Terenska nastava

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Terenska nastava 1

Šifra: 199957
ECTS: 1.0
Nositelji: dr. sc. Antun Marki , v. pred.
Izvođači: dr. sc. Iva Međugorac - Terenske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Terenske vježbe 10
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Upoznati u praksi metode mjerenja oceanografskih parametara, instrumente i tehnike rada. Primijeniti i proširiti teorijska znanja stečena u okviru kolegija Fizička oceanografija 1.
ISHODI UČENJA:
Nakon odslušanog kolegija i položenog ispita studenti će moći:
1. provesti jednostavna mjerenja hidrografskih parametara
2. sudjelovati u složenijim mjerenjima oceanografskih parametara
3. pripremati i organizirati terenski rad te osigurati njegovu uspješnu provedbu
4. pokazati samostalnost u provedbi dijela terenskog rada te prepoznati važnost suradnje s kolegama
NASTAVNI SADRŽAJ:
Upoznavanje s praktičnim aspektima mjerenja razine mora klasičnim i radarskim mareografom. Izlazak na more istraživačkim brodom, demonstracija terenskog rada na brodu. Demonstracija rada hidrografskom sondom. Upotreba klasičnih instrumenata za mjerenje hidrografskih svojstava
NAČIN UČENJA:

METODE POUČAVANJA:
Terenska nastava.
NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Terenski dnevnik.
UVJETI ZA POTPIS:
Studenti su obavezni prisustvovati svim oblicima nastave i dužni su uredno voditi terenski dnevnik, kojeg na kraju nastave predaju voditelju kolegija.
NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Nakon uredno obavljenih obaveza studenti dobivaju samo potpis bez ocjene.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Fizička oceanografija I
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geofizika - klimatologija, meteorologija, oceanografija, seizmologija
Termini konzultacija:

Obavijesti