Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Elementi znanstvenog rada

Šifra: 44021
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Karmen Fio Firi
Izvođači: doc. dr. sc. Karmen Fio Firi - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Znanost, istraživanje, podjela znanosti, razvoj znanosti, logičko zaključivanje, hipoteza, znanstvena teorija, znanstvene institucije, predviđanje u znanosti, eksperiment.
Znanstvene metode, provjera rezultata. Mertonove norme. Znanstvene publikacije, vrste. Primarne znanstvene publikacije, indeks citiranosti, faktor utjecaja, znanstveni časopisi, ocjenski radovi, stručni izvještaji i elaborati, znanstvene knjige, geološke karte i tumači, vodiči ekskurzija, knjige apstrakata. Sekundarne znanstvene publikacije. Tercijarne znanstvene publikacije, bibliografije. Označavanje znanstvenih publikacija, UDK, ISSN, ISBN, DOI. Katalozi, arhive, geološke knjižnice, znanstvene zbirke.
Preduvjeti za znanstveni rad, sloboda, novac, financiranje znanosti, znanstveni projekti i programi, primijenjena istraživanja, zakonska osnova znanstvenog rada, kadrovi u znanosti.
Pisanje znanstvenih radova, razlozi za publiciranje i nepubliciranje, vrijeme za objavljivanje, suglasnosti. Postupak objave članka, odabir publikacije, priprema rukopisa, citiranje, ilustracije, fotografije.
Autorstvo, struktura znanstvenih radova, poglavlja, stil pisanja, recenzije, korekcija, tisak, autorsko pravo, komentar i odgovor, distribucija članka, problemi, open access časopisi. Ocjenski radovi, struktura. Kritičko čitanje. Stil pisanja.
Znanstveni skupovi, sudionici, ekskurzije, radionice. Prezentacije, struktura, design. Prezentacijski software. Posteri.
Software i hardware za znanstveni rad.
Zloporabe u znanosti, uzroci, manifestacije, plagijati, krivotvorine, fantomsko autorstvo, mobbing. Zloporabe znanosti.
Znanstvena karijera, stručne spreme, obrazovni stupnjevi, hijerarhija u znanosti, znanstvena zvanja i kompetencije, znanstvena suradnja. Zapošljavanje u znanosti, CV, pismo namjere, reizbornost.

Ishodi učenja:

Postizanje specifičnih znanja i kompetencija koje su potrebne za:
1) sudjelovanje u istraživačkom radu,
2) pisanje prijedloga istraživačkih projekata, formuliranje hipoteze,
3) prikupljanje i analiza literaturne građe, korištenje baza podataka,
4) pisanje izvještaja i znanstvenih radova, editiranje,
5) prezentiranje rezultata istraživanja na skupovima,
6) uspješnu procjenu podataka,
7) upoznavanje hijerarhije u znanosti, i razumijevanje znanstvene politike.

Ishodi učenja:

Elementi znanstvenog rada (5032)

Studenti poznaju osnovne principe znanstvenog rada.
Studenti poznaju zakonitosti pisanja i objavljivanja znanstvenih radova.
Studenti ovladavaju kritičkim čitanjem i interpretacijom podataka.
Studenti upoznaju načine prijavljivanja znanstvenih projekata, sadržaj prijave, i značaj hipoteze.
Studenti upoznaju zastranjenja u znanosti i u stanju su prepoznati plagijate i druge zloporabe.
Literatura:
 1. Cochran W., Fenner P. & Hill M. (1979): Geowriting: a guide to writing, editing, and printing in earth sciences. American Geological Institute, Falls Church, 1-80.
 2. Heron D. (1986): Figuratively speaking. Techniques for preparing and presenting a slide talk. The American Association of Petroleum Geologists, Tulsa, 1-110.
 3. O'Connor M. & Woodford F.P. (1978): Writing Scientific Papers in English. An ELSE-Ciba Foundation Guide for Authors. Pitman Medical, 1-108.
 4. Sinderman C.J. (2001): Winning the games scientists play. Strategies for Enhancing Your Career in Science, Perseus Publishing, 1-290.
 5. Snider R. & Lamer K. (2009): The Art of Being a Scientist. A Guide for Graduate Students and their Mentors. Cambridge Univ. Press., 1-286.
 6. Zanders E. & Macleod L. (2010): Presentation Skills for Scientists. Cambridge Univ. Press. 1-68.
 7. Boyle, J. & Ramsay, S (2017): Writing for Science Students. Palgrave, London. 206 str.
 8. Silobrčić. V. (1998): Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveno djelo. Medicinska naklada, Zagreb, 168 str.
 9. Zelenika, R. (1998): Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog dijela. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 782 str.
 10. Gačić, M. (2017): Pisanje u znanosti i struci. Narodne novine, Zagreb.
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geologija
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geologija
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geologija zaštite okoliša
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Karmen Fio Firi:

  Za konzultacije vezano uz upis kolegija ili dodatne informacije tijekom semestra javiti se za dogovor na: karmen.fio@geol.pmf.hr

  Lokacija: 019 GPZ

Obavijesti

Nastavni materijali kolegija Elementi znanstvenog rada od akad. godine 2021./22. prošli su službeni recenzentski postupak Geološkog odsjeka i prihvaćeni su za objavljivanje na mrežnim stranicama Geološkog odsjeka na Fakultetskom vijeću PMF-a dana 24. ožujka 2022. godine.
 

Autor: Karmen Fio Firi