Teorija elastičnosti s primjenom u geofizici

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Teorija elastičnosti s primjenom u geofizici

Šifra: 199949
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Josip Stipčević
Izvođači: Helena Latečki , mag. phys.-geophys. - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Opisati i analizirati tenzor napetosti i deformacije, te transformacije koordinata tenzora. Analizirati elastičku ravnotežu tijela. Savladane analize primijeniti na Zemljinu koru. Primijeniti odnos napetosti i deformacije u realnih tjelesa, posebno za slučajeve kada je on određen modulima elasticiteta.
Sinteza jednadžbi gibanja i Hookeova zakona u Lameove jednadžbe. Poopćenje Lameovih jednadžba u Navier-Stokesovu jednadžbu. Dokaz i diskusija Lameova teorema. Kirchhoffovo rješenje valne jednadžbe demonstrira retardirane potencijale i djelovanje na udaljenost. Generalizirano se rješenje analizira na četiri slučaja od kojih u jednom valja prepoznati Huygensov princip. Primjena Kirchhoffova rješenja na jednostruke i dipolne modele točkastih izvora valova potresa.

NASTAVNI SADRŽAJ:
Analiza napetosti. Analiza deformacije. Deformacija površine Zemljine kore. Odnos napetosti i deformacije. Konstante i moduli elasticiteta.
Lameove jednadžbe. Gibanja i potencijali. Kirchhoffovo rješenje valne jednadžbe. Primjena Kirchhoffova rješenja na točkaste izvore elastičkih poremećaja.

PLAN I PROGRAM KOLEGIJA:
Ljetni semestar:
1. Ograničenja teorije elastičnosti - reološka jednadžba.
2. Lameove jednadžbe.
3. Vektorska jednadžba gibanja - Navier Stokesova jednadžba.
4. Laplaceova jednadžba i potencijali.
5. Helmholzov teorem o potencijalima.
6. Lameov teorem o potencijalima.
7. Retardirani potencijali.
8. Derivacija retardiranog potencijala.
9. Teorem o retardiranom potencijalu.
10. Kirchhoffovo rješenje homogene valne jednadžbe.
11. Opće Kirchhoffovo rješenje i potencijali pomaka.
12. Četiri slučaja Kirchhoffova rješenja.
13. Primjena Kirchhoffova rješenja na model jednostruke sile u ishodištu.
14. Primjena Kirchhoffova rješenja na model dipola u ishodištu.
15. Primjena Kirchhoffova rješenja na model dvostrukog dipola u ishodištu.

NAČIN UČENJA:
Slušanje izlaganja, proučavanje bilježaka i literature. Izvod jednadžbi. Analiza primjera primjene koji slijede izvod jednadžbi. Sintetiziranje rezultata izvoda jednadžba u geofizički fenomen.

METODE POUČAVANJA:
Izlaganje, diskusija. Izvodi jednadžbi, analiza jednadžbi i njihovih analitičkih rješenja. - Samostalno rješavanje zadataka u svezi s izvodima jednadžba.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Domaće zadaće, seminarski radovi, kolokviji, pismeni i usmeni ispit.

UVJETI ZA POTPIS:
Riješene domaće zadaće, seminarski radovi.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Pismeni i usmeni ispit.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Klasična mehanika
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geofizika - klimatologija, meteorologija, oceanografija, seizmologija
Termini konzultacija:

Obavijesti