PODACI

Mjesečni i godišnji vodostaji

Klimatološki podaci, mjesečni i godišnji prosjeci vodostaja, dostupni su u bazi PSMSL-a. Vodostaji su izraženi u odnosu na mareografsku nulu koju je odredio PSMSL.

 

Satni vodostaji

Satne vrijednosti izmjerene razine mora dostupne su od prosinca 1929. do unazad tri godine. Mjerenja razine mora odnose se na srednji nivo (z0 = 73.8045 cm) izračunat za epohu 1962. -- 1990. (nacionalni sustav HVRS71). Ako se razine mora žele izraziti u odnosu na hidrografsku nulu onda se navedenim vrijednostima treba dodati 32.3 cm. Vrijeme je UTC+1. Detaljan opis izmjerenih vodostaja dostupan je u Međugorac i sur. (2022). Satni vodostaji izmjereni na postaji Bakar dostupni su za znanstvena istraživanja u bazi SEANOE pod licencom CC-BY-NC (Međugorac i sur., 2021; https://doi.org/10.17882/85171).

Svi radovi koji koriste satne vodostaje trebaju navesti izvor (Međugorac et al., 2021; https://doi.org/10.17882/85171) te citirati rad Međugorac i sur. (2022).

 

Minutni vodostaji

Minutne vrijednosti razine mora izmjerene radarskim (OTT RLS) i plovčanim (OTT Thalymedes) instrumentom izražene su u odnosu na lokalnu mareografsku nulu, a grafički su prikazane ovdje.

 

Arhiva mareograma

Originalni bakarski mareogrami čuvaju se u arhivi Geofizičkog odsjeka. Blankete su sistematično katalogizirane, sortirane po godinama i pospremljene u metalne arhivske ormare. Treba naglasiti da su originalni zapisi vodostaja iznimno važni za istraživanja povijesnih olujnih uspora i procesa koji se odvijaju na manjoj vremenskoj skali (npr. tsunamiji i meteotsunamiji) te da se redovito koriste u geofizičkim istraživanjima. Također, koriste se za provjeru sumnjivih digitaliziranih vrijednosti te se razmijenjuju sa znanstvenicima s drugih institucija (i drugih država) u slučaju da trebaju provjeriti zapise na  svojim blanketama.

 

Bibliografija

Popis znanstvenih radova koji su koristili bakarske podatke dostupan je u Repozitoriju (ispod). Molimo sve koji će koristiti izmjerene razine mora u Bakru da nas obavijeste te, ako je moguće, pošalju kopiju radova. Ovo će nam dati informaciju o utjecaju naših mjerenja, ali i pomoći u osiguravanju financijskih sredstva za budući rad postaje.

 

Kontakt

Pitanja i informacije možete poslati Ivi Međugorac (ivamed[at]gfz.hr) ili Miri Pasarić (mpasaric[at]gfz.hr).


Repozitorij