Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Pregled suvremenih eksperimentalnih istraživanja

Šifra: 63025
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Kokanović
Izvođači: prof. dr. sc. Ivan Kokanović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Cilj kolegija Pregled suvremenih eksperimentalnih istraživanja je upoznati studente sa mogućnostima eksperimentalnog rada u polju fizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu i drugim ustanovama u blizini (druge sastavnice Sveučilišta u Zagrebu, Institut za fiziku, Institut Ruđer Bošković, Institut za medicinska istraživanja). Osim tema istraživanja, studente se upoznaje s osnovnim etičkim principima znanstvenog rada, kao i zaštitom intelektualnog vlasništva. Očekuje se da će studenti time lakše i odgovornije izabrati vlastito područja rada.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.3. pokazati temeljito poznavanje važnijih fizikalnih teorija što uključuje njihovo značenje, eksperimentalnu motivaciju i potvrdu, logičku i matematičku strukturu i povezane fizikalne pojave;
1.4. navesti i opisati najsuvremenije znanstvene spoznaje u području svoje specijalizacije;

3. STVARANJE PROSUDBI:
3.2. razviti osjećaj osobne odgovornosti kroz samostalni odabir izbornih sadržaja ponuđenih u studijskom programu
3.3. pokazati poznavanje etičkih načela znanstvenih istraživanja;

4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI:
4.2. prilagoditi prezentaciju vlastitih rezultata istraživanja, kako ekspertima u području, tako i široj publici;
4.3. koristiti engleski jezik kao jezik struke pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova

5. SPOSOBNOST UČENJA:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija što podrazumijeva dobro poznavanje engleskog kao jezika struke
5.3. uključiti se u znanstveni rad i istraživanja u sklopu doktorskog studija;

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po uspješnom završetku kolegija Pregled suvremenih eksperimentalnih istraživanja student će biti sposoban:
6. Navesti glavne pravce eksperimentalnih istraživanja u polju fizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu i drugim sličnim ustanovama;
7. Navesti glavna znanstvena postignuća eksperimentalnih laboratorija u polju fizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu i drugim sličnim ustanovama u zadnjih pet godina;
8. Opisati način rada mjerne aparature u laboratorijima koje je posjetio;
9. Predstaviti rezultate vlastitog rada u obliku cjelovitog pisanog izvješća i predavanja

SADRŽAJ PREDMETA:

Sadržaj kolegija:
Studenti se svaki tjedan upoznaju s jednom grupom eksperimentalnih metoda. Najprije stručnjak iz pojeedine metode održi predavanje o širem području eksperimentalnih metoda koje obuhvaća njegovu metodu. Nakon predavanja studenti posjećuju laboratorij gdje im znanstvenici prezentiraju teme istraživanja, način rada aparature koju koriste i postigućanjihovih laboratorija. Na kraju semestra studenti izrađuju kratki seminar vezan uz posjetu jednom od laboratorija. Seminar usmeno izlažu pred ostalim studentima.
Obrađuju se sljedeće eksperimentalne metode po tjednima (podložno promjenama):
1. uvodno predavanje
2. priprava uzoraka i karakterizacija
3. strukturna istraživanja
4. transportna mjerenja
5. mjerenja magnetizacije
6. magnetske rezonancije
7. površinske metode
8. optičke metode
9. eksperimentalna atomska fizika
10. nuklearne metode u istraživanju materijala
11. tomografija emisijom pozitrona
12. eksperimentalna nuklearna fizika
13. izlaganje studentskih seminara
14. izlaganje studentskih seminara
15. izlaganje studentskih seminara, rekapitulacija

OBVEZE STUDENATA:

Studenti su dužni redovito pohađati nastavu i predavati seminare.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Ocjena se formira na temelju predanih i održanih seminara.
Literatura:
  1. Dobit će se na licu mjesta prilikom posjete nekog laboratorija.
  2. razne www stranice
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Opća fizika 4
5. semestar
Izborni predmet - Redovni Studij - Fizika; smjer: istraživački

6. semestar
Izborni predmet - Redovni Studij - Fizika; smjer: istraživački
Termini konzultacija:

Obavijesti