PMF - Geološki odsjek

RASPORED SJEDNICA

Raspored sjednica Vijeća Geološkog odsjeka u ak. god. 2022./23. i datuma predaje materijala za Povjerenstvo za nastavu nalazi se ovdje.


Obavijesti

Ovim najavljujemo da će studentica poslijediplomskoga sveučilišnog studija Geologija Nina Trinajstić braniti Seminar II pod naslovom:

 

                         Miocenski kiseli vulkanizam Karpatsko-Panonske regije: korelacija i petrogeneza 

 

dana  10. listopada 2022. (ponedjeljak) u 11,00  sati  u predavaoni -007 na Geološko-paleontološkom zavodu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac  102 a Zagreb, pred povjerenstvom u sastavu:

 

  1. Prof.dr.sc. Dražen Balen, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb
  2. Prof.dr.sc. Darko Tibljaš, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb
  3. Doc.dr.sc. Zorica Petrinec, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb

 

  1. Zamjena: Izv.prof.dr.sc. Đurđica Pezelj, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb

 

Autor: Valentina Benković

Ovime najavljujemo da će studentica sveučilišnog poslijediplomskog (doktorskog) studija Geologija LUCIJA MARKOTIĆ  braniti Seminar I pod naslovom:

 

Source to sink koncept  varijabilnost siliciklastičnog sedimenta u prostoru i vremenu

 

 dana 7. listopada 2022. (petak) u 13:00 sati sati  u predavaonici  (016) Geološko-paleontološkog zavoda pri Geološkom odsjeku  Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom u sastavu:

 

  1. Doc. dr. sc. Katarina Gobo, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb 
  2. Doc. dr. sc. Borna Lužar-Oberiter, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb 
  3. Prof. dr. sc. Marijan Kovačić, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb 

Zamjena: Izv. prof. dr. sc. Đurđica Pezelj, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb 

Autor: Valentina Benković