Stručna praksa

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Stručna praksa

Šifra: 211852
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Iva Dasović
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Stručna praksa 120
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Kroz obavljanje stručne prakse studentima će se omogućiti produbljivanje i proširivanje znanja i vještina stečenih kroz teorijsko i praktično obrazovanje stečeno u klasičnom obliku nastave, upoznat će se s radnim procesima u realnom radnom okruženju kao i pripremiti za svijet rada. Kroz obavljanje praktičnog rada kod poslodavca pružit će se mogućnost povezivanja studenta s potencijalnim budućim poslodavcem.

ISHODI UČENJA:
Nakon obavljenog kolegija studenti će:
1. primijeniti znanja pri utvrđivanju, određivanju i rješavanju problema visoke složenosti,
2. biti spremni obavljati povjerene radne zadatke vezane uz obradu kvalitativnih i kvantitativnih podataka, samostalno i u timu, 3. tumačiti relevantne i aktualne geofizičke pojave i procese, pisano i usmeno,
3. vrednovati, tumačiti i sintetizirati informacije i podatke, koristeći prikladne metode i druge alate,
4. primijeniti statističke i grafičke metode u analizi i prezentaciji rezultata,
5. izvježbati načine komunikacije ideja s različitim interesnim skupinama (npr. stručnom i nestručnom javnošću, medijima, investitorima itd.),
6. sudjelovati u izradi baza podataka,
7. naučiti učinkovito raditi u timu,
8. biti detaljnije upoznati s radom ustanova i tvrtki koje predstavljaju bazu za zapošljavanje geofizičara.

PLAN I PROGRAM KOLEGIJA:
Studenti će odlaziti u odabrane ustanove gdje će obavljati zadatke koje odredi mentor. Zadatci će zahtijevati primjenu znanja i vještina stečenih tijekom obavljene nastave na studijskom programu.

NAČIN UČENJA:
Odraditi ukupno 120 h prakse kod poslodavca, te ispunjavanje izvještaja i ankete po završetku.

METODE POUČAVANJA:
Vođenje dnevnika rada, samostalni zadaci.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Izvještaj poslodavca/mentora, izvještaj studenta.

UVJETI ZA POTPIS:
Izvještaj poslodavca/mentora, izvještaj studenta.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Nakon uredno obavljenih obaveza studenti dobivaju samo potpis bez ocjene.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Dinamička meteorologija 3
Odslušan : Seizmologija III
3. semestar
Izborni predmet izvan jezgre studija - Redovni Smjer - Meteorologija i fizička oceanografija
Izborni predmet izvan jezgre studija - Redovni Smjer - Seizmologija i fizika čvrste Zemlje
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Iva Dasović:

    Prema dogovoru uz prethdnu najavu e-poštom.

    Lokacija: 214

O kolegiju

 

Stručna praksa je izborni kolegij izvan jezgre studija što znači da je potpuno izborni (fakultativan), a ECTS-bodovi koji se njegovim obavljanjem ostvare nadodaju se na 120 ECTS-bodova koji se stječu redovnim studijskim programom. Kolegij je uveden u studijski program u sklopu ESF projekta Provedba i unapređenje stručne prakse na PMF-u – ProSPer PMF.

 

O samoj praksi te izboru mentora i poslodavca

Predviđeno je da studenti kod poslodavca, pod vodstvom mentora, odrade 120 h dinamikom kojom se dogovore student i mentor. Mentor mora biti stručna osoba s višegodišnjim iskustvom, a s poslodavcem mora se sklopiti Sporazum o suradnji. Student može sam pronaći mentora i poslodavca te dogovoriti s njim suradnju koju mora odobriti nositeljica kolegija. Karijerni centar PMF-a pomoći će u obavljanju administrativnog postupka, ali i u traženju i pristupanju poslodavcu.

Stručna praksa može se obaviti:

  • u znanstvenim, znanstveno-nastavnim i stručnim institucijama koje se bave geofizikom (npr. Državni hidrometeorološki zavod, Institut Ruđera Boškovića, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Hrvatski hidrografski institut, fakulteti u Hrvatskoj),
  • u privatnim tvrtkama i institutima koje se bave (primijenjenom) geofizikom,
  • na Geofizičkom odsjeku PMF-a, uključujući i Seizmološku službu.

Na stranici Pregled poslodavaca (dostupnoj nakon prijave na odsječke mrežne stranice svojim AAI@Edu.hr računom), možete pronaći popis mentora i poslodavaca s kojima je već potpisan Sporazum o suradnji ili je dogovorena suradnja, kao i opise poslova/zadataka koji oni nude, a izrazili su želju za studentima geofizike ili zapošljavaju geofizičare.

Karijerni centar PMF-a nekoliko puta godišnje objavljuje poziv na prijavu za stručnu praksu kod nekih poslodavaca. Iako je poželjno da se prijavite na taj poziv, poslodavce se može kontaktirati i mimo tog poziva – slobodno se možete javiti voditejici karijernog centra i/ili nositeljici kolegija.

Za detaljnije upute posjetite mrežne stranice Karijernog centra PMF-a!

 

Upis kolegija

Kolegij se upisuje u Uredu za studente ili preko Studomata. Kolegij mogu upisati i studenti Fizičkog odsjeka PMF-a, te drugih odsjeka uz propisanu proceduru za  koju upute mogu dobiti u svojem Uredu za studente.

U zimskom semestru kolegij se može upisati do 30. studenoga a u ljetnom semestru do 31. svibnja tekuće akademske godine. Vidi Odluku.

Kolegij se može upisati u oba semestra pod uvjetom da se radi o praksi kod različitih poslodavaca, da je sadržaj dviju praksi različit te uz dopuštenje nositeljice kolegija. Rad na izradi diplomskog rada ne može se priznati za kolegij Stručne prakse.

 

Ispis kolegija

Kolegij se može ispisati – morate se javiti Uredu za studente Fizičkog i Geofizičkog odsjeka i Karijernom centru PMF-a, te nositeljici predmeta. Podnosi se molba Uredu za studente Fizičkog i Geofizičkog odsjeka. Molba se ne naplaćuje. Vidi Odluku.

 

Obaveze i druge informacije

Da bi student uspješno obavio kolegij mora ispuniti Dnevnik stručne prakse, napisati Izvješće o obavljenoj stručnoj praksi, mentor mora ispuniti evaluacijski obrazac te student mora ispuniti evaluacijski obrazac. Nakon pregledavanja ovih obrazaca, nositelj donosi odluku o uspješnosti obavljanja stručne prakse: ako je sve pozitivno ocijenjeno studentu se unosi status odslušan/obavljen. U protivnom, unosi se status ponovo upisati komponentu – neispunjenje nastavnih obveza.

Stručna praksa mora se dovršiti (zaključiti) do 22. rujna 2023.! Studenti koji su upisali kolegij Stručna praksa u zimskom semestru imaju pravo dovršiti obaveze do 22. rujna 2023. godine odnosno do obrane završnog ili diplomskog rada. No postoji snažna preporuka da se stručna praksa upisana u zimskom semestru odradi do kraja zimskog semestra! Zbog toga molimo studente da se organiziraju tako da se praksa previše ne proteže u ljetni semestar.

Student ne smije raditi više od 8 h dnevno i 40 h tjedno. Jedan radni sat stručne prakse traje 60 min.

Dnevnik stručne prakse vodi se kroz web-aplikaciju. Poterbno ga je redovito popunjavati. No ako iz nekog razloga nije moguće na vrijeme ispunjvati online Dnevnik, vodite evidenciju na drugi način i naknadno popunite online Dnevnik. Za one koji Dnevnik vode na neki alternativni način, npr. zapisujući bilješke, možete upotrijebiti predložak od prethodnih godina koji možete preuzeti niže – kad se aktivira aplikacija, kopirajte bilješke u obrazac na aplikaciji.

Izvješće o obavljenoj stručnoj praksi može sadržavati do 1000 riječi te da nije potrebno pisati seminar od toga iako će nekima od vas to biti zadatak koji će vam zadati mentor. U njemu student sumira što je sve radio i daje svoj osvrt na cijelu praksu.

Mentor mora provjeriti i odobriti Dnevnik i Izvješće te ispuniti evaluacijski obzazac.

Student mora ispuniti evaluacijski obzazac.

Stručna praksa može se dijelom obavljati online odnosno radom od kuće, ako to dozvoljava priroda posla te student ima uvjete za takav rad. Studenti su dužni pridržavati se preporuka i pravila koje je postavio poslodavac.

Za sve ostale (aktualne) informacije proučite stranice Karijernog centra PMF-a te Pravilnik o stručnoj praksi, odnosno upute u repoziroiju na dnu stranice. Ako ne pronađete odgovore na svoja pitanja, možete se obratiti Terezi Ored, voditeljici Karijernog centra PMF-a ili doc. dr. sc. Ivi Dasović, nositeljici kolegija.

 

Online sustav Stručna praksa za administriranje stručne prakse (OSSP)

Stručna praksa administrira se kroz online sustav Stručna praksa. To znači da se preko njega mogu odabrati oglasi za stručne prakse i prijaviti za nju, da se vode Dnevnik stručne prakse i Izvješće o obavljenoj stručnoj praksi, ispunjava evaluacijski obrazac o mentoru, mentor pregledava i potvrđuje ispunjene obrasce i popunjava evaluacijski obrazac o studentu, a nositelj kolegija pregledava i odobrava izvršenje obveza.

Student se automatski upisuje u sustav pri upisu kolegija Stručna praksa.

Kako se sustav koristi, pročitajte u Uputama za studente. Molim studente da pažljivo prouče upute koje su detaljno napisane. Ako imate još kakvih pitanja, provjerite nalaze li se odgovori na njih u ovom dokumentu ovdje.

 

Za mentore

Za mentore smo pripremili Upute mentoru u kojima ukratko opisujemo što su naša očekivanja od mentora i koje su njegove obveze. Osim samog vođenja studenta, mentor na kraju evaluira studenta popunjavajući online obrazac u mrežnoj aplikaciji (OSSP), odnosno njegov rad i to je temelj za procjenu je li student zadovoljio te hoće li mu kolegij biti priznat kao obavljen.

 

Važna napomena

Obavljanje stručne prakse ne smije ometati obavljanje obveza u redovnoj nastavi! Dakle, stručna praksa nije valjano opravdanje za izostajanje s nastave ili neizvršavanje redovitih obaveza.

Aktualne ponude poslodavaca možete potražiti i na mrežnim stranicama Karijernog centra PMF-a!


Obavijesti

Repozitorij – dokumenti i poveznice