Uvod u znanstvenoistraživački rad i komunikacije

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Uvod u znanstvenoistraživački rad i komunikacije

Šifra: 199945
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Iva Dasović
Izvođači: dr. sc. Tena Belinić Topić - Seminar
doc. dr. sc. Iva Dasović - Seminar

doc. dr. sc. Iva Dasović - Auditorne vježbe
dr. sc. Iva Međugorac - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Auditorne vježbe 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Upoznati studenta s osnovama znanstvene metode i znanstvenog istraživanja te
znanstvene i stručne komunikacije kao i upoznavanje s osnovnim principima znanstvene etike. Student će steći osnovna znanja i razviti neke od praktičnih vještina potrebnih za uspješno znanstveno istraživanje, pisanje ocjenskih radova te znanstvenih i stručnih publikacija. Upoznati studenta kroz predavanja i praktičnu primjenu s elementima uspješne komunikacije kao što su: predstavljanje vlastitog istraživanja ili stručnog rada u obliku postera i usmenog izlaganja kolegama, općenita komunikacija s javnosti te popularizacija znanosti i struke.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET PRIDONOSI:
1. Opisati i primijeniti osnovne principe znanstvene metode.
2. Samostalno pretraživati literaturu u znanstvenim bazama te analizirati i evaluirati različite vrste znanstvene i stručne literature.
3. Primijeniti stečena znanja i vještine u pismenoj i usmenoj komunikaciji u svom daljnjem stručnom i znanstvenoistraživačkom radu.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:
Nakon položenog ispita iz kolegija Uvod u znanstvenoistraživački rad i komunikacije, studenti će moći:
1. opisati i primijeniti osnovne principe znanstvene metode,
2. opisati i primijeniti principe znanstvene etike,
3. opisati faze znanstvenog istraživanja,
4. samostalno pretraživati literaturu u znanstvenim bazama,
5. analizirati znanstvene članke i drugu literaturu,
6. planirati i kreirati vlastiti znanstvenoistraživački i stručni rad,
7. napisati sažetak znanstvenog rada i seminarski rad,
8. pripremiti poster i kratko usmeno izlaganje s prezentacijom,
9. opisati i primijeniti principe uspješne komunikacije s kolegama i javnosti te popularizacije znanosti i struke.

NASTAVNI SADRŽAJ:
Geofizika i njene grane/discipline. Znanstvena metoda: hipoteza, teorija, znanstvenoistraživački rad. Znanstveno istraživanje: principi, etika, faze, projekt. Publiciranje rezultata znanstvenog istraživanja: vrste, struktura i pisanje znanstvenog rada, citiranje i referiranje. Znanstvene baze i časopisi: pretraživanje, bibliometrija, evaluacija, analiza. Stručni rad i stručne studije. Ocjenski radovi: seminar, diplomski i doktorski rad. Znanstvena komunikacija: usmeno izlaganje i posteri. Uporaba jezika i grafike u predstavljanju znanstvenoistraživačkog i/ili stručnog rada te njihovih rezultata. Komunikacija s javnosti i popularizacija znanosti. Karijera u znanosti.

PLAN I PROGRAM KOLEGIJA:
1. Uvod u kolegij: cilj, sadržaj i pravila kolegija. Znanost i znanstveni pristup. Znanstvena etika. Geofizika i geofizičke discipline.
2. Znanstveni metodologija: hipoteza i teorija. Znanstveno istraživanje: principi i faze. Znanstveni projekti. Karijera u znanosti.
3. Publiciranje rezultata znanstvenog istraživanja - znanstveni rad (članak): vrste i struktura. Proces evaluacije znanstvenog rada.
4. Znanstvene baze i njihova upotreba. Bibliometrija: primjena na geofiziku.
5. Citiranje i referiranje literature. Alati za učinkovito referiranje i upravljanje literaturom.
6. Vizualizacija rezultata: ilustracija i uporaba grafike.
7. Znanstveni stil - uporaba jezika: hrvatski i engleski jezik.
8. Ocjenski radovi: seminar, diplomski i doktorski rad.
9. Stručni rad: članak i studija.
10. Znanstvena komunikacija - usmeno izlaganje.
11. Znanstvena komunikacija - poster.
12. Popularizacija znanosti i struke.
13. Komunikacija s javnosti i medijima.

METODE POUČAVANJA:
Izlaganje, diskusija, praktičan rad na računalu s različitim alatima, grupni rad. Upotreba sustava Merlin za e-učenje.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Redovito pohađanje nastave, kvizovi, riješene domaće zadaće u obliku pismenog izvještaja (seminarskog rada), kratkog usmenog izlaganja i postera te usmeni ispit.

OBVEZE STUDENATA (UVJET ZA POTPIS):
Pozitivno ocijenjene prve dvije domaće zadaća te predana treća domaća zadaća. Prisutnost najmanje 70 % na vježbama.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Konačna ocjena iz kolegija dobije se kao težinski srednjak ocjena iz domaćih zadaća (50 %) i usmenog ispita (50 %).
Literatura:
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geofizika - klimatologija, meteorologija, oceanografija, seizmologija
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Iva Dasović:

    Prema dogovoru uz prethdnu najavu e-poštom.

    Lokacija: 214
  • dr. sc. Iva Međugorac:

    Prema dogovoru.

    Lokacija: 205

Obavijesti