Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Eksperimentalne metode u fizici elementarnih čestica

Šifra: 204949
ECTS: 0.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mirko Planinić
doc. dr. sc. Damir Lelas
Izvođači: doc. dr. sc. Damir Lelas - Auditorne vježbe
prof. dr. sc. Mirko Planinić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
OKVIRNI SADRŽAJ:
1) Interakcija zračenja s materijom. Gubitak energije teških nabijenih čestica u sudarima s atomima. Čerenkovljevo zračenje.
2) Gubitak energije elektrona i pozitrona. Interakcija fotona i neutrona s materijom.
3) Općenite karakteristike detektora: Osjetljivost, odziv detektora, energijska rezolucija, odzivno vrijeme, efikasnost detektora. detektori opće namjene.
4) Ionizacijski detektori. cilindrični proporcionalni brojač, Mnogožičane proporcionalne komore (MWPC), posmična komora, komora vremenske projekcije (TPC), GEM detektori ("Gas Electron Multiplier"). Silicijski/poluvodički detektori. Rekonstrukcija tragova: algoritmi za prilagodbu tragova (Track fitting), rekonstrukcija primarnih i sekundarnih točka interakcije i raspada (Vertexing), b-tagging.
5) Scintilatori. Ugradnja i funkcioniranje scintilatora. Fotomultiplikatori i fotodiode. Vrijeme proleta. Pomicanje valnih duljina.
6) Kalorimetrija i rekonstrukcija pljuskova: razvoj elektromagnetskog i hadronskog pljuska, vrste kalorimetra; algoritmi za identifikaciju mlazova. Razvoj i mjerenje pljuskova u atmosferi.
7) Alati za simulaciju interakcije zračenja s materijom (GEANT).
8) Linearni I Kružni akceleratori.
9) Detaljan prikaz nekoliko relevantnih eksperimenta suvremene fizike čestica.
Literatura:
  1. Claus Grupen, Boris Shwartz: Particle Detectors, Cambridge Monographs on Particle Physics, Nulcelar Physics and Cosmology, Cambridge University Press, 2008.
  2. D.A. Edwards, M.J. Syphers: An Introduction to the Physics of High Energy Accelerators, John Wiley & Sons, INC., 1993.
  3. William R. Leo: Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments: A How-To Approach, Springer Science & Business Media, 1994.
  4. R. Wigmans, Calorimetry - Energy Measurement in Particle Physics, Oxford University Press, 2000.
1. semestar
Fizika elementarnih čestica - redovni predmeti - Redovni Smjer - Fizika elementarnih čestica
Termini konzultacija:

Obavijesti