PMF - Geološki odsjek

RASPORED SJEDNICA

Raspored sjednica Vijeća Geološkog odsjeka u ak. god. 2023./24. i datuma predaje materijala za Povjerenstvo za nastavu nalazi se ovdje.


O knjižnici

Knjižnica je namijenjena prvenstveno studentima i znanstveno-nastavnom osoblju Geološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, ali je dostupna za korištenje i ostalim studentima PMF-a. Korisnici imaju otvoren pristup knjižničnom fondu koji pokriva relevantnu građu iz šireg područja geologije, uključujući paleontologiju, mineralogiju, petrologiju, geokemiju, hidrologiju...
 

Radno vrijeme za korisnike

Ponedjeljak – petak

9:00  –  12:00  sati

 

Adresa

Središnja geološka knjižnica
Prirodoslovno-matematički fakultet
Horvatovac 102A
10 000 Zagreb

 

Kontakt

Josip Šebalj, mag.
voditelj knjižnice
tel: 01/460-6474
e-mail: knjiznica@geol.pmf.hr 

 

Fond knjižnice sadrži:

  • oko 15.000 primjeraka stručnog i nastavnog materijala: knjige, udžbenike i referentnu literaturu (enciklopedije, rječnici, leksikoni, bibliografije)
  • 300 naslova domaćih i stranih stručnih časopisa
  • oko 4.500 geoloških i topografskih karata i tumača
  • diplomske, magistarske radove te doktorske disertacije
  • ostali nastavni materijal