Ured Doktorskog studija kemije Horvatovac 102a
10000 Zagreb
 
Voditeljica ureda:
Jasna Dubrović, dipl.soc.rad.
 
Uredovno vrijeme:
Pon. - čet. od 12.00-15.00 sati
 
Telefon: (01) 4606 032
Fax: (01) 4606 034

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Repozitorij

Kemijski seminar I

Repozitorij

Obavijesti

Nema vijesti!

Kemijski seminari I i II

Na ovoj stranici možete pročitati obavijesti o održavanju Kemijskih seminara I i II.


Kemijski seminari I održat će se u sljedećim terminima:

24. i 31. ožujka, 14. i 21. travnja te 12. i 19. svibnja 2021. od 13.00 do 15.30 sati putem platforme Zoom ili Teams. U pojedinom terminu može biti maksimalno 5 prezentacija koje mogu trajati do 20 minuta, nakon čega slijedi diskusija do maksimalno 10 minuta. Studenti trebaju rezervirati svoj termin korištenjem poveznice koju ćete primiti na svoju e-mail adresu.

Rok za rezervaciju termina je 8. ožujka 2021.

Informacije možete naći na web stranicama studija.


Kemijski seminari II održavat će se kao i do sada, uživo ili online.

Zauzetost predavaonica molimo provjeriti ovdje.

Za rezerviranje molimo obratiti se u Središnju kemijsku knjižnicu: skk@chem.pmf.hr, tel.: (01) 460-6471 (isključivo za Kemijski seminar II)


Sve informacije o pripremanju seminara, kao i druge informacije vezane za Kemijske seminare I i II možete pronaći na stranicama kolegija:

KEMIJSKI SEMINAR I                  KEMIJSKI SEMINAR II

Nazočnost studenta svih smjerova na Kemijskim seminarima I i II je obavezna. Opravdani nedolazak molimo obavezno ispričati voditelju smjera.


Obavijesti

Istraživanje regulatorne uloge C-terminalne domene paralognih proteina SSB iz bakterije Streptomyces coelicolor

 

Seminar će se održati u ponedjeljak, 3. travnja 2023. godine, u 10.00  sati u predavaonici 225 Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                        1. doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec, PMF, Zagreb

                        2. dr. sc. Ivo Crnolatac, zn. sur., IRB, Zagreb

                       3. dr. sc. Ksenija Zahradka, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                       Zamjena: doc. dr. sc. Marko Močibob, PMF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Identifikacija veznog mjesta metalnog iona s inhibicijskim djelovanjem na aktivnost dipeptidil – peptidaze III

Seminar će se održati u ponedjeljak, 27. ožujka 2023. godine, u 11.00  sati u predavaonici 222 Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                        1. doc. dr. sc. Aleksandra Maršavelski, PMF, Zagreb

                        2. dr. sc. Ivana Leščić Ašler, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                        3. dr. sc. Ivo Crnolatac, zn. sur., IRB, Zagreb

                        Zamjena: doc. dr. sc. Morana Dulić, PMF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Oslobađanje biološki aktivnih sastavnica iz oralnih dozirnih oblika biljnih pripravaka za liječenje upalnih bolesti crijeva u biorelevantnim medijima

Seminar će se održati u četvrtak, 23. ožujka 2023. godine, u 10.00  sati u predavaonici 225 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                               1. prof. dr. sc. Nives Galić, PMF, Zagreb

                               2. prof. dr. sc. Ana Mornar Turk, FBF, Zagreb

                               3. prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, FKIT, Zagreb

                               Zamjena: prof. dr. sc. Sanda Rončević, PMF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Perhalogenirani amini, imini i njihovi koordinacijski spojevi kao donori halogenske veze u višekomponentnim kristalima

 

Seminar će se održati u srijedu, 22. ožujka 2023. godine, u 14.00 sati u predavaonici 023 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                         1. prof. dr. sc. Mirta Rubčić, PMF, Zagreb

                         2. dr. sc. Krešimir Močanov, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                         3. doc. dr. sc. Nikola Cindro, PMF, Zagreb

                         Zamjena: dr. sc. Srećko Kirin, zn. savj., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Vibracijska analiza i klasifikacija mirisnih spojeva primjenom dubokog učenja

Seminar će se održati u ponedjeljak, 20. ožujka 2023. godine, u 13.30  sati u predavaonici 222  Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                                              1. doc. dr. sc. Ivan Kodrin, PMF, Zagreb

                                              2. prof. dr. sc. Branimir Bertoša, PMF, Zagreb

                                              3. dr. sc. Maja Majerić Elenkov, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                                              Zamjena: dr. sc. Ivana Antol, zn. sur., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Totalna sinteza peniciklona A

Seminar će se održati u srijeda, 1. ožujka 2023. godine, u 11.00  sati u predavaonici 304  Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                                              1. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

                                              2. dr. sc. Davor Margetić, zn. savj., IRB, Zagreb

                                              3. doc. dr. sc. Nikola Bregović, PMF, Zagreb

                                              Zamjena: dr. sc. Leo Frkanec, zn. savj., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Utjecaj kiralnosti na mezogena svojstva tekuće kristalnih molekula s 3-aril-3-hidroksipropanoatnom skupinom

Seminar će se održati u četvrtak, 23. veljače 2023. godine, u 13.00  sati u predavaonici P1  Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                                              1. izv. prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković, PMF, Zagreb

                                              2. prof. dr. sc. Željka Soldin, PMF, Zagreb

                                              3. dr. sc. Anamarija Knežević, zn. sur., IRB, Zagreb

                                              Zamjena: dr. sc. Marija Alešković, zn. sur., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Neuroprotektivna aktivnost odabranih reaktivatora kolinesteraza pri trovanju organofosfornim spojevima

Seminar će se održati u utorak, 28. veljače 2023. godine, u 10.00  sati u predavaonici 023 Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                        1. doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec PMF, Zagreb

                        2. dr. sc. Maja Katalinić, v. zn. sur., IMI, Zagreb

                        3. prof. dr. sc. Svjetlana Kalanj Bognar, Hrvatski institut za istraživanje mozga, MF, Zagreb

                        Zamjena: doc. dr. sc. Morana Dulić, PMF, Zagreb            

Autor: Jasna Dubrović

Identifikacija bioloških vrsta putem podatkovno neovisne analize spektrometrije masa

 

Seminar će se održati u utorak, 28. veljače 2023. godine, u 11.00  sati u predavaonici P2 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

                           

                       1. prof. dr. sc. Ita Gruić-Sovulj, PMF, Zagreb

                       2. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić, PMF, Zagreb

                       3. dr. sc. Sandra Sobočanec, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                       Zamjena: dr. sc. Marijana Erk, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

The effect of gut microbiome on protein N-glycosylation from human blood serum

                                               Utjecaj mikrobioma crijeva na N-glikozilaciju proteina iz humanog krvnog seruma

 

Seminar će se održati u četvrtak, 16. veljače 2023. godine, u 11.30  sati u predavaonici 023 Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

                        1. doc. dr. sc. Morana Dulić, PMF, Zagreb

                        2. prof. dr. sc. Nives Galić, PMF, Zagreb

                        3. prof. dr. sc. Tim D. Spector, Fakultet životnih znanosti i medicine King's College London

                        Zamjena: prof. dr. sc. Gordan Lauc, FBF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Izlaganja vezana uz Kemijski seminar 1 održat će se u P1 u 13 sati u niže navedenim terminima.

Termini održavanja Kemijskih seminara 1:

12. 4. 2023. – smjerovi: Anorganska i strukturna kemija, Fizikalna kemija

26. 4. 2023. – smjer: Analitička kemija

10. 5. 2023. – smjer: Organska kemija

Autor: Jasna Dubrović

Fotokemijska priprava aza-kinon-metida te fotoinducirani prijenos protona s atoma dušika na ugljik i kisik

Seminar će se održati u četvrtak, 16. veljače 2023. godine, u 14.00  sati u predavaonici P1  Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb,

 

pred povjerenstvom:

                                              1. doc. dr. sc. Đani Škalamera, PMF, Zagreb

                                               2. doc. dr. sc. Ivan Kodrin, PMF, Zagreb

                                               3. dr. sc. Davor Margetić, zn. savj., IRB, Zagreb

                                               Zamjena: dr. sc. Zoran Glasovac, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Mehanički prilagodljivi kristali koordinacijskih polimera kadmija(II) i bakra(II):

od strukturnih značajki do makroskopskih svojstava

Seminar će se održati u srijedu, 8. veljače 2023. godine, u 10.00  sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                         1. prof. dr. sc. Biserka Prugovečki, PMF, Zagreb

                         2. prof. dr. sc. Davor Kovačević, PMF, Zagreb

                         3. dr. sc. Zoran Štefanić, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                         Zamjena: dr. sc. Krešimir Molčanov, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Karakterizacija lizofosfolipaze PNPLA7 kao potencijalne mete za razvoj lijekova

 

Seminar će se održati u srijedu, 8. veljače 2023. godine, u 11.00  sati u predavaonici 023 Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                        1. doc. dr. sc. Morana Dulić, PMF, Zagreb

                        2. dr. sc. Zrinka Kovarik, zn. savj., IMI, Zagreb i nasl. izv. prof. PMF, Zagreb

                        3. dr. sc. Tihomir Balog, zn. savj., IRB, Zagreb

                        Zamjena: Ivana Vrhovac Madunić, v. zn. sur., IMI, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Sinteza novih policikličkih gvanidina i njihova (ko)katalitička aktivnost

Seminar će se održati u srijedu, 26. listopada 2022. godine, u 14.30  sati u predavaonici ZOAKS (023) Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                                              1. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

                                              2. dr. sc. Davor Margetić, zn. savj., IRB, Zagreb

                                              3. prof. dr. sc. Željka Soldin, PMF, Zagreb       

                                              Zamjena: dr. sc. Marina Šekutor, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Svojstva homo- i heterometalnih kompleksnih spojeva priređenih upotrebom građevnih blokova tris(oksalato)kromata(III) i tris(oksalato)ferata(III) s alkil-amonijevim kationima

Seminar će se održati u srijedu, 26. listopada 2022. godine, u 10.00  sati u predavaonici 222 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                         1. prof. dr. sc. Željka Soldin, PMF, Zagreb

                         2. dr. sc. Martina Vrankić, zn. sur., IRB, Zagreb

                         3. dr. sc. Ana Šantić, zn. savj., IRB, Zagreb            

                         Zamjena: prof. dr. sc. Biserka Prugovečki, PMF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Proučavanje difuzivnosti radikala u staklo-formirajućim tekućinama, alkoholima i ionskim tekućinama spektroskopijom elektronske spinske rezonancije

Seminar će se održati u petak, 21. 10. 2022. godine, u ­­­­­­­­11.00  sati u predavaonici 225 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                                                             1. prof. dr. sc. Predrag Novak, PMF, Zagreb

                                                             2. dr. sc. Borislav Kovačević, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                                                             3. dr. sc. Srećko Valić, zn. savj., IRB, Zagreb

                                                             Zamjena: prof. dr. sc. Sanda Rončević, PMF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Multimetodološka istraživanja raspodjele i specijacije metala u tragovima u Pulskom zaljevu

Seminar će se održati u ponedjeljak, 17. listopada 2022. godine, u 9.00  sati u predavaonici 304 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

                             

                                  1. prof. dr. sc. Sanda Rončević, PMF, Zagreb

                                  2. doc. dr. sc. Hana Fajković, PMF, Zagreb

                                  3. dr. sc. Abra Penezić, zn. sur., IRB, Zagreb   

                                  Zamjena: dr. sc. Slađana Strmečki Kos, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Utjecaj kroma (III) na sintezu i svojstva nanostrukturiranih željezovih oksida

 

Seminar će se održati u četvrtak, 13. listopada 2022. godine, u 11.00  sati u predavaonici -030 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                              1. prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović, PMF, Zagreb

                              2. dr. sc. Andreja Gajović, zn. savj., IRB, Zagreb

                              3. prof. dr.sc. Sanda Rončević, PMF, Zagreb  

                               Zamjena:. dr. sc. Tanja Jurkin, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

PRIPRAVA ESTERSKIH DERIVATA DIAMANTOIDA I NJIHOVE MEĐUMOLEKULSKE INTERAKCIJE

Seminar će se održati u srijedu, 5. listopada 2022. godine, u 11.00  sati u predavaonici 304 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb,

pred povjerenstvom:

                               1. doc. dr. sc. Đani Škalamera, PMF, Zagreb

                               2. dr. sc. Davor Margetić, zn. savj., IRB, Zagreb

                               3. dr. sc. Iva Juranović Cindrić, PMF, Zagreb

                               Zamjena: dr. sc. Leo Frkanec, zn. savj., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

SINTETSKI  SUPRAMOLEKULSKI  SUSTAVI  I  MOLEKULSKA SAMOUDRUŽIVANJA  ZA  VEZANJE  I  CILJANO  OTPUŠTANJE BIOMOLEKULA

Seminar će se održati u petak, 7. listopada 2022. godine, u 11.00  sati u predavaonici 304 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb,

pred povjerenstvom:

                                1. prof. dr. sc. Ines Primožić, PMF, Zagreb

                                2. dr. sc. Davor Margetić, zn. savj., IRB, Zagreb

                                3. dr. sc. Nikola Basarić, zn. savj., IRB, Zagreb

                                Zamjena: prof. dr. sc. Vladislav Tomišić, PMF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Utjecaj miješanih oksida prijelaznih metala na polaronsku vodljivost vanadatno-fosfatnih stakala

Seminar će se održati u četvrtak, 6. listopada 2022. godine, u 11.00  sati u predavaonici 225 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                              1. doc. dr. sc. Jana Pisk, PMF, Zagreb

                              2. dr. sc. Marijana Jurić, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                              3. dr.sc. Jasminka Kontrec, v. zn. sur., IRB, Zagreb    

                              Zamjena: prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak, PMF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Visokoentropijski oksidi za primjenu u fotokatalizi, organskoj pretvorbi i heterogenoj katalizi

Seminar će se održati u četvrtak, 14. srpnja 2022. godine, u 13.00  sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                              1. izv. prof. dr. sc. Vladimir Stilinović, PMF, Zagreb

                              2. dr. sc. Jasminka Popović, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                              3. dr. sc. Marijana Jurić, v. zn. sur., IRB, Zagreb          

                              Zamjena: prof. dr. sc. Željka Soldin, PMF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Ferocen kao kirooptički senzor za određivanje kiralnosti aminokiselina i peptida

Seminar će se održati u srijeda, 13. srpnja 2022. godine, u 14.00  sati u predavaonici 304 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                              1. prof. dr. sc. Branimir Bertoša, PMF, Zagreb

                              2. prof. dr. sc. Lidija Barišić, PBF, Zagreb

                              3. izv. prof. dr. sc. Gordan Horvat, PMF, Zagreb          

                              Zamjena: doc. dr. sc. Monika Kovačević, PBF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Sveobuhvatna analiza degradacije lipoglikodepsipeptidnog antibiotika ramoplanina tekućinskom kromatografijom

i spektrometrijom masa

Seminar će se održati u ponedjeljak, 11. srpnja 2022. godine, u 10.00  sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                                                                       1.  prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić, PMF, Zagreb

                                                                       2. izv. prof. dr. sc. Šime Ukić, FKIT, Zagreb

                                                                       3. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF,  Zagreb

                                                                       Zamjena: prof. dr. sc. Danijela Ašperger, FKIT, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Molekularno prepoznavanje hibridnih i višelančanih struktura DNA i RNA

Seminar će se održati u utorak, 28. lipnja 2022. godine, u 12.00  sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                              1. prof. dr. sc. Snežana Miljanić, PMF, Zagreb

                              2. dr. sc. Nikola Basarić, zn. savj., IRB, Zagreb

                              3. dr. sc. Aleksandar Višnjevac, v. zn. sur., IRB, Zagreb           

                              Zamjena: prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Stanični odgovor bakterije Escherichia coli na pogreške u biosintezi proteina na izoleucinskim položajima

Seminar će se održati u ponedjeljak, 13. lipnja 2022. godine, u 15.15  sati u u Seminaru Zavoda za molekularnu biologiju (predavaonica 109) Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                              1. izv. prof. dr. sc. Ivana Ivančić-Baće, PMF, Zagreb

                              2. prof. dr. sc. Branimir Bertoša, PMF, Zagreb

                              3. doc. dr. sc. Anita Horvatić, PBF, Zagreb      

                              Zamjena: dr. sc. Mario Cindrić, zn. savj., IRB, Zagreb i naslovni

                                                izv. prof., PMF,  Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

MEHANOKEMIJSKA SINTEZA INDAZOLONA I AMIDA SUPSTITUIRANIH AZOBENZENKARBOKSILNIH KISELINA

Seminar će se održati u petak, 10. lipnja 2022. godine, u 12.00  sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb,

                             

                              pred povjerenstvom:

                              1. prof. dr.sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

                              2. prof. dr.sc. Nives Galić, PMF, Zagreb

                              3. dr.sc. Davor Margetić, zn. savj., IRB, Zagreb

                              Zamjena: dr.sc. Ivan Halasz, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Kvantno-kemijski proračuni i strojno učenje u predviđanju bioaktivnosti novih spojeva

Seminar će se održati u petak, 10. 06. 2022. godine, u ­­­­­­­­11.00  sati u predavaonici ZFKR (225) Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

                                                  1. izv. prof. dr. sc. Gordan Horvat, PMF, Zagreb

                                                  2. dr. sc. Borislav Kovačević, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                                                  3. doc. dr. sc. Aleksandra Maršavelski, PMF, Zagreb 

                                                  Zamjena: dr. sc. Bono Lučić, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Primjena nanomaterijala u glinenim kompozitima za zaštitu od prodora elektromagnetskog zračenja

Seminar će se održati u utorak, 31. svibnja 2022. godine, u 13.00  sati u predavaonici -030 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb

                                 pred Povjerenstvom:

        

                                1. prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović, PMF, Zagreb

                                2. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Krstić, Građevinski i arhitetktonski fakultet Osijek

                                3. prof. dr. sc. Sanda Rončević, PMF, Zagreb     

                                Zamjena: doc. dr. sc. Tomislav Balić, Odjel za kemiju Sveučilišta J. J.  Strossmayera, Osijek

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnici: 

1. Lea Pašalić: Kalorimetrijski pristup peptid-lipid interakcijama

2. Leonarda Vugrin: Sinteza organskih i koordinacijskih spojeva u čvrstom stanju na uvećanoj skali

3. Ana Tolić: Primjena Ramanove spektroskopije u forenzici za analizu sline

4. Sara Marijan: Katalizatori u čvrstom agregacijskom stanju - kristalne i amorfne krutine

5. Nina Tokić: Metode simulacije neadijabatske molekularne dinamike

6. Andrea Čačković: Šećeri u vodenim ekosustavima

7. Katarina Radman: Molekularna dinamika ubrzana dodatkom Gaussovih potencijala

8. Boris Gomaz: Simetrija u kvaternoj strukturi proteina

9. Matea Dragoš: Određivanje antioksidativnih svojstva primjenom EPR spektroskopije

 

održati Kemijski seminar I u okviru Sveučilišnog doktorskog studija Kemija

 

 srijeda, 25. svibnja 2022.

u predavaoni P1 Kemijskog odsjeka PMF-a s početkom u 14.00 sati

 

Autor: Jasna Dubrović

Uloga aminoacil-tRNA-sintetaza u staničnom odgovoru na oksidacijski stres

Seminar će se održati u srijedu, 8. lipnja 2022. godine, u 13.00  sati u predavaonici 304 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                              1. izv. prof. dr. sc. Ivana Ivančić Baće, PMF,  Zagreb

                              2. dr. sc. Ivana Leščić Ašler, zn. sur., IRB, Zagreb

                              3. doc. dr. sc. Morana Dulić, PMF, Zagreb

                              Zamjena: dr. sc. Branka Salopek Sondi, zn. savj., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Razvoj metode gama spektrometrije visoke razlučivosti za primjenu u nuklearnoj forenzici

Seminar će se održati u srijedu, 1. lipnja 2022. godine, u 12.00  sati u predavaonici 023 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnici: 

1. Dominik Goman: Kalcijev karbonat kao nosač

2. Nikol Bebić: Organski kationi kao usmjerivači strukture u sintezi zeolita

3. Matija Modrušan: Entalpijski i entropijski doprinosi vezanja gosta na linearne i cikličke receptore

4. Gregor Talajić: Alilne C-H oksidacije

5. Barbara Bogović: Mimetici sekundarnih struktura proteina

6. Matea Dragoš: Određivanje antioksidativnih svojstava primjenom EPR spektroskopije

7. Aleksandra Šimanović: Kolesterički tekući kristali u prirodi

8. Monica Vidotto: Kompoziti poli(dimetil-siloksana): primjena i karakterizacija

 

održati Kemijski seminar I u okviru Sveučilišnog doktorskog studija Kemija

 

 srijeda, 18. svibnja 2022.

u predavaoni P1 Kemijskog odsjeka PMF-a s početkom u 14.00 sati

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnici: 

1. Tea Ostojić: Hj- i hJ-agregati derivata perilen-diimida: inženjering oblika eksitonske vrpce u organskim materijalima

2. Nikola Jakupec: Utjecaj ultrazvuka na sintezu zeolita

3. Petra Petrović: Aptasenzor za detekciju SARS-CoV-2 temeljen na SERS spektroskopiji

4. Laura Nuić: Sinteza organskih spojeva na površinama

5. Marija Bartolić: Struktura, uloga i inhibicija Beta-sekretaze

6. Nikolina Peranić: Adsorpcija okolišnih kemikalija na čestice mikro- i nanoplastike

 

održati Kemijski seminar I u okviru Sveučilišnog doktorskog studija Kemija

 

 srijeda, 27. travnja 2022.

u predavaoni P1 Kemijskog odsjeka PMF-a s početkom u 14.00 sati

Autor: Jasna Dubrović

Kemijski seminari I održat će se u sljedećim terminima:

27. travnja 2022., 11. svibnja 2022., 18. svibnja 2022. i 25. svibnja 2022. od 14.00 do 18.00 sati. U pojedinom terminu može biti maksimalno 8 prezentacija koje mogu trajati do 20 minuta, nakon čega slijedi diskusija do maksimalno 10 minuta. Studenti trebaju rezervirati svoj termin korištenjem poveznice koju ćete primiti na svoju e-mail adresu.

Svaki termin će biti objavljen 7 dana prije održavanja sa točnom informacijom u kojoj predavaonici će se održati seminari.

 

Autor: Jasna Dubrović

Istraživanje utjecaja mono- i dikarboksilnih kiselina na nastajanje polioksomolibdata

Seminar će se održati u srijeda, 23. veljače 2022. godine, u 11.00  sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                                1. izv. prof. dr. sc. Dominik Cinčić, PMF, Zagreb

                                2. dr. sc. Ivan Halasz, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                                3. prof. dr. sc. Danijela Ašperger, FKIT, Zagreb  

                                Zamjena: prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović, PMF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

ORGANOKATALITIČKA STEREOSELEKTIVNA PRIPRAVA DERIVATA IZOINDOLINONA S TRIARIL-SUPSTITUIRANIM KVATERNIM STEREOGENIM CENTROM

Seminar će se održati u petak, 18. veljače 2022. godine, u 10.00  sati u predavaonici 304 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb,

pred povjerenstvom:

 

                               1. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

                               2. prof. dr. sc. Irena Škorić, FKIT, Zagreb

                               3. dr. sc. Marina Šekutor, zn. sur., IRB, Zagreb           

                               Zamjena: prof. dr. sc. Željka Soldin, PMF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnik ALOJZIJE BRKIĆ održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Biokemija) pod naslovom:

Mehanizmi različite osjetljivosti na antibiotik mupirocin kod dva tipa bakterijskih izoleucil-tRNA sintetaza

Seminar će se održati u četvrtak, 27. siječnja 2022. godine, u 12.00  sati u predavaonici 225 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                         1. prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović, PMF, Zagreb

                         2. dr. sc. Mario Cindrić, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                         3. dr. sc. Zrinka Kovarik , zn. savj., IMI, Zagreb i nasl. izv. prof. PMF, Zagreb 

                         Zamjena: izv. prof. dr. sc. Ivica Đilović, PMF, Zagreb

 

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica NIKOLINA KALČEC održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Biokemija) pod naslovom:

Dizajn i karakterizacija nanočestica zlata i selena kao potencijalnih sustava za dostavu levodope i dopamina

Seminar će se održati u petak, 11. veljače 2022. godine, u 12.00  sati u predavaonici 304 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                                1. prof. dr. sc. Snežana Miljanić, PMF, Zagreb

                                2. prof. dr. sc. Ita Gruić Sovulj, PMF, Zagreb

                                3. dr. sc. Maja Dutour Sikirić, v. zn. sur., IRB, Zagreb             

                                Zamjena: dr. sc. Borislav Kovačević, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica NINA POPOV održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

Utjecaji kationa metala na nastajanje, strukturu i svojstva nanočestica hematita

Seminar će se održati u srijeda, 12. siječnja 2022. godine, u 10.00  sati u predavaonici 304 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                               1. prof. dr. sc. Sanda Rončević, PMF, Zagreb

                               2. prof. dr. sc. Marina Cindrić, PMF, Zagreb

                               3. dr. sc. Ankica Šarić , zn. sur., IRB, Zagreb

                               Zamjena: dr. sc. Damir Kralj, zn. savj., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica Tena Čadež, održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Biokemija) pod naslovom:

Biokemijska analiza reaktivacije fosfilirane butirilkolinesteraze u ovisnosti o strukturi oksima

Seminar će se održati u četvrtak 21. prosinca 2021. godine, u 10.00  sati, u predavaonici  304 (ZOK), Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

                              1. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

                              2. doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec, PMF, Zagreb

                              3. prof. dr. sc. Ivana Radojčić Redovniković , PBF, Zagreb   

                             Zamjena: dr. sc. Višnja Stepanić, zn. savj., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica Ivona Banović održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

Novi peptidi s α-hidrazinokiselinama kao katalizatori u Michaelovim reakcijama

Seminar će se održati u srijedu, 8. prosinca 2021. godine, u 10.00  sati u predavaonici 304 Kemijskoga odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

     1.  prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb
    2. prof. dr. sc. Željka Soldin, PMF, Zagreb
                  3. dr. sc. Nikola Basarić, zn. savj., IRB, Zagreb      
                           Zamjena: prof. dr. sc. Silvana Raić Malić, FKIT, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnik Edi Topić održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

Slojeviti hibridni organsko-anorganski halokuprati(II) i halomanganati(II): od strukturnih karakteristika do termičkih, magnetskih i električnih svojstava

 

Seminar će se održati u utorak, 23. studenoga 2021. godine, u 14.00  sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                               1. prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović, PMF, Zagreb

                               2. izv. prof. dr. sc. Damir Pajić, PMF, Zagreb                

                               3. dr. sc. Ivan Halasz, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                               Zamjena: dr. sc. Marijana Jurić, v.zn. sur., IRB, Zagreb          

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica Karla Jagić održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

Analiza tragova polibromiranih difenil etera u kućnoj prašini i ljudskom mlijeku te procjena rizika za zdravlje ljudi 

Seminar će se održati u petak, 26. studenoga 2021. godine, u 10.00  sati u predavaonici  304 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                               1. prof. dr. sc. Nives Galić, PMF, Zagreb

                               2. dr. sc. Irena Brčić Karačonji, v. zn. sur., IMI, Zagreb           

                               3. dr. sc. Ivan Senta, v. zn. sur., IRB, Zagreb  

                               Zamjena: prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić, PMF,Zagreb    

 

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica Amra Alispahić, održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

Ispitivanje stabilnosti, ekotoksičnosti i citotoksičnosti specija arsena u vodenim otopinama

Seminar će se održati u četvrtak, 21. 10. 2021. godine, u ­­­­­­­­14.00  sati u predavaonici ZFKR (225), Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                                1. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić, PMF, Zagreb

                                2. dr. sc. dr. sc. Gordana Pehnec, v. zn. sur., IMI, Zagreb

                                3. prof. dr. sc. Ivone Jakaša, PBF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnik Tomislav Stolar održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

Solid-state reactivity in prebiotic chemistry

 (Reaktivnost čvrstog stanja u prebiotičkoj kemiji)

Seminar će se održati u ponedjeljak, 4. listopada 2021. godine, u 13.00  sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                               1. prof. dr. sc. Mirta Rubčić, PMF, Zagreb

                               2. prof. dr. sc. Sanda Rončević, PMF, Zagreb

                               3. Dr. sc. José G. Hernández, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                               Zamjena: dr. sc. Zoran Štefanić, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnik Damir Pavliček održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

Kvantitativno određivanje neonikotinoida i njihovih metabolita u pčelama i pčelinjim proizvodima vezanim sustavom tekućinska kromatografija-tandemna spektrometrija masa

Seminar će se održati u ponedjeljak, 4. listopada 2021. godine, u 11.00  sati u predavaonici  P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                               1. prof. dr. sc. Nives Galić, PMF, Zagreb

                               2. doc. dr. sc. Darija Lemić, Agronomski fakultet, Zagreb

                               3. izv. prof. dr. sc. Jelena Šuran, Veterinarski fakultet, Zagreb          

                               Zamjena: prof. dr. sc. Sanda Rončević, PMF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica Jasna Alić održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

Priprava i svojstva novih diamantoidnih etera

Seminar će se održati u petak, 1. listopada 2021. godine, u 13.00  sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                               1. izv. prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković, PMF, Zagreb

                               2. dr. sc. Krunoslav Užarević, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                               3. dr. sc. Zoran Glasovac, v. zn. sur., IRB, Zagreb       

                               Zamjena: izv. prof. dr. sc. Ivica Đilović, PMF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica Ana Matošević, održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Biokemija) pod naslovom:

Dizajn, sinteza i biološka evaluacija biskarbamata kao potencijalnih selektivnih inhibitora butirilkolinesteraze

Seminar će se održati u četvrtak 23. rujna 2021. godine, u 11.30  sati, u predavaonici  A2 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                                1. doc. dr. sc. Marko Močibob, PMF, Zagreb

                                2. izv. prof. sc. Vesna Petrović Peroković, PMF, Zagreb

                                3. dr. sc. Višnja Stepanić, zn. sur., IRB, Zagreb            

                                Zamjena: dr. sc. Marijeta Kralj, zn. savj., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica SANJA RENKA održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

Električni prijenos u molibdenovim i volframovim fosfatnim staklima

Seminar će se održati u četvrtak, 30. rujna 2021. godine, u 13.00  sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

.

                               1. prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak, PMF, Zagreb

                               2. izv. prof. dr. sc. Marijana Đaković, PMF, Zagreb

                               3. dr. sc. Jasminka Popović, v. zn. sur., IRB, Zagreb  

                               Zamjena: dr. sc. Krešimir Molčanov, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica Nikolina Filipović održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

Priprava, strukturna karakterizacija i biološka aktivnost neutralnih kompleksa prijelaznih metala na 3D staničnim modelima in vitro

Seminar će se održati u srijeda, 22. rujna 2021. godine, u 12.00  sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

.

                               1. prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović, PMF, Zagreb

                               2. doc. dr. sc. Tomislav Balić, Odjel za kemiju Sveučilišta u Osijeku

                               3. doc. dr. sc. Teuta Opačak-Bernardi, Medicinski fakultet Osijek

                               Zamjena: izv. prof. dr. sc. Ivica Đilović, PMF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica Anđela Buljan održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

Totalna sinteza marinoaziridina A, B i njihovih derivata

Seminar će se održati u utorak, 21. rujna 2021. godine, u 12.30  sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

.                              1. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

                               2. prof. dr. sc. Nives Galić, PMF , Zagreb

                               3. izv. prof. dr. sc. Senka Djaković, PBF, Zagreb

                               Zamjena: dr. sc. Andreja Jakas, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica GLORIJA MEDAK održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

Utjecaj jakosti kiselih mjesta u ZSM-5 i FAU tipovima zeolita na MTO katalizu

Seminar će se održati u petak, 3. rujna 2021. godine, u 10.00  sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

.

                               1. prof. dr. sc. Marina Cindrić, PMF, Zagreb

                               2. dr. sc. Damir Kralj, zn. savj., IRB , Zagreb

                               3. dr. sc. Ivan Halsz, zn. sur., IRB, Zagreb

                               Zamjena: prof. dr. sc. Sanda Rončević, PMF, Zagreb

 

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnik Tomislav Piteša, održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

Miješani kvantno-klasični pristup izračunu i asignaciji vremenski razlučenih fotoelektronskih spektara

Seminar će se održati u utorak, 27. 07. 2021. godine, u ­­­­­­­­10.00  sati putem platforme Zoom. Seminaru se možete pridružiti preko poveznice:

https://zoom.us/j/96136805227?pwd=Q2NucHBNdXgxNXR6RklRUXRoaThhUT09

Meeting ID: 961 3680 5227

Passcode: 145645

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica Mateja Matišić održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

Stereoselektivna priprava β,β-diaril-ketona s β-tetrasupstituiranim stereogenim centrom

Seminar će se održati u petak, 16. srpnja 2021. godine, u 14.45  sati u predavaonici 304 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica Ivana Colić održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

Sinteza peptidomimetika s ugrađenim C-glikozilnim α-aminokiselinama

Seminar će se održati u petak, 16. srpnja 2021. godine, u 13.00  sati u predavaonici 304 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb


 

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica Ivana Mikulandra održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

Priprava, karakterizacija i biološka aktivnost makrozona, novih derivata azitromicina

Seminar će se održati u srijeda, 30. lipnja 2021. godine, u 15.00  sati u predavaonici  A2 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

.                              1. izv. prof. dr. sc. Ivana Biljan, PMF, Zagreb

                               2. prof. sc. Dražen Vikić-Topić, Sveučilište Jurja Dobrile, Pula

                               3. izv. prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković, PMF, Zagreb  

                               Zamjena: dr. sc. Vilko Smrečki, zn. savj., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica Lucija Hok održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

Računalno ispitivanje utjecaja deuteracije na terapijski potencijal liganada adenozinskog A2A receptora

Seminar će se održati u utorak, 29. lipnja 2021. godine, u 10.00  sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb,

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnici: 

 

1. Marta Razum: Biostaklo - od sinteze do primjene

2. Lucija Dončević: Nedvojbena identifikacija proteina spektrometrijom masa

3. Nea Baus Topić: Kokristali temeljeni na halogenskoj vezi kao optički materijali

4. Mario Pajić: Direktna mehanokataliza

5. Marija Cvetnić: Kaliksareni kao ionofori u potenciometrijskim mjerenjima

6. Dora Kolić: Uloga NMDA receptora kod trovanja organofosfornim spojevima

 održati Kemijski seminar I u okviru Sveučilišnog doktorskog studija Kemija

 

 

 srijeda, 19. svibnja 2021.

 

 

putem platforme Microsoft Teams s početkom u 13:00 sati

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnici:  

1. Ozana Mišura: Fleksibilni materijali i njihova primjena u naprednoj tehnologiji

2. Ana Lozančić: Električna svojstva metal-organskih mreža

3. Edi Radin: Razvoj naprednih materijala za gorivne članake s čvrstofaznim oksidom i radnom temperaturom ispod 500 °C

4. Barbara Panić: Samoizlječivi polimeri

5. Antonija Ožegović: Kiralna amplifikacija

6. Petar Štrbac: Derivati 5-aminotetrazola - pomicanje granica u kemiji dušikom bogatih organskih spojeva

 

 održati Kemijski seminar I u okviru Sveučilišnog doktorskog studija Kemija

 

 srijeda, 12. svibnja 2021.

putem platforme Microsoft Teams s početkom u 13:00 sati

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica Mirna Mandarić održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

Strukturna raznolikost i transformacije kompleksa molibdena(VI) s hidrazonskim ligandima – od diskretnih do metalosupramolekulskih i polioksometalatnih struktura

Seminar će se održati u petak, 7. svibnja 2021. godine, u 10.00  sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

.

                               1. prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović, PMF, Zagreb

                               2. prof. dr. sc. Predrag Novak, PMF, Zagreb

                               3. dr. sc. Ana Šantić, v.  zn. sur., IRB, Zagreb

                               Zamjena: dr. sc. Krešimir Molčanov, v. zn. sur., IRB, Zagreb

 

Seminaru se možete pridružiti preko poveznice:

https://zoom.us/j/92126728175?pwd=K3l6TUxrRTZCL1ZYVnh1TDBLaGVLZz09

Meeting ID: 921 2672 8175

Passcode: 060739

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica Andrea Dandić, održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

Priprava i biološka evaluacija novih hidroksipiridinonskih derivata

Seminar će se održati u petak, 30. travnja 2021. godine, u 11:00 sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                              1. Doc.dr.sc. Đani Škalamera, PMF, Zagreb

                              2. Prof.dr.sc.Iva Juranović Cindrić, PMF, Zagreb

                              3. Doc.dr.sc.Rosana Ribić, Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin                 

                              Zamjena: doc. dr. sc. Elvira Kovač-Andrić, Odjel za kemiju, Sveučilište Josipa   Jurja Strossmayera u Osijeku

 

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnici:  

1. Helena Deriš: Derivatizacija N-glikana imunoglobulina G u visokoprotočnim metodama analize

2. Klaudija Ivanković: Pregled analitičkih tehnika u analizi farmaceutika u bioti

3. Ivana Šarić: Raspršenje X-zraka pod malim kutom uz mali upadni kut (GISAXS)-analiza nanostrukturiranih polimernih filmova

4. Zrinka Matić: Upotreba nanočestica u medicini - primjena principa racionalnog dizajna u razvoju cjepiva protiv virusa hepatitisa C

5. Robert Junior Kolman: Zlatom katalizirane reakcije višestrukih veza ugljik-ugljik

 održati Kemijski seminar I u okviru Sveučilišnog doktorskog studija Kemija

 

 srijeda, 21. travnja 2021.

putem platforme Microsoft Teams s početkom u 13:00 sati

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica Ana Mihanović, održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

Nitrozo i dinitrozoaromatski spojevi, elektronska struktura, dimerizacije i polimerizacije

Seminar će se održati u petak, 23. travnja 2021. godine, u 14.00  sati u predavaonici  P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                              1. prof. dr. sc. Tajana Begović, PMF, Zagreb

                              2. prof. dr. sc. Olga Kronja, u miru, FBF, Zagreb

                              3. dr. sc. Davor Margetić, zn. savj., IRB, Zagreb

                              Zamjena: doc. dr. sc. Đani Škalamera, PMF, Zagreb

 

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica Andrea Hloušek-Kasun, održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Biokemija) pod naslovom:

Bakterijske i virusne makrodomene – struktura, funkcija i terapeutski potencijal

Seminar će se održati u utorak 20. travnja 2021. godine, u ­­­­­­­­­­­­13.00  sati, u predavaonici  P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

                             1. doc. dr. sc. Marko Močibob, PMF, Zagreb

                             2. dr. sc. Branka Salopek Sondi, zn. savj., IRB, Zagreb

                             3. dr. sc. Sanja Tomić, zn. savj., IRB, Zagreb

                             Zamjena: doc. dr. sc. Morana Dulić, PMF, Zagreb

 

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnik Karlo Sović, održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

Teorijska konformacijska analiza cikličkih i acikličkih molekula

 

Seminar će se održati u četvrtak, 15. travnja 2021. godine, u ­­­­­­­­10.00  sati putem platforme Zoom, pred povjerenstvom:

 

                                 1. doc. dr. sc. Ivan Kodrin, PMF , Zagreb

                                 2. dr. sc. Ivan Ljubić, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                                 3. izv. prof. dr. sc. Gordan Horvat, PMF, Zagreb

                                 Zamjena: dr. sc. Bono Lučić, v.zn.sur., IRB, Zagreb

 

Seminaru se možete pridružiti preko poveznice:

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/93093419423?pwd=ZXhrMW80Z3gzamp4T1cwTGE3Mm9DUT09

Meeting ID: 930 9341 9423

Passcode: 565195

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnici:  

1. Marija Bakija: Metalom inducirano sparivanje baza nukleotida u DNK

2. Milenko Korica: Metalo organske-mreže s makrocikličkim ligandima

3. Pavo Živković: Primjena elektrokemijskih metoda za određivanje ukupnog antioksidativnog kapaciteta

4. Petra Stanić: Jake međumolekulske interakcije

5. Marko Dunatov: Metode sinteze tankih filmova metaloorganskih mreža

 održati Kemijski seminar I u okviru Sveučilišnog doktorskog studija Kemija

 

 srijeda, 14. travnja 2021.

putem platforme ZOOM s početkom u 13:00 sati

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica Ivana Rubić održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

 

Metabolomski pristupi u otkrivanju novih biomarkera i dubinska fenotipizacija u bolestima bubrega i srca kod pasa

 

Seminar će se održati u četvrtak, 1. travnja 2021. godine, u 10.00  sati u predavaonici  P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

.                              1. doc. dr. sc. Marko Močibob, PMF, Zagreb

                               2. dr. sc. Vlasta Drevenkar, zn. savj. u miru i nasl. red. prof. , PMF, Zagreb

                               3. prof. dr. sc. Renata Barić-Rafaj, Veterinarski fakultet, Zagreb

                               Zamjena: dr. sc. Mario Cindrić, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnik Mihael Eraković, održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

 

Teorija instantona za modeliranje efekta tuneliranja u molekulskim sustavima

 

Seminar će se održati u četvrtak, 1. travnja 2021. godine, u 9.00  sati, putem platforme Zoom, pred  povjerenstvom:

                           1. prof. dr. sc. Tomica Hrenar, PMF, Zagreb

                           2. dr. sc. Nađa Došlić, zn. savj., IRB, Zagreb

                           3. dr. sc. Ivan Ljubić, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                           Zamjena: izv. prof. dr. sc. Gordan Horvat, PMF, Zagreb

 

Seminaru se možete pridružiti putem poveznice :

https://zoom.us/j/95927708540?pwd=Q1UrV2FWZnExb3MveFJITFkvaEJkdz09,

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnici:  

1. Matej Kern: Ugljikovi nanomaterijali kao adsorbensi novih zagađivala

2. Ines Bašić: Phase transfer catalysis

3.Ana-Marija Lulić: PNPLA porodica enzima: karakterizacija i biološka uloga

4. Vida Petrušić: Ekstrakcijske tehnike kod analize fenola u grožđu

5. Josip Draženović: Antiaromatičnost kao pokretač prijenosa protona u pobuđenom stanju

 održati Kemijski seminar I u okviru Sveučilišnog doktorskog studija Kemija

 

 srijeda, 31. ožujka 2021.

putem platforme ZOOM s početkom u 13:00 sati

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnik Tin Klačić, održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

 

Specifični utjecaji iona na formiranje i svojstva poli(alilamin hidroklorid)/poli(akrilna kiselina) polielektrolitnog višesloja

 

Seminar će se održati u petak, 19. ožujka 2021. godine, u 14.00  sati, u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

                              1. izv. prof. dr. sc. Ivana Biljan, PMF, Zagreb

                              2. izv. prof. dr. sc. Josip Požar, PMF, Zagreb

                              3. dr. sc. Marko Kralj, Institut za fiziku, Zagreb

                              Zamjena: dr. sc. Suzana Šegota, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

 

Ovim najavljujemo da će pristupnica Linda Mastelić održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

 

Sinteze kvaternih amonijevih spojeva kinuklidin-3-ola i benzilimidazola te njihov biološki potencijal

 

Seminar će se održati u petak, 19. ožujka 2021. godine, u 11.00  sati, online putem platforme ZOOM:

https://zoom.us/j/98474654888?pwd=QStvd3Y3U0xaKzE0Rnp6aWEzcExOdz09

Meeting ID: 984 7465 4888; Passcode: 676024

pred povjerenstvom:

 

                              1. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF , Zagreb

                              2. prof. dr. sc. Predrag Novak, PMF, Zagreb

                              3. dr. sc. Ana Čipak Gašparović, v. zn. sur., IRB, Zagreb        

                             Zamjena: dr. sc. Maja Majerić Elenkov, v. zn.sur., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnik Zlatan Spahić održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

Novi pristup sintezi bioaktivnih spojeva kinuklidina i imidazola

Seminar će se održati u četvrtak, 18.3.2021. u 10.00 sati, online putem platforme Zoom:

https://zoom.us/j/98474654888?pwd=QStvd3Y3U0xaKzE0Rnp6aWEzcExOdz09

Meeting ID: 984 7465 4888; Passcode: 676024,

pred povjerenstvom:

 

.                              1. doc. dr. sc. Nikola Cindro, PMF, Zagreb

                               2. prof. dr. sc. Snežana Miljanić, PMF, Zagreb

                               3. dr. sc. Anita Bosak, zn. sur., IMI, Zagreb

                               Zamjena: dr. sc. Maja Majerić Elenkov, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica Anja Sadžak, održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

 

Utjecaj nanonosača na zaštitnu ulogu flavonoida u reakciji lipidne peroksidacije

 

Seminar će se održati u petak, 26. veljače 2021. godine, u 14.30  sati, u predavaonici A1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                                                 1. prof. dr. sc. Davor Kovačević, PMF, Zagreb

                                                 2. dr. sc. Darija Domazet Jurašin, zn. sur., IRB, Zagreb

                                                 3. prof. dr. sc. Nives Galić, PMF, Zagreb

                                                 Zamjena: dr. sc. Nadica Maltar-Strmečki, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica Iva Habinovec održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

 

Razvoj metodologije on-line LC-SPE/krio NMR za analizu bioaktivnih molekula i lijekova

 

Seminar će se održati u petak, 26. veljače 2021. godine, u 14.00  sati u predavaonici A2 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

.                              1. izv. prof. dr. sc. Ivana Biljan, PMF, Zagreb

                               2. prof. dr. sc. Dražen Vikić-Topić, MF, Pula

                               3. dr. sc. Vlasta Drevenkar, zn. savj. u miru i nasl. red. prof. , PMF, Zagreb

                               Zamjena: dr. sc. Jelena Parlov Vuković, v. zn. sur., INA- Industrija nafte d.d., Zagreb

                                                

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica Vesna Pehar, održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Biokemija) pod naslovom:

Toksičnost odabranih herbicida analizirana in silico i biološkim testovima

Seminar će se održati u petak 12. veljače 2021. godine, u ­­­­­­­­­­­­10.00  sati, u predavaonici  P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                    1. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

                    2. dr. sc. Maja Katalinić, v.zn. sur., IMI, Zagreb

                    3. izv. prof. dr. sc. Branimir Bertoša, PMF, Zagreb

                    Zamjena: izv. prof. dr. sc. Donatella Verbanac, FBF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

 

Ovim najavljujemo da će pristupnik Niko Bačić održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

Primjena multielementne analize u istraživanjima transporta i raspodjele elemenata u slatkovodnim sustavima: područje Visovačkog jezera u ekosustavu rijeke Krke

 

Seminar će se održati u četvrtak, 28. siječnja 2021. godine, u 10.00  sati preko platforme Zoom, pred povjerenstvom:                       

                                       

                  1. izv. prof. dr. sc. Sanda Rončević, PMF, Zagreb

                  2. dr. sc. Dario Omanović, zn. savj. IRB, Zagreb

                  3. dr. sc. Irena Ciglenečki-Jušić, zn. savj., IRB, Zagreb

                   Zamjena: prof. dr. sc. Nives Galić, PMF, Zagreb

                           

Seminaru se možete pridružiti putem poveznice:

Join Zoom Meeting

https://us05web.zoom.us/j/89096769161?pwd=S1JLT1Z0Sm02OG0vOXVud1d3UmVIUT09

Meeting ID: 890 9676 9161

Passcode: 941Vk1

 

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnik Luka Fotović održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

Halogenpiridinijevi  kvaterni kationi kao donori halogenske veze

Seminar će se održati u petak, 16. listopada 2020. godine, u 10.00  sati u predavaonici 222 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

.

                               1. prof. dr. sc. Biserka Prugovečki, PMF,  Zagreb

                               2. dr. sc. Krešimir Molčanov, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                               3. izv. prof. dr. sc. Josip Požar, PMF, Zagreb

                               Zamjena: prof. dr. sc. Mario Cetina, TTF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

 

Ovim najavljujemo da će pristupnik Igor Živković, održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Biokemija) pod naslovom:

 

Sintetsko i korektivno mjesto izoleucil-tRNA-sintetaze ostvaruju aminokiselinsku specifičnost koristeći iste mehanizme molekulskog prepoznavanja na oprečan način

 

Seminar će se održati u četvrtak 9. srpnja 2020. godine, u ­­­­­­­­­­­­14.30  sati, u predavaonici  A2 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

             

              

                                            1. izv. prof. dr. sc. Branimir Bertoša, PMF, Zagreb

                                            2. izv. prof. dr. sc. Mario Gabričević, FBF, Zagreb

                                            3. dr. sc. Zrinka Kovarik, zn. savj., IMI, Zagreb

                                            Zamjena: doc. dr. sc. Marko Močibob, PMF, Zagreb

 

 

              

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica Petra Kostanjevečki, održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

 

Multirezidualna analiza i biogeokemijsko ponašanje opioidnih analgetika u vodenom okolišu

 

Seminar će se održati u srijedu 8. srpnja 2020. godine, u ­­­­­­­­­­­­10.00  sati, u predavaonici  P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                        1. prof. dr. sc. Nives Galić, PMF, Zagreb

                         2. dr. sc. Irena Brčić Karačonji, v. z n. sur., IMI, Zagreb 

                         3. dr. sc. Vlasta Drevenkar, zn. savj. u miru i nasl. red.

                              prof. PMF, Zagreb

                         Zamjena: prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

 

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnik Ivan Marić održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

 

Utjecaj polimera na radiolitičku sintezu magnetskih nanočestica željezovih oksida

 

Seminar će se održati u petak, 3. srpnja 2020. godine, u 11.00  sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

.                               1. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić, PMF, Zagreb

                               2. prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović, PMF, Zagreb

                               3. dr. sc. Anđela Pustak, zn. sur., IRB, Zagreb

                               Zamjena: dr. sc. Branka Mihaljević, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica Jelena Bijelić, održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:
 
 

Istraživanje električnih i magnetskih svojstava dvostrukih i trostrukih volframatnih i teluratnih perovskita 
 

Seminar će se održati u utorak, 16. lipnja 2020. godine, u 10.00  sati kao webinar u Microsoft  Office Teams, pred povjerenstvom
.

                 1. doc. dr. sc. Vladimir Stilinović, PMF, Zagreb

2. akademik Stanko Popović, HAZU
                    3. dr. sc. Marijana Jurić, v. zn. sur., IRB, Zagreb
                               Zamjena: prof. dr. sc. Biserka Prugovečki, PMF, Zagreb
 

Webinaru se možete pridružiti preko poveznice:


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmM5ZTQzNjQtNTMxZC00OTJjLTk2YjctNDU2YzVlZGVkNDRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2264a0544e-0190-4e26-932f-4cbf44ecbee1%22%2c%22Oid%22%3a%2258382d05-9f70-4409-802a-4722f6c4d95c%22%7d

 

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnik Vladimir Zanki, održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Biokemija) pod naslovom:

 

 

Različite uloge dvije izoleucil-tRNA-sintetaze iz bakterije Bacillus megaterium u staničnom odgovoru na stres

 

Seminar će se održati u ponedjeljak 15. lipnja 2020. godine, u ­­­­­­­­­­­­14.00  sati, u predavaonici  A1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. doc. dr. sc. Morana Dulić, PMF, Zagreb

     2. izv. prof. dr. sc. Ivana Ivančić Baće, PMF, Zagreb

3. dr. sc. Tomislav Domazet-Lošo, v. zn. sur., IRB, Zagreb

          Zamjena: dr. sc. Zrinka Kovarik,  zn. savj., IMI, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Obaviještavaju se studenti da je pored mogućnosti "on-line", ponovo moguće održavanje kemijskog seminara 2 i u živo i to u predavaonama A1 i A2 uz pridržavanje važećih epidemioloških mjera.

 

Studenti dogovaraju termine održavanja s voditeljima smjera i rezerviraju predavaone u dogovoru s dr.sc. Danijelom Namjesnikom i gospođom Marinom Bobanac.

Predrag Novak

voditelj doktorskog studija

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica Marija Denžić Lugomer, održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

 

 

Određivanje glifosata i njegovih metabolita u hrani životinjskog podrijetla tekućinskom kromatografijom i tandemnom spektrometrijom masa 

 

Seminar će se održati u srijedu 10. lipnja 2020. godine, u ­­­­­­­­­­­­11.00  sati, u predavaonici  A2 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

               1. prof. dr. sc. Nives Galić, PMF, Zagreb

               2. dr. sc. Nina Bilandžić, zn. savj., Hrvatski veterinarski institut, Zagreb 

               3. izv. prof. dr. sc. Ivana Kmetič, PBF, Zagreb

               Zamjena: prof. dr. sc. Predrag Novak, PMF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica Mateja Pisačić, održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:
 
 

Kristali koordinacijskih polimera kadmija(II) s mehanički potaknutim fleksibilnim odzivom 
 

Seminar će se održati u srijedu, 3. lipnja 2020. godine, u 11.00  sati u predavaonici A2 te kao webinar u Microsoft  Office Teams, pred povjerenstvom
.

            1. prof. dr. sc. Biserka Prugovečki, PMF, Zagreb
2. doc. dr. sc. Ivana Biljan, PMF, Zagreb
       3. dr. sc. Ana Šantić, v. zn. sur., IRB, Zagreb
                               Zamjena: dr. sc. Krešimir Molčanov, v. zn. sur., IRB, Zagreb
 

Webinaru se možete pridružiti preko poveznice:


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWM5OGNhMGMtMzg1NC00NTA1LTk2YzAtZjJiYTE0ZWVhNDQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22876309ef-7667-4cc4-8efb-3e0f87106946%22%2c%22Oid%22%3a%22fd6f3ed2-b233-42ad-b60a-89a480c624fa%22%7d

Autor: Jasna Dubrović

Na temelju prijedloga Vijeća doktorskog studija kemije koji je prihvaćen na sjednici Vijeća Kemijskog odsjeka odžanoj 6. 5 2020., obaviještavaju se studenti doktorskog studija da će se Kemijski seminar 1 u ovoj akademskoj godini održati putem pisanja eseja i ppt prezentacije. Temu seminara studenti trebaju dogovoriti s mentorom i voditeljem smjera, a esej i prezentaciju poslati viditeljima smjera na ocjenjivanje. Finalni materijali seminara bit će dostupni studentima na web stranici studija. Rok za predaju eseja i prezentacije je 1.7.2020.

Autor: Jasna Dubrović

Od ponedjeljka 16.03.2020. godine prekidaju se svi oblici neposredne kontaktne nastave na poslijediplomskom studiju Kemije. Termini održavanja Kemijskih seminara 1 i 2 bit će pravovremeno oglašeni.

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica Ina Erceg, održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

 

 

Biomimetska sinteza biomaterijala temeljenih na nanokompozitima kalcijevih fosfata i TiO2 nanomaterijala

 

 

Seminar će se održati u četvrtak, 6. veljače 2020. godine, u 14.30  sati, u predavaonici 222 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. prof. dr. sc. Davor Kovačević, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Darija Domazet Jurašin, zn. sur., IRB, Zagreb

3. izv. prof. dr. sc. Snežana Miljanić, PMF, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Nadica Strmečki, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

 

Ovim najavljujemo da će pristupnica Mia Antolčić, održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

 

Određivanje onečišćenja i razgradnih produkata ceritiniba

 

Seminar će se održati u ­­­­­petak, ­­24. siječnja 2020. godine, u 9.00  sati, u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                                1. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

                                2. izv. prof. dr. sc. Šime Ukić, FKIT, Zagreb

                                3. prof. dr. sc. Iva Juranović Cinrić, PMF, Zagreb

                                Zamjena: prof. dr. sc. Ana Vrsalović Presečki, FKIT, Zagreb

 

Autor: Jasna Dubrović