Dinamička meteorologija II

Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Dinamička meteorologija II

Šifra: 199952
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Željko Večenaj
prof. dr. sc. Zvjezdana Bencetić Klaić
Izvođači: Patrik Jureša , mag. phys.-geophys. - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Upoznavanje temeljnih zakona statike, dinamike i kinematike suhe i vlažne atmosfere. Sagledavanje različitih tipova atmosferskih gibanja kao posljedica fizikalnih procesa na različitim prostorno-vremenskim skalama.

PLAN I PROGRAM KOLEGIJA:
1. Prirodni koordinatni sustav, gradijentsko, geostrofičko, ciklostrofičko i inercijalno strujanje u prirodnom koordinatnom sustavu.
2. Trajektorije i strujnice u prirodnom koordinatnom sustavu.
3. Kelvinom cirkulacijski teorem. Bjerknesov cirkulacijski teorem.
4. Barotropnost, baroklinost, solenoidi, termalni vjetar.
5. Jednadžba vrtložnosti.
6. Očuvanje apsolutne vrtložnosti.
7. Plitki fluid. Potencijalna vrtložnost.
8. Zavjetrinska ciklogeneza.
9. Jednadžba divergencije.
10. Helmholtzov teorem.
11. Jednadžba ravnoteže.
12. Rossbyjevi valovi u geostrofičkoj atmosferi.
13. Rossbyjevi valovi u kvazigeostrofičkoj atmosferi.
14. Rossbyjev radijus deformacije. Osnove opće cirkulacije atmosfere.
15. Zonalni idneks. Fultzovi eksperimenti.

NAČIN UČENJA:
Praćenje nastave te učenje iz bilješki sa nastave. Proučavanje obavezne i preporučene dodatne literature. Rješavanje domaćih zadataka. Aktivno sudjelovanje u diskusiji rezultata domaćih zadaća.

METODE POUČAVANJA:
predavanja. Vježbe. Zadavanje samostalnih zadataka. Korištenje internetskih stranica. Korištenje intraneta. Konzultacije.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Pohađanje predavanja i vježbi te izrada domaćih zadaća.

UVJETI ZA POTPIS:
Redovito pohađanje redovito pohađanje nastave, redovita izrada domaćih zadaća te pristupanje kolokviju.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Nakon ispunjenih uvjeta za potpis pristupa se pismenom ispitu. Nakon položenog pismenog ispita polaže se usmeni ispit.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Uvod u geofizičku dinamiku fluida

Polaganje predmeta :
Položen : Dinamička meteorologija I
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geofizika - klimatologija, meteorologija, oceanografija, seizmologija
Termini konzultacija:

Obavijesti