Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Fizika

Šifra: 37632
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dalibor Paar
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Dalibor Paar - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI UČENJA:
Osnovno znanje i razumijevanje prirodnih znanosti (fizika) bitnih za studij znanosti o okolišu.
Sposobnost upotrebe jednostavnih kvantitativnih fizikalnih metoda i njihova primjena u problemima u znanosti o okolišu.
Osnovno shvaćanje fizikalnih principa odgovarajućih modernih tehnologija i njihove primjene u znanosti o okolišu.
Poznavanje osnovne terminologije, nomenklature i bibliografije u fizici.
Razumijevanje fizikalnih osnova problema u znanosti o okolišu i izvodivosti njihovih rješenja.
Osnovna sposobnost rješavanja numeričkih problema upotrebom računala i neračunalnih tehnika.


SADRŽAJ PREDMETA:
Dimenzije i jedinice. Sila Keplerovi i Newtonovi zakoni gibanja. Statika i dinamika. Tromost, količina gibanja, rad i energija. Ravnoteža. Univerzalna gravitacija.
Polja. Gravitacijska sila i geološki procesi. Satelitska gravimetrija. Plima i oseka.
Fizika valova i akustika. Valovi na moru. Zvuk. Ultrazvučno snimanje. Zemljini valovi.
Optika. Refleksija i refrakcija. Interferencija. Polarizacija. Difrakcija. Spektroskopija.
Atomska struktura. Čestice. Atomi. Radioaktivnost i datiranje. Starost Zemlje. Ionizirajuće zračenje. Laseri. Flourescencija. Luminiscencija.
Elektricitet i magnetizam. Elektromagnetsko zračenje. Toplina i tok topline u okolišu. Struktura i dinamika atmosfere.
Fluidi i tok fluida. Tlak u fluidima. Kapilarnost. Statika fluida. Bernoullijev teorem. Tok fluida u stijenama.
Viskoznost. Hidrološki ciklus i mehanizmi.
Strukturna analiza u fizici okoliša. Difrakcijske tehnike. Elektronska mikroskopija. Magnetska rezonancija.
Matematička statistika i fizikalni procesi.
Literatura:
  1. D.Paar: Predavanja iz fizike za geologe, interna skripta, Fizički odsjek, PMF Sveučilišta u Zagrebu
  2. R. E. Chapman: Physics for geologists, 2ed. Routledge, London&New York, 2002.
2. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Znanosti o okolišu
Termini konzultacija:

Obavijesti

Molim da mi se jave na mail studenti koji su odslušali ovaj kolegij prije ak. god. 2015./2016., a žele u ovom ljetnom ili jesenskom roku izaći na ispit.

Autor: Mihael Srđan Grbić

Udžbenik prof Dulčića iz mehanike se može naći ovdje.

Autor: Mihael Srđan Grbić

Sve obavijesti vezane za kolegij mogu se naći ovdje.

Autor: Mihael Srđan Grbić