Mineralogija

Nastavni materijali

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Mineralogija

Šifra: 253566
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Nenad Tomašić
Izvođači: dr. sc. Zvonka Gverić - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Znanosti o okolišu
Termini konzultacija:

Obavijesti

Umjesto predavanja, u srijedu 29. svibnja održat će se vježbe iz Mineralogije prema sljedećem rasporedu:
1. grupa 8.00 - 9.30
2. grupa 9.30 - 11.00

Studenti će iznimno biti raspoređeni u dvije grupe:


1. grupa: 
Bruno Bačak
Marina Batan
Luka Bokić
Filipa Borščak Matić
Josipa Božić
Mia Božić
Mara Muna Buljubašić
Valentina Cindrić
Sara Crnošija 
Sebastian Ćato
Maja Denona
Ema Đuranek
Andrija Erceg
Ružica Filipović

2. grupa:
Paula Hodak
Mia Ivković
Lana Vita Jurasić
Roko Katavić
Lara Laus
Nika Meštrović
Dora Papo-Primorac
Ingrid Perković
Anja Petračić
Florijan Rotar
Vida Šančić
Tonka Veronika Škrabalo
Nika Štifanić
Lara Štimac

Autor: Zvonka Gverić