.dr.sc. Damir Bucković, PMF – GPZ
 

Autor: Zorica Petrinec

Student diplomskog studija Geologija FRAN VIDAKOVIĆ pristupit će polaganju diplomskog ispita u petak 23. veljače 2024. godine u 11.30 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog  zavoda  PMF-a, Velika predavaonica (-008), Horvatovac 102a, Zagreb.
Diplomski rad nosi naslov: «TRIJASKI MORSKI GMAZ IZ OKOLICE KRAŠIĆA (ŽUMBERAK)»
Komisiju za obranu sačinjavaju:
1.    Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Mezga, PMF- GPZ
2.    Izv.prof.dr.sc. Đurđica Pezelj, PMF - GPZ
3.    Prof.dr.sc. Marijan Kovačić, PMF - MPZ
Zamjena: Prof.dr.sc. Blanka Cvetko Tešović, PMF – GPZ

Autor: Zorica Petrinec

Studentica Diplomskog studija Geologija Sanja Peradinović pristupit će polaganju diplomskog ispita u četvrtak 22. veljače 2024. godine u 11h u prostorijama Geološko-paleontološkog zavoda (GPZ 007) PMF-a, Horvatovac 102b, Zagreb.
Tema diplomskog rada je: „Foraminiferske zajednice i paleoekološka interpretacija eocenskih lapora lokaliteta Slani potok (Vinodolska dolina)”
Komisiju za obranu sačinjavaju:
1.    izv. prof. Đurđica Pezelj 
2.    prof. dr. sc. Vlasta Ćosović
3.    prof. dr. sc. Nenad Tomašić
Zamjena: doc. dr. sc. Igor Felja
 

Autor: Zorica Petrinec

Student diplomskog studija Geologija zaštite okoliša Danijel Čičak pristupit će polaganju diplomskog ispita u srijedu 21. veljače 2024. godine u 14:30 h u prostorijama Geološko-paleontološkog zavoda (GPZ 016) PMF-a, Horvatovac 102b, Zagreb.
Tema diplomskog rada je: “Sastav i porijeklo oblutaka pješčenjaka iz gornje aluvijalne jedinice Prominskih naslaga (okolica Obrovca, sjeverna Dalmacija)”
Komisiju za obranu sačinjavaju:
1.    doc. dr. sc. Katarina Gobo
2.    izv. prof. dr. sc. Borna Lužar-Oberiter
3.    doc. dr. sc. Frane Marković 
Zamjena: mr. sc. Dražen Kurtanjek, viši predavač

Autor: Zorica Petrinec

Student Diplomskog studija Geologija Ivan Misović pristupit će polaganju diplomskog ispita u srijedu 21. veljače 2024. godine u 13h u prostorijama Geološko-paleontološkog zavoda (GPZ 016) PMF-a, Horvatovac 102b, Zagreb.
Tema diplomskog rada je: “Seizmogeološka interpretacija bazenske serije deltne progradacije (panon, istočni dio Dravske depresije)”
Komisiju za obranu sačinjavaju:
1.    Doc. dr. sc. Katarina Gobo
2.    Izv. prof. dr. sc. Borna Lužar-Oberiter
3.    Prof. dr. sc. Marijan Kovačić
Zamjena: doc. dr. sc. Frane Marković
 

Autor: Zorica Petrinec