Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Primijenjena paleontologija

Šifra: 46830
ECTS: 6.0
Nositelji: doc. dr. sc. Karmen Fio Firi
Izvođači: doc. dr. sc. Karmen Fio Firi - Vježbe u praktikumu

doc. dr. sc. Karmen Fio Firi - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje komercijalne i nekomercijalne primjene paleontologije

ISHODI UČENJA
1. Primijeniti paleontološka znanja u određivanju relativne starosti stijena,
2. Prepoznati facijesne fosile i na temelju njih odrediti paleookoliš.
3. Upoznati reakcije biote na izvore stresa u geološkoj prošlosti.
4. Upoznati fosile kao graditelje negorivih stijena, te načine primjene kamena i kamenih agregata.
5. Spoznati ulogu paleontologije u postanku i akumulaciji fosilnih goriva.
6. Upoznati se s fosilima i biogenim mineralnim tvorevinama kao umjetničkom inspiracijom.
7. Spoznati mogućnosti paleontologije kao temelja geoturizma.

SADRŽAJ PREDMETA

Predavanja:
1. Osnovni pojmovi u paleontologiji. Pregled mogućnosti primjene fosila.
2. Pojam provodnog fosila. Skupine provodnih fosila kroz geološku prošlost (konodonti, foraminifere, amoniti, nanoplankton i dr.).
3. Biostratigrafija i povijest Zemlje.
4. Prepoznavanje abiotičkih čimbenika u okolišu iz geološkog zapisa.
5. Odnosi između organizama u geološkoj prošlosti.
6. Ihnofosili i ihnofacijesi. Poveznica između paleontologije i sedimentologije.
7. Mikrofosili i mikrofacijes. Tipovi mikrofacijesa u karbonatnim stijenama. Sedimenti zamki, slijepljeni sedimenti i grebenski sedimenti.
8. Građevni kamen biogenog porijekla u Hrvatskoj. Uporaba vapnenca, dolomita i lapora.
9. Arhitektonski kamen za vanjske i unutarnje radove. Kamen u kiparstvu.
10. Biomineralizacija - rudna ležišta biogenog podrijetla: hematit, magnetit, limonit, sumpor, grafit, barit, uran, fosforit. Dijatomiti.
11. Postanak ugljena. Glavne ugljenotvorne biljke u geološkoj prošlosti.
12. Postanak nafte i plina. Matične, rezervoarske i izolatorske stijene. Uljni pijesci i uljni škriljavci. Tip kerogena i porijeklo organske tvari.
13. Fosili i biogeni materijali kao inspiracija u izradi ukrasnih predmeta.
14. Paleontološki fenomeni kao temelj geoturizma.
15. Paleontološki odjeli prirodoslovnih muzeja. Fosili na izložbama i sajmovima.

Vježbe:
1. Različiti načini sačuvanja fosila i mogućnosti njihove primjene.
2. Pregled najvažnijih skupina provodnih fosila kroz geološku prošlost (konodonti, foraminifere, amoniti, nanoplankton, vapnenačke alge i dr.).
3. Pregled povijesti Zemlje po erama. Prirodne katastrofe i velika izumiranja.
4. Statističke metode u paleontologiji i interpretacija okoliša.
5. Mogućnosti izračunavanja paleotemperature na kopnu i u morima. Stabilni izotopi, analiza puči i oboda listova.
6. Dokazi predatorstva, parazitizma i simbioze u geološkoj prošlosti.
7. Prepoznavanje glavnih skupina ihnofosila i njihovo značenje.
8. Vježbe u mikroskopskom laboratoriju. Tipovi mikrofacijesa u karbonatnim stijenama.
9. Prepoznavanje osnovnih tipova biogenih stijena.
10. Utjecaj biominerala na fosilizaciju. Fosilna dijageneza.
11. Prirodni kamen biogenog porijekla u Zagrebu - obilazak zagrebačkih ulica.
12. Glavne ugljenotvorne biljke u geološkoj prošlosti. Pregled paleobotaničkih makrofosila. Stupnjevi karbonizacije i kvaliteta goriva.
13. Nafta, uljni pijesci i uljni škriljavci. Organizmi od kojih je nastala nafta. Geološke i paleontološke strukture kao naftni kolektori.
14. Geoturistički objekti s paleontološkim sadržajima u Hrvatskoj. Primjeri.
15. Paleontološke zbirke u hrvatskim muzejima.

Seminar:
Za svakog studenta posebno se odabire tema prema afinitetu. Student zajedno s nastavnikom odabire literaturu. Seminar se sastoji od uvodnog, općenitog dijeta, te posebnog dijela, u kojem se analizira jedan ili više novih znanstvenih radova iz odabranog područja, objavljenih u zadnjih 5 godina. Studenti javno iznose rezultate svog istraživanja, te se nakon toga vodi rasprava
Literatura:
 1. Crnički, J. & Šinkovec, B. (1993): Nemetalne mineralne sirovine Hrvatske. Rudarsko-geološko-naftni zbornik, 5, 21-37.
 2. Jones, R. W. (2011): Applications of Palaeontology. Cambridge University Press http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511793752; dostupno on-line: http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9780511793752
 3. Malvić, T. & Velić, J. (2008): Geologija ležišta fluida. Skripta. Rudarsko-geološko-naftni fakultet. 139 str.
 4. Sremac, J. (1999): Opća paleontologija. Skripta. Prirodoslovno-matematički fakultet.
 5. Cuif, J.-P.; Dauphin, Y.; Sorauf, J. E. (2010). Biominerals and Fossils Through Time. Cambridge Books Online. http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9780511781070
 6. Farsani, N. T.; Coelho, C. O. A.; da Costa C. M. M. . de Caravalho, C. N. (2012): Geoparks and Geotourism. 25 str.
6. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Znanosti o okolišu
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Karmen Fio Firi:

  Za konzultacije vezano uz upis kolegija ili dodatne informacije tijekom semestra javiti se za dogovor na: karmen.fio@geol.pmf.hr

  Lokacija: 019 GPZ

Obavijesti

Ispiti iz kolegija Primijenjena paleontologija u ljetnom roku akademske godine 2023./24. održat će se u srijedu 26. 6. i srijedu 10. 7. 2024. s početkom u 9.00 sati u prostoriji 016 Geološko-paleontološkog zavoda.

Autor: Karmen Fio Firi