Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Organska kemija

Šifra: 73779
ECTS: 7.0
Nositelji: doc. dr. sc. Željka Car
Izvođači: Toni Divjak , mag. chem. - Vježbe u praktikumu
Laura Nuić , mag. chem. - Vježbe u praktikumu
Alma Ramić , dr. sc. - Vježbe u praktikumu

doc. dr. sc. Željka Car - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJ: Ugljik i organska kemija.
Kemijske veze i elektronska struktura organskih molekula.
Alkani. Kompozicija, konstitucija i konfiguracija.
Funkcionalne skupine.
Alkeni i alkini. Adicijske reakcije. Aromatski ugljikovodici.
Radikalske supstitucije. Nukleofilne supstitucije i eliminacijske reakcije.
Alkoholi, tioli i eteri. Amini.
Aldehidi i ketoni. Nukleofilna adicija na nezasićeni ugljik.
Karboksilne kiseline, kiselost, induktivni i rezonancijski učinak.
Kiralnost.
Derivati karboksilnih kiselina. Nukleofilna supstitucija na nezasićenom ugljiku.
Aminokiseline, peptidi i proteini.
Ugljikohidrati.
Lipidi.

ISHODI UČENJA:

Očekuje se da studenti nakon odslušanog i položenog kolegija mogu:
- klasificirati organske spojeve prema funkcionalnim skupinama
- imenovati organske spojeve na temelju strukturne formule te predvidjeti strukturnu formulu iz imena spoja
- razlikovati i objasniti različite vrste izomerija
- nabrojiti i usporediti glavne vrste organskih reakcija
- analizirati reaktivnost organskih spojeva s obzirom na njihovu strukturu
- razlikovati i usporediti reakcijske mehanizme supstitucije, adicije i eliminacije
- navesti najvažnije prirodne organske spojeve te njihove glavne karakteristike
- navesti i objasniti uobičajene tehnike za pročišćavanje organskih spojeva
- samostalno izvoditi laboratorijske vježbe prema propisima
Literatura:
  1. H. Vančik, Temelji organske kemije, TIVA Tiskara, Varaždin, 2012.
    R. C. Atkins, F. A. Carey, Organic Chemistry: a brief course, 2nd ed., McGraw-Hill, New York, 1997.
    F. A. Carey, Organic Chemistry, 5th ed., McGraw-Hill, 2004.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Biologija
Termini konzultacija:

Obavijesti