Izvođač vj.: doc. dr. sc. Z. Večenaj

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Obavijesti

Nastava iz DM 3 će početi u srijedu 4. listopada u P2 11:15 do 13:00 h. Nastavak slijedi u četvrtak 5. listopada prema rasporedu.

B.G. i Ž.V.

Autor: Željko Večenaj

Poštovani kolegice i kolege,

U repozitorij je dodana datoteka za vježbe iz DM 3 koja se odnosi na atmosferski granicni sloj i turbulenciju - 2. dio.

granicni_sloj _&_turbulencija_part2

Lijepi pozdrav,

Željko Večenaj

Autor: Željko Večenaj

Poštovani kolegice i kolege,

U repozitorij je dodana datoteka za vježbe iz DM 3 koja se odnosi na atmosferski granicni sloj i turbulenciju - 1. dio.

granicni_sloj _&_turbulencija_part1

Lijepi pozdrav,

Željko Večenaj

Autor: Željko Večenaj

Poštovani kolegice i kolege,

U repozitorij je dodana datoteka za vježbe iz DM 3 za period do kraja prosinca 2020.:

mezoskalna_meteorologija_vjezbe

Lijepi pozdrav,

Željko Večenaj

Autor: Željko Večenaj

Poštovani kolegice i kolege,

U repozitorij je dodana datoteka za vježbe iz DM 3 za tjedan 30. studenog do 04. prosinca 2020.:

Opća cirkulacija atmosfere

Lijepi pozdrav,

Željko Večenaj

Autor: Željko Večenaj

Poštovani kolegice i kolege,

U repozitorij je dodana datoteka za vježbe iz DM 3 za tjedan 16.-20. studenog 2020.:

eadyev_&_advektivni model

Lijepi pozdrav,

Željko Večenaj

Autor: Željko Večenaj

Poštovani kolegice i kolege,

U repozitorij je dodana datoteka za vježbe 11. studenog 2020.:

2slojni_model_izvod_i_zadatak

Lijepi pozdrav,

Željko Večenaj

Autor: Željko Večenaj

Poštovani kolegice i kolege,

U repozitoriju se nalaze 2 datoteke:

1. "zadatak omega jdzba" ==> rješenje zadatka od 29.10.2020.

2. "izvod tendencija omega" ==> izvod jednadžbe tendencije geopotencijala i omega-jednadžbe

Lijepi pozdrav,

Željko Večenaj

Autor: Željko Večenaj

Dinamička meteorologija 3

Šifra: 144772
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Branko Grisogono
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Željko Večenaj - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Proširenje saznanja o dinamici atmosfere na velikoj skali izvantropskih širina. Tumačenje atmosferskih gibanja, analiza i prognoza vremena, prema osnovnim zakonima fizike. Uvodno upoznavanje studenata s mezoskalnom i mikroskalnom dinamikom te turbulencijom.

NASTAVNI SADRŽAJ:
Vertikalna struktura izvantropskih makro-poremećaja. Proučavanje gibanja u atmosferi sustavom izvedenih jednadžbi. Kvazi-geostrofička teorija. Uvod u barotropne i barokline dinamičke modele atmosfere. Hidrodinamika atmosferskih makroprocesa. Baroklina nestabilnost. Uvod u opću cirkulaciju atmosfere. Osnove energijske ravnoteže izvantropske cirkulacije atmosfere. Uvod u mezoskalne procese. Interni težinski valovi. Duboka konvekcija - uvod. Granični sloj atmosfere. Laminarno i turbulentno gibanje. Kinetička energija turbulencije. Hipoteze Taylora i Kolmogorova. Turbulentni tokovi (Reynoldsove napetosti). Teorija sličnosti. Osnove transporta i difuzije primjesa u atmosferi. Obalna i planinska cirkulacija.

NAČIN UČENJA:
Slušanje izlaganja predavanja i vježbi, proučavanje literature i bilježaka; izvod jednadžbi i analiza primjera; samostalno rješavanje zadataka.

METODE POUČAVANJA:
Predavanja, vježbe, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, samostalno rješavanje problemskih zadataka.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Studenti su obvezni redovno pohađati predavanja i vježbe, rješavati domaće zadaće. Dodatno, potrebno je praćenje i diskusija aktualnih sinoptičkih i lokalnih meteo-pojava.
Rad studenata na kolegiju se prati i vrednuje tijekom nastave (rješavanje zadaća i dodatnih zadataka) i na završnom pismenom ispitu.

UVJETI ZA POTPIS:
Riješene domaće zadaće tijekom semestra i sažetak kolegija na 2-3 tiskane strane (glavna pitanja i pretpostavke, relacije i zaključci).

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Pismeni ispit - sastoji se od pitanja koja zahtijevaju kratak odgovor i od problemskih zadataka (djelomice može biti položen tokom vježbi), a potom usmeni ispit.
Literatura:
  1. J. R. Holton: An Introduction to Dynamic Meteorology, Academic Press Inc., San Diego, 1992 (ili 2004)
  2. R. B. Stull: An Introduction to Boundary Layer Meteorology, Kluwer, Dordrecht, 1988
  3. N. Šinik i B. Grisogono: Dinamička meteorologija, Školska knjiga, Zagreb, 2008
  4. Grisogono, B. i D. Belušić: Uvod u mezoskalnu meteorologiju i atmosfersku turbulenciju, skripte 2009, Geofizički odsjek PMF-a http://www.gfz.hr/osobne_stranice/grisogono/DM4_SKRIPTA.htm
  5. J. Pedlosky: Geophysical Fluid Dynamics, Springer-Verlag, New York, 1987
  6. F. Mesinger: Dinamička meteorologija, Građevinska knjiga, Beograd, 1976
  7. Brojne internet stranice i ECMWF kursevi
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Meteorologija i fizička oceanografija
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Seizmologija i fizika čvrste Zemlje
Termini konzultacija: