Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Metode statističke analize i raspoznavanja uzoraka s primjenama u fizici čestica

Šifra: 205103
ECTS: 0.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vuko Brigljević
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Vuko Brigljević - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Pregled osnovnih koncepata teorije vjerojatnosti (Literatura: Barlow, poglavlja 3,4 i 7.1) 1: Definicije vjerojatnosti: frekventistička i Bayesova, 2-5: Raspodjele vjerojatnosti, 6: Greške
Procjena modela (Literatura: Barlow, poglavlja 5-6) 7: Svojstva procjenjitelja, 8-9: Metoda najmanjih kvadrata, 10-12: Metoda maksimalne vjerojatnosti, 13: Metoda momenata, 14: Procjena s ograničenjima (kinematska prilagodba), 15-16: Konvolucija i unfolding, 17: Procjena kroz Monte Carlo promjenu težina
Pouzdanost (Literatura: Barlow, poglavlje 7.2) 18: Interval pouzdanosti i razina pouzdanosti, 19: Neymanova konstrukcija, Intervali pouzdanosti za binomialne i Poisson podatke, 20: Intervali pouzdanosti za metode maksimalne vjerojatnosti i metodu najmanjih kvadrata; interval pouzdanosti u blizini fizikalne granice, 21: Višedimenzionalni intervali pouzdanosti
Donošenje odluka (Literatura: Barlow, poglavlje 8) 22: Hipoteze, greške tipa I i II, statistički značaj, 23: Neyman Pearson test, 24: Interpretacija rezultata, nul-hipoteza, statistički značaj signala.
Odabrane multivarijantne methode analize (Literatura: Hastie, poglavlja 7-11) 25: Vrste multivarijantnih problema, odabir varijabli, 26-27: Neuronske mreže, 28-29: Stabla odlučivanja, 30: Pregled ostalih metoda
Literatura:
  1. R.J. Barlow, Statistics - A guide to the Use of Statistical Methods in the Physical Sciences, Wiley, 1989.
1. semestar
Fizika elementarnih čestica - Izborni predmeti - Redovni Smjer - Fizika elementarnih čestica
Termini konzultacija:

Obavijesti