Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Onečišćenje atmosfere i globalno zagrijavanje

Šifra: 37629
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zvjezdana Bencetić Klaić
prof. dr. sc. Gordana Medunić
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
1. Struktura i sastav čiste atmosfere.
2. Izvori atmosferskog onečišćenja (prirodni i antropogeni).
3. Izvori atmosferskog onečišćenja (kontinuirani i akcidentalni; točkasti, linijski i površinski).
4. Procesi koji utječu na sudbinu polutanata (suho i mokro taloženje, kemijska transformacija, advekcija, turbulentna i molekularna difuzija) i njihova ovisnost o prostorno-vremenskoj skali.
5. Uloga statičke stabilnosti atmosfere u kakvoći zraka.
6. Modeli transporta i difuzije atmosferskih onečišćujućih tvari.
7. Onečišćenje zraka: aerosoli, London kao primjer primarnog onečišćenja, Los Angeles kao primjer sekundarnog onečišćenja, učinci onečišćenja zraka na ljudsko zdravlje.
8. Atmosferski ciklusi sumpora i dušika: ciklus sumpora prije i nakon antropogenog utjecaja, sulfatni aerosoli, dimetil sulfid - veza s fitoplanktonom, klimom i kiselim kišama; ciklus dušika u okviru njegove fiksacije biljkama i denitrifikacije, prirodni i antropogeni izvori nitrata u kišnici, nitrati u zalihama vode.
9. Kisele kiše: pH prirodne kišnice, kisela kiša od onečišćenja, učinci kiselih kiša, problem pitke vode i visokih dimnjaka, stanje u Hrvatskoj.
10. Ozon: stratosferski i troposferski ozon (osnovni prirodni i antropogeni mehanizmi nastanka i razaranja), mehanizmi razaranja ozonskog omotača u strogo antropogenom kontekstu, povijest istraživanja ovog problema, moguća rješenja.
11. Ugljikov dioksid i ostali staklenički plinovi: uvodni dio o fosilnim gorivima, globalni energetsko-hidrološki ciklus, atmosferski ciklus ugljika, efekt staklenika - globalno zagrijavanje, današnji dokazi klimatskih promjena, gubitnici i dobitnici, međunarodni pregovori o klimi, kontrola ispuštanja stakleničkih plinova.
12. Onečišćenje atmosfere metalima: opće činjenice o metalima kao sastojcima Zemlje, zastupljenost metala u atmosferi, antropogeni izvori metala u okolišu, ponašanje metala u okolišu (s posebnim naglaskom na atmosferi). 13. Globalne promjene atmosferskog okoliša: studije slučajeva u kontekstu industrijskih, rudarskih i prirodnih procesa
Literatura:
  1. Penzar, B. i suradnici (1996): Meteorologija za korisnike, Školska knjiga, Zagreb, 274 str., (poglavlje 3).
  2. http://jadran.gfz.hr/
  3. Baird, C. & Cann, M. (2005): Environmental Chemistry, W. H. Freeman and Company, New York, 652 str.
  4. Prohić, E. (1998): Geokemija, Targa, Zagreb, 554 str.
  5. Članci iz stručne literature (za izradu domaćih zadaća).
1. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Znanosti o okolišu
Termini konzultacija:

Obavijesti