Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Obavijesti

Opća fizika 3

Šifra: 150447
ECTS: 10.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Nikola Poljak
Izvođači: Jamal Hammoud - Seminar

Jamal Hammoud - Auditorne vježbe
Bruno Šlaus - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 60
Auditorne vježbe 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Stjecanje teorijskog i eksperimentalnog znanja iz osnova titranja i valova, stjecanje operativnog znanja iz metoda rješavanja numeričkih zadataka iz fizike titranja i valova, te postizanje vještine svođenja realnog problema iz fizike titranja i valova na fizički model i postavljanja odgovarajućih jednadžbi.

PLAN I PROGRAM KOLEGIJA:
Predavanja:
Jednostavan harmonijski oscilator. Primjeri. Slobodno titranje jednog tijela u složenim sustavima. Slobodno titranje u sustavu s dva ili više tijela. Longitudinalno i transverzalno titranje. Aproksimacija kontinuuma. Linearnost diferencijalnih jednadžbi i princip superpozicije. Amplitudna modulacija. Udari. Prisilno titranje mehaničkog sustava. Gušeni harmonijski oscilator. Impedancija harmonijskog oscilatora. Apsorpcijska i disperzijska amplituda. Opis titranja metodom kompleksnih brojeva. Prisilno titranje sistema s dvije ili više čestica. Sprega vanjske sile i sustava. Mehanički filteri. Prisilno titranje kontinuuma. Valovi u jednoj dimenziji: nastanak i širenje. Valna funkcija kao rješenje valne jednadžbe. Disperzijska relacija. Fazna brzina. Val u kontinuumu. Impedancija valnog sredstva. Prijenos snage putem vala. Refleksija i transmisija valova. Stojni valovi. Superpozicija valova i grupna brzina. Frekventni spektar. Valni paket. Titranje i valovi u više dimenzija. Polarizacija titranja. Ravni valovi. Interferencija valova. Akustika. Zvuk kao ravni val u plinu. Razina buke. Dopplerov efekt. Titranja i valovi u električnim sustavima. Impedancija električnog sustava. Prijenosne linije. Elektromagnetski valovi. Elektromagnetski spektar. Intenzitet i tlak elektromagnetskog zračenja. Relativistički Dopplerov efekt. Svjetlost u dielektriku. Aproksimacija i zakoni geometrijske optike. Nastanak slike u geometrijskoj optici. Oko i optički uređaji. Interferencija svjetlosti. Difrakcija svjetlosti.
Vježbe:
Jednostavan harmonijski oscilator. Slobodno titranje jednog tijela u složenim sustavima. Slobodno titranje u sustavu s dva ili više tijela. Amplitudna modulacija. Udari. Prisilno titranje mehaničkog sustava. Gušeni harmonijski oscilator. Opis titranja metodom kompleksnih brojeva. Valovi u jednoj dimenziji. Valna funkcija i valne jednadžba. Disperzijska relacija. Fazna brzina. Refleksija i transmisija valova. Stojni valovi. Superpozicija valova i grupna brzina. Frekventni spektar. Valni paket. Titranje i valovi u više dimenzija. Polarizacija titranja. Ravni valovi. Interferencija valova. Dopplerov efekt. Titranja i valovi u električnim sustavima. Impedancija električnog sustava. Elektromagnetski valovi. Intenzitet i tlak elektromagnetskog zračenja. Relativistički Dopplerov efekt. Geometrijska optika. Interferencija i difrakcija svjetlosti.

METODE POUČAVANJA:
Predavanja, vježbe, seminari i radionice, samostalni zadaci.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Redovito pohađanje nastave, seminarski rad, kolokviji, pismeni i usmeni ispit.

UVJETI ZA POTPIS:
Studenti su dužni redovito pohađati predavanja, seminare i vježbe i aktivno sudjelovati u rješavanju problema na vježbama. Nadalje, studenti su dužni položiti dva kolokvija i četiri testa tijekom semestra, odnosno na njima ostvariti najmanje 33% ukupnog broja bodova.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Završni ispit sastoji se od pismenog i usmenog dijela, konačna je ocjena prosječna vrijednost ocjena dobivenih na svakom od njih. Ocjena pismenog ispita formira na sljedeći način: 0-50% bodova - nedovoljno za prolaz ispita, 51-64% bodova - ocjena dovoljan, 65-77% bodova - ocjena dobar, 78-89% bodova - ocjena vrlo dobar, 90-100% bodova izvrstan. Dodatne bodove moguće je ostvariti uspješnim rješavanjem domaćih zadaća i nagradnih zadataka. Prolaznu ocjenu iz pismenog ispita moguće je ostvariti i uspješnim rješavanjem kolokvija (uz isti, prije navedeni, kriterij).
Literatura:
  1. F.S. Crawford: Waves, Berkeley Physics Course, vol. III, McGraw-Hill, New York, 1965.
  2. Skripta iz kolegija dostupna na sustavu za e-učenje Merlin.
  3. Richard Feynman: Lectures in Physics II,Addison-Wesley Publishing Company, 1964.
  4. Hugh D. Young, Roger Freedman: Sears and Zemansky's University Physics, Pearson Addison-Wesley, 2008.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Matematička analiza 2
Položen : Opća fizika 2
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geofizika - klimatologija, meteorologija, oceanografija, seizmologija
Termini konzultacija: