Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Metode nuklearne fizike i primjene u istraživanjima materijala i okoliša

Šifra: 205282
ECTS: 0.0
Nositelji: dr. sc. Milko Jakšić
Izvođači: dr. sc. Milko Jakšić - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 10
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija je upoznati studente sa širokim spektrom primjena metoda nuklearne fizike, a prvenstveno onih koji se baziraju na upotrebi ubrzivača. Kolegij uključuje eksperimentalni rad s različitim detektorima i manjim sustavima koji su od važnosti i za kompleksne sustave u fizici viših energija.
Sadržaj kolegija po temama: modifikacija materijala ionskim snopovima, zaustavljanje iona u materijalu. Ionska implantacija, zaustavna moć (nuklearna i elektronska). Metode analize ionskim snopovima: RBS (od engl. Rutherford Backscattering), ERDA (od engl. Elastic Recoil Detection Analysis), NRA (od engl. Nuclear Reaction Analysis) i PIXE (od engl. Particle Induced X-Ray Emission). Metode analize neutronima (reaktori, neutronski generatori). Neutronska aktivacijska analiza detekcijom promptnih gama-zraka. Primjene spektroskopije pozitronske anihilacije. Radioaktivni raspad, radioaktivnosti u okolišu, metode datiranja. Gama-spektroskopija i detektori. Metoda datiranja pomoću 14C i pripadajuća instrumentacija.
Literatura:
  1. W.R. Leo, Techniques for Nuclear and Particle Experiements, Springer, Berlin, 1994.
  2. J.R. Tesmer, M. Nastasi, Handbook of Modern Ion Beam Materials Analysis, Materials Research Society, Pittsburgh, SAD, 1995.
  3. G.F. Knoll, Radiation Detection and Measurement, John Wiley and Sons, New York, 4th ed., 2010.
  4. J. Csikai, CRC Handbook of Fast Neutron Generators, CRC Press Inc., Boca Raton, SAD, 1987.
1. semestar
Nuklearna fizika - izborni predmeti - Redovni Smjer - Nuklearna fizika
Termini konzultacija:

Obavijesti