Brzine i ravnoteže kemijskih reakcija

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Brzine i ravnoteže kemijskih reakcija

Šifra: 213047
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Josip Požar
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Josip Požar - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJI:
Kemijska termodinamika:
1. Čiste tvari (fazni dijagrami, fazne pretvorbe, svojstva čvrstih tvari, tekućina i plinova)
2. Smjese tvari (sastav smjesa, fazni dijagrami, koligativna svojstva)
3. Koloidni sustavi
4. Termokemija (unutarnja energija, entalpija, entropija, Gibbsova energija)
5. Ravnoteža kemijskih reakcija (konstante ravnoteže, faktori koji utječu na konstantu ravnoteže)
6. Primjeri ravnotežnih reakcija (topljivost, kiselinsko-bazne reakcije, puferi, ..)
Kemijska kinetika (brzina kemijskih reakcija, red reakcije, mehanizmi kemijskih reakcija)
Elektrokemija (redoks reakcije, galvanski članci, elektroliza)
Prezentacija gradiva.
Odabir primjera i računskih zadataka.
Priprema demonstracijskog pokusa.
Priprema laboratorijske vježbe.
Izrada uputa za izvođenje laboratorijske vježbe.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Alge i gljive
Položen : Analitička kemija 2
Položen : Fizikalna kemija 2
Položen : Opća zoologija
Položen : Organska kemija 2
Položen : Osnove evolucije
Položen : Osnove histologije i embriologije
Položen : Osnove mikrobiologije
Položen : Osnovni praktikum analitičke kemije
Položen : Osnovni praktikum fizikalne kemije
Položen : Pedagogija
Položen : Psihologija učenja i poučavanja
8. semestar
Izborni predmeti biologija 2 / kemija 2 - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti