Povijest i filozofija kemije

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Povijest i filozofija kemije

Šifra: 209412
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vladimir Stilinović
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJI:
Kratki pregled povijesti filozofije znanosti i njezine temeljne postavke. Teorija spoznaje (ontologija i epistemologija) i znanstvena metodologija. Protokemija i alkemija - izvori, filozofijske postavke i prijelaz prema suvremenoj kemiji. Nastanak i razvoj temeljnih kemijskih koncepata (kemijski elementi, periodni sustav, molekularna struktura, reakcijski mehanizmi), kemijskog jezika i modela. Problem redukcionizna, holizma i emergencije (kemija, kvantna kemija i kvantna mehanika). Kemija i teorija kompleksnosti (razine kompleksnosti, kemijska kinetika i teorija kaosa). Kemija između fizike i biologije. Kemija i umjetnost.


ISHODI KOLEGIJA: Očekuje se da studenti nakon odslušanog i položenog kolegija mogu:
- razaznati temeljna načela znanstvene metodologije
- prepoznati filozofske spoznaje koje proizlaze iz kemijskog učenja
- znati smjestiti kemiju u okvir prirodoslovlja, posebno njezine dodirne točke s ostalim znanostima
- upoznati povijesne okvire u kojima je nastala kemija
- prepoznati znanstvena načela unutar kojih su nastali temeljni kemijski koncepti: element, tvar, strukturna teorija, periodni zakon, načela kemijskih promjena, elektronske teorije
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Fizikalna kemija
Odslušan : Organska kemija 2
7. semestar
Izborni - kemija 1 - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti