Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Teorija strukture atomske jezgre

Šifra: 205133
ECTS: 0.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dario Vretenar
Izvođači: prof. dr. sc. Dario Vretenar - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 25
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kroz ovaj kolegij studenti će dobiti uvid u najvažnije koncepte i metode teorije nuklearne strukture. Prirodno se nastavlja na obvezni kolegij s četvrte godine studija - Nuklearna fizika, a predstavlja osnovu za teorijske izborne kolegije koji se predaju na doktorskom studiju iz nuklearne fizike. Naglasak je na uvođenju fizikalnih ideja i osnova teorijskih modela koji opisuju niz pojava određenih jakim, elektromagnetskim i slabim međudjelovanjima u atomskim jezgrama. Kolegij uključuje potrebne matematičke tehnike, daje pregled moderne teorijske nuklearne fizike niskih energija i priprema studente za samostalan istraživački rad.
Sadržaj kolegija po temama:
1. Nuklearna međudjelovanja: deuteron, nukleon-nukleon raspršenja i nuklearne sile, nukleon-nukleon potencijali, sistem tri nukleona i NNN-međudjelovanja.
2. Modeli nuklearne strukture: struktura lakih jezgara z NN- i NN-međudjelovanja, koncept srednje polja i nuklearni model ljusaka, deformirani nuklearni potencijal i rotacije, nuklearni Hartree-Fockov model, korelacije sparivanja u jezgrama, Hartree-Fock-Bogoljubov model, harmoničke vibracije, aproksimacija slučajnih faza;
3. Elektromagnetska međudjelovanja u jezgrama: nuklearna elektromagnetska struja, osnove kvantizacije elektromagnetskog polja, emisija elektromagnetskog zračenja, izborna pravila i pravila sume, efektivni naboji.
4. Slaba međudjelovanja u jezgrama: jednostavna teorija beta-raspada, dozvoljeni prijelazi, nuklearni beta-raspad, neutrino u beta-raspadu, lomljenje simetrije u beta-raspadu.
Literatura:
  1. John Dirk Walecka, Theoretical Nuclear and Subnuclear Physics, World Scientific Publishing Company, (2004).
  2. Amos De Shalit, Herman Feshbach, Theoretical Nuclear Physics, John Wiley & Sons Inc (1974).
  3. Peter Ring, Peter Schuck, The Nuclear Many-Body Problem, Springer (2005).
  4. Walter Greiner, Joachim A. Maruhn, Nuclear Models, Springer (2006).
  5. David J. Rowe, John L. Wood, Fundamentals of Nuclear Models, World Scientific Publishing Company, (2010).
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Nuklearna fizika
Termini konzultacija:

Obavijesti